СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ, СП № 3_2019

Науково - практичний журнал
 • DOI:
 • 10.15574/SP
 • Наклад -
 • 8000 примірників
 • Формат видання -
 • 290Х210 мм
 • Періодичність -
 • 8 номерів на рік

Матеріали, представлені на сайті, поширюються під ліцензією Creative Commons 4.0 Unported license

ПРО ЖУРНАЛ

Журнал видається з 2003 року. Видання журналу здійснюється разом з Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України.

На своїх сторінках журнал публікує у вигляді оригінальних статей дані наукових досліджень, результати яких можуть бути застосовані в практичній педіатрії, клінічні спостереження, а також спеціальні тематичні статті щодо проблем педіатрії; матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті, що містять інноваційні ідеї та напрямки у клінічній і академічній педіатрії, пов’язані зі всіма аспектами здоров’я дітей. Журнал також публікує матеріали суміжних із педіатрією галузей, таких як харчування, дитяча хірургія, організація охорони здоров’я, фундаментальні науки, психологія, психіатрія, освіта, соціологія та догляд за хворими. Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямований на підвищення якості медичної допомоги та покращення здоров’я дитячого населення України.

Робота журналу побудована на принципах незалежного та об’єктивного рецензування (double-blinded). Для публікації направляються тільки неопубліковані раніше статті та статті, які не розглядаються в інших видавництвах для публікації.

Автори несуть відповідальність за науковий зміст рукопису. Журнал залишає за собою право запросити будь-які наукові матеріали, на підставі яких була підготовлена стаття.

Друковані примірники журналу розповсюджуються під час проведення науково-практичних форумів (конференції, симпозіуми, конгреси, з’їзди, круглі столи тощо), наявні у провідних наукових медичних бібліотеках України. Всі статті також доступні у форматах PDF, HTML на веб-сайті журналу (https://med-expert.com.ua/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-publishing-activity-uk/), веб-сайтах Національної бібліотеки Україны (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe), Українському індексі наукових посилань (http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals) та доступні після публікації.

СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ публікує статті українською, російською та англійською мовами.

Редакційна колегія журналу «Сучасна педіатрія» та видавництво ТОВ «Група компаній «Мед Експерт» у своій роботі керуються принципами та рекомендаціями, розроболеними міжнародними організаціями: Міжнародна рада редакторів медичних журналів (ICMJE, http://icmje.org/), Всесвітня асоціація медичних редакторів (WAME, http://www.wame.org/), Комітет з етики публікацій (COPE, https://publicationethics.org/).

АТЕСТАЦІЯ

Наказом МОН України № 612 від 7.05.2019 р. журнал «Сучасна педіатрія» включений у категорію Б Переліку наукових спеціалізованих видань, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук.

ІНДЕКСАЦІЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ

РЕДКОЛЕГІЯ ТА РЕЦЕНЗІЙНА РАДА

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Чернишова Людмила Іванівна
, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=10; Id=57142291700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57142291700
Google Scholar: h=13
https://scholar.google.com.ua/citations?user=oFOxw14AAAAJ&hl=uk

Валіуліс Арунас, проф., Клініка дитячих хвороб Вільнюського Університету, Генеральний директор клініки астми, алергії та хронічних захворювань легень, Генеральний директор EduCom (післядипломна освіта), Член Виконавчого комітету та казначей Европейской академии педиатрии (EAP / UEMS-SP), г. Вильнюс, Литва
Scopus: h=16; Id=12645157700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12645157700

ШЕФ-РЕДАКТОР
Бережний Вячеслав Володимирович, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602460985
Google Scholar: h=12
https://scholar.google.com.ua/citations?user=StEfbFkAAAAJ&hl=uk

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Маменко Марина Євгенівна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Web Of Sience: h=3
http://www.researcherid.com/rid/E-3255-2019
Google Scholar: h=9
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gjrJzWwAAAAJ&hl=uk

ГОЛОВНИЙ НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ
Антипкін Юрій Геннадієвич, академік НАМН України, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Scopus: h=6; Id=6507141219
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507141219
Google Scholar: h=15
https://scholar.google.com.ua/citations?user=kvUb_FoAAAAJ&hl=uk

НАУКОВИЙ РЕДАКТОР
Марушко Ростислав Володимирович, доктор мед. наук, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Google Scholar: h=5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=HjdmpHMAAAAJ&hl=uk

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Абатуров Олександр Євгенович, доктор мед. наук, професор, Дніпропетровська медична академія, м. Дніпро, Україна
Scopus: h=1; Id=6507023302
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507023302
Google Scholar: h=16
https://scholar.google.com.ua/citations?user=DFvZFIoAAAAJ&hl=uk

Аряєв Микола Леонідович, доктор мед. наук, професор, Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
Scopus: h=3; Id=6508021037
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508021037

