Реабілітація та паліативна медицина PRM-01,02-2017

 • Міжнародний науково-практичний журнал
 • ISSN 2415-8542 (Online)
  ISSN 2415-8534 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/RPM
 • Наклад -
 • 4000 прим.
 • Формат видання -
 • 290Х210 мм
 • Періодичність -
 • щоквартально, 6 номерів на рік

Зміст

Події стр. 5 Медичний «Оскар»: в Україні обрано кращих медиків
Питання організації та управління стр. 14 Уточнення визначення «паліативна допомога»: значення та вплив на розвиток системи паліативної допомоги в Україні Царенко А. В., Славуцький А. INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):14-23; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.14
стр. 24 Європейська рамкова основа для дій з організації інтегрованого надання послуг охорони здоров’я: зміст, цілі та напрямки Рингач Н.О., Власик Л. Й. INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):24-28; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.24
стр. 29 Етико-правові аспекти надання паліативної допомоги дітям в Україні Гаврилюк А. О., Жарлінська Р. Г. INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):29-33; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.29
Система підготовки, перепідготовки кадрів стр. 34 Щодо важливості вивчення питань паліативної допомоги студентами вищих медичних навчальних закладів Золотарьова Ж. М. INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):34-38; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.34
стр. 39 Створення закладу медсестринського догляду за інкурабельними хворими Грицко О. М., Надюк З. О. INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):39-43; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.39
Паліативна та хоспісна допомога в психіатрії та неврології стр. 44 Нова модель надання амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам з деменцією (Методичні рекомендації)
Реабілітація в неврології стр. 53 Комбінована нейропротекція у комплексі реабілітації хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті Галушко О. А. INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):53-58; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.53
Паліативна та хоспісна допомога в педіатрії стр. 59 Вивчення потреб батьків щодо організації догляду за важко хворою дитиною Мельник Р. М. INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):59-62; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.59
стр. 63 Паліативна допомога дітям: деякі нормативні аспекти Сенюта І. Я. INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):63-68; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.63
стр. 69 Оцінювання болю за шкалою г-FLACC у невербальних дітей раннього віку з паралітичними синдромами Ріга О. О., Гончарь М. О., Коновалова Н. М., Орлова Н. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):69-73; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.69
Реабілітація в педіатрії стр. 74 Оцінка динаміки соматичного стану дітей у період ремісії онкогематологічних захворювань за комплексом реабілітації з диференційованим призначенням мінеральної природної столової води в умовах санаторію для дітей з батьками Шаповалова Г. А. INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):74-78; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.74
стр. 79 Актуальні питання та алгоритм впровадження традиційної східної медицини у комплексну медичну допомогу дітям з обмеженням життєдіяльності Моісеєнко Р. О., Коваленко О. Є., Мартинюк В. Ю., Абраменко В. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):79-83; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.79
Практичний досвід надання паліативної та хоспісної допомоги стр. 84 Роль і місце фітотерапії у лікуванні коморбідних захворювань на етапі паліативної та хоспісної допомоги Волошин О. І., Гарник Т. П., Васюк В. Л., Волошина Л. О., Гарник К. В., Малкович Н. М., Присяжнюк В. П. INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):84-88; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.84
Філософські та духовні засади розвитку паліативної допомоги стр. 89 Морально-етичні та юридичні аспекти протидії легалізації евтаназії Терешкевич Г. Т. (сестра Діогена) INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):89-94; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.89
стр. 95 Еутаназія: спокійна/безболісна смерть чи легітимізоване умертвіння? Паліативна допомога vs еутаназія Губський Ю. І. INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):95-107; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.95
Огляди та лекції стр. 108 Можливості музичної терапії у паліативній медицині Березуцький В. І., Березуцька М. С. INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):108-114; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.108
стр. 115 Організація паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам (лекція) Жилка Н. Я., Синчук Л. М., Кудря А. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):115-119; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.115
стр. 120 Удосконалення консультативно-діагностичної та паліативної допомоги через застосування механізмів державно-приватного партнерства Кравченко В. В. INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):120-124; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.120
стр. 125 Матеріали конференції