Банадига Наталя Василіївна, доктор мед. наук, професор, Тернопільський державний медичний університет, м. Тернопіль, Україна
Google Scholar: h=7
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZSApSWYAAAAJ&hl=uk

Бекетова Галина Володимірівна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=6
https://scholar.google.com.ua/citations?user=8D1HgzQAAAAJ&hl=uk

Богмат Людмила Федосіївна, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків НАМН України», м. Харків, Україна
Scopus: h=1; Id=6602229130
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602229130

Ваілделієне Лаімуте, доцент, Kauno klinikos Лікарня Литовського університету наук здоров’я, заступник міністра охорони здоров’я Литви, Каунас, Литва
Scopus: h=2; Id=12780570200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12780570200

Вереш Габор, доктор медичних наук, професор, Семелвейський Університет, Будапешт, Венгрія.
Scopus: h=24; Id=7004536634
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004536634
Google Scholar: h=32
https://scholar.google.com.ua/citations?user=i2a89LQAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Волоха Алла Петрівна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=5; Id=8262589000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8262589000

Геппе Наталя Анатоліївна, доктор мед. наук, професор,Університетська дитяча клінічна лікарня Першого МДМУ імені І.М. Сеченова, м. Москва, Росія
Scopus: h=3; Id=6506344864
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506344864

Горовенко Наталя Григоріївна, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=4; Id=6602843411
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602843411
Google Scholar: h=11
https://scholar.google.com.ua/citations?user=eNNNBYkAAAAJ&hl=uk

Губертус фон Фосс, доктор мед. н., професор, директор Реабілітаційного Центру, м. Мюнхен, Німеччина

Дуднік Вероніка Михайлівна, доктор мед. н., професор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна
Google Scholar: h=5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=f5sa7nEAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Ємець Ілля Миколайович, д. мед. н., професор, Науково-практичний Центр дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України, м. Київ
Google Scholar: h=8
https://scholar.google.com.ua/citations?user=9q9kqTIAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Зайченко Ганна Володимирівна, д. мед. н., професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=exOBS7AAAAAJ&hl=uk

Зволінська Данута, професор, Клініка дитячої нефрології Університету медицини імені П. Сляскича, м. Вроцлав, Польща
Scopus: h=15; Id=55947656800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55947656800

Іванов Дмитро Дмитрович, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Іспаєва Жанат Бахитовна, доктор мед. наук, професор, Казахський національний медичний університет імені С.Д. Асфендіярова, м. Алмати, Казахстан

Квашніна Людмила Вікторівна, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Google Scholar: h=11
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-2w96VMAAAAJ&hl=uk

Козлов Роман Сергійович, чл.-кор. РАН, доктор мед. наук, професор, ФДБОУ ВО «Смоленський державний медичний університет» МОЗ Росії
Scopus: h=14; Id=6701555731
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701555731

Козявкін Володимир Іванович, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=9
https://scholar.google.com.ua/citations?user=esoOUWIAAAAJ&hl=uk

Косаковський Анатолій Леонідович, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=8
https://scholar.google.com.ua/citations?user=TyPlqG8AAAAJ&hl=uk

Крамарьов Сергій Олександрович, доктор мед. наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Scopus: Id=6701663438
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701663438
Google Scholar: h=16
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1Kgm6WAAAAAJ&hl=uk

Куртяну Алла Михайлівна, доктор мед. наук, професор, Науково-дослідний інститут Здоров’я Матері і Дитини, м. Кишинів, Республіка Молдова
Scopus: h=2; Id=56493170500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56493170500

Лаббе Андре, професор, клінічний експерт, Дитяча та надзвичайних станів лікарня Клермон-Ферран-д'Естен, Франція
Scopus: h=20; Id=7005035844
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005035844

Ліві Паола, Університет Флоренції, відділ критичної хірургії, Флоренція, Італія.
Scopus: h=5; Id=6602395436
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602395436

Лінне Томмі, доктор мед. наук, доцент, Каролінський Університет, Детский Госпиталь  имени Астрид Лингрен, Госпиталь  Солна Каролинского Университета, г. Стокгольм, Швеция
Scopus: h=18; Id=7004117409
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004117409

Майданник Віталій Григорович, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=2; Id=6701345291
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701345291

Мазур Артур, доктор філософії, доктор мед. наук, професор, Жешувcкий університет, м. Варшава, Польща
Scopus: h=13; Id=42262225600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=42262225600

Марушко Юрій Володимирович, доктор мед. наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id=6603053870
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603053870
Google Scholar: h=10
https://scholar.google.com.ua/citations?user=uaW7ejoAAAAJ&hl=uk

Мізерницький Юрий Леонидович, професор, ФДУ «Московський НДІ педіатрії і дитячої хірургії Росмедтехнологій», Дитячого науково-практичного пульмонологічного центру Мінздравсоцрозвитку РФ, Росія
Scopus: h=1; Id=56175636700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56175636700

Моісеєнко Раїса Олександрівна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=12
https://scholar.google.com.ua/citations?user=jhtIXR8AAAAJ&hl=uk

Наконечна Алла Анатоліївна, доктор мед. наук, професор, Навчальні лікарні NHS Шеффілду Фонд Траст, Ліверпульський Університет, Ліверпуль, Велика Британія
Scopus: h=8; Id=55523500200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55523500200

Няньковський Сергій Леонідович, доктор мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна
Scopus: h=2; Id=55884241000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55884241000
Google Scholar: h=10
https://scholar.google.com.ua/citations?user=sWDww_QAAAAJ&hl=uk

Овчаренко Леонід Сергійович, доктор мед. наук, професор, Запорізький державний медичний університет, Україна
Scopus: Id=6603798776
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603798776

Осідак Людмила Вікторовна, доктор мед. наук, професор науково-дослідний інститут грипу РАМН, м. С.-Петербург, Росія
Scopus: h=4; Id=6603230550
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603230550

Охотнікова Олена Миколаївна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: Id=7801403265
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801403265
Google Scholar: h=12
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OiajLe4AAAAJ&hl=uk

Пагава Караман Іраклійович, доктор мед. наук, професор, Тбіліський медичний університет, Грузія
Scopus: h=7; Id=12768014100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12768014100

Пілоссофф Володимир, професор Національного центру серцево-судинних захворювань, голова Болгарської педіатрічної асоціації, м. Софія, Болгарія
Scopus: h=2; Id=6506117653
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506117653

Проданчук Микола Георгійович, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук, професор, Інститут екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя МОЗ України
Scopus: h=4; Id=6506899236
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506899236
Google Scholar: h=9
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MgWNGyAAAAAJ&hl=uk

Пужевич-Змонарська Анна, кафедра нефрології і трансплантаційної медицини, Вроцлавський медичний університет, м. Вроцлав, Польща
Scopus: h=2; Id= 6508133980
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508133980

Розенталь Марк, професор, Бромптонський Королівський шпиталь, м. Лондон, Великобританія
Scopus: h=30; Id= 7203061323
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7203061323

Симаніс Раймонд, доцент, Ризький університет імені Паула Страдиня, м. Рига, Латвія
Scopus: h=1; Id=23981332600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23981332600

Слабкий Геннадій Олексійоіич, доктор мед. наук, професор, Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Сміян Олександр Іванович, доктор мед. наук, професор, Сумський державний університет, Україна
https://scholar.google.com.ua/citations?user=QK6Fp5MAAAAJ&hl=uk

Уманець Тетяна Рудольфівна, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Урбонас Вайдотас, Президент Литовської Асоціації Педіатрів, доцент, Вільнюський університет, Інститут клінічної медицини, Клініка детячих хвороб, м. Вільнюс, Литва
Scopus: h=3; Id=23981625100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23981625100

Усоніс Витаутас, доктор мед. наук, професор, Директор Центру педіатрії, м. Вільнюс, Литва (Литва)
Scopus: h=16; Id=56014022800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56014022800

Хаджипанаіс Адамос, доктор медичних наук, Генеральний Президент Європейського Університету Кіпрау, член Європейської педіатричної академії, член Європейського Товариства Медичних спеціалистов, Кіпр
Scopus: h=11; Id=21645685400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=21645685400

Хусаїн Шахид, Член Королівського коледжу педіатрії і дитячого здоров’я, консультант, шпиталь Хомертон, Лондон, Великобританія
Scopus: h=10; Id=57193680034
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193680034

Чернишов Віктор Петрович, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства и гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Scopus: h=13; Id=7006306287
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006306287
Google Scholar: h=15
https://scholar.google.com.ua/citations?user=uwyJxuUAAAAJ&hl=uk

Шадрін Олег Геннадійович, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Google Scholar: h=8
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XIBKWTUAAAAJ&hl=uk

Шедер Олле, доктор медицинских наук, професор, Стокгольм, Швеція
Scopus: h=1; Id=55946867600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55946867600

Шишко Георгий Александрович, доктор мед. наук, професор, Білоруська медична академія післядипломної освіти, м. Мінськ, Білорусь
Scopus: h=8; Id=6508326979
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508326979

Шунько Єлизавета Євгеніївна, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=10
https://scholar.google.com.ua/citations?user=G53nHBMAAAAJ&hl=uk

Янковський Дмитро Станіславович, доктор біол. наук, профессор, генеральний директор ТОВ «Фірма «О.Д. Пролісок»

РЕЦЕНЗІЙНА РАДА
Абатуров Олександр Євгенович, доктор мед. наук, професор, Дніпропетровська медична академія, м. Дніпро, Україна
Scopus: h=1; Id=6507023302
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507023302
Google Scholar: h=16
https://scholar.google.com.ua/citations?user=DFvZFIoAAAAJ&hl=uk

Аряєв Микола Леонідович, доктор мед. наук, професор, Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
Scopus: h=3; Id=6508021037
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508021037

Банадига Наталя Василіївна, доктор мед. наук, професор, Тернопільський державний медичний університет, м. Тернопіль, Україна
Google Scholar: h=7
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZSApSWYAAAAJ&hl=uk

Бекетова Галина Володимірівна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=6
https://scholar.google.com.ua/citations?user=8D1HgzQAAAAJ&hl=uk

Ваілделієне Лаімуте, доцент, Kauno klinikos Лікарня Литовського університету наук здоров’я, заступник міністра охорони здоров’я Литви, Каунас, Литва
Scopus: h=2; Id=12780570200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12780570200

Вереш Габор, доктор медичних наук, професор, Семелвейський Університет, Будапешт, Венгрія.
Scopus: h=24; Id=7004536634
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004536634
Google Scholar: h=32
https://scholar.google.com.ua/citations?user=i2a89LQAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Волоха Алла Петрівна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=5; Id=8262589000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8262589000

Дуднік Вероніка Михайлівна, доктор мед. н., професор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна
Google Scholar: h=5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=f5sa7nEAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Зайченко Ганна Володимирівна, д. мед. н., професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=exOBS7AAAAAJ&hl=uk

Зволінська Данута, професор, Клініка дитячої нефрології Університету медицини імені П. Сляскича, м. Вроцлав, Польща
Scopus: h=15; Id=55947656800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55947656800

Іспаєва Жанат Бахитовна, доктор мед. наук, професор, Казахський національний медичний університет імені С.Д. Асфендіярова, м. Алмати, Казахстан

Квашніна Людмила Вікторівна, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Google Scholar: h=11
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-2w96VMAAAAJ&hl=uk

Козявкін Володимир Іванович, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=9
https://scholar.google.com.ua/citations?user=esoOUWIAAAAJ&hl=uk

Косаковський Анатолій Леонідович, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=8
https://scholar.google.com.ua/citations?user=TyPlqG8AAAAJ&hl=uk

Крамарьов Сергій Олександрович, доктор мед. наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Scopus: Id=6701663438
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701663438
Google Scholar: h=16
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1Kgm6WAAAAAJ&hl=uk

Куртяну Алла Михайлівна, доктор мед. наук, професор, Науково-дослідний інститут Здоров’я Матері і Дитини, м. Кишинів, Республіка Молдова
Scopus: h=2; Id=56493170500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56493170500

Ліві Паола, Університет Флоренції, відділ критичної хірургії, Флоренція, Італія.
Scopus: h=5; Id=6602395436
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602395436

Лінне Томмі, доктор мед. наук, доцент, Каролінський Університет, Детский Госпиталь  имени Астрид Лингрен, Госпиталь  Солна Каролинского Университета, г. Стокгольм, Швеция
Scopus: h=18; Id=7004117409
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004117409

Мазур Артур, доктор філософії, доктор мед. наук, професор, Жешувcкий університет, м. Варшава, Польща
Scopus: h=13; Id=42262225600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=42262225600

Марушко Юрій Володимирович, доктор мед. наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id=6603053870
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603053870
Google Scholar: h=10
https://scholar.google.com.ua/citations?user=uaW7ejoAAAAJ&hl=uk

Мізерницький Юрий Леонидович, професор, ФДУ «Московський НДІ педіатрії і дитячої хірургії Росмедтехнологій», Дитячого науково-практичного пульмонологічного центру Мінздравсоцрозвитку РФ, Росія
Scopus: h=1; Id=56175636700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56175636700

Наконечна Алла Анатоліївна, доктор мед. наук, професор, Навчальні лікарні NHS Шеффілду Фонд Траст, Ліверпульський Університет, Ліверпуль, Велика Британія
Scopus: h=8; Id=55523500200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55523500200

Охотнікова Олена Миколаївна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: Id=7801403265
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801403265
Google Scholar: h=12
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OiajLe4AAAAJ&hl=uk

Пужевич-Змонарська Анна, кафедра нефрології і трансплантаційної медицини, Вроцлавський медичний університет, м. Вроцлав, Польща
Scopus: h=2; Id= 6508133980
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508133980

Розенталь Марк, професор, Бромптонський Королівський шпиталь, м. Лондон, Великобританія
Scopus: h=30; Id= 7203061323
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7203061323

Симаніс Раймонд, доцент, Ризький університет імені Паула Страдиня, м. Рига, Латвія
Scopus: h=1; Id=23981332600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23981332600

Слабкий Геннадій Олексійоіич, доктор мед. наук, професор, Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Уманець Тетяна Рудольфівна, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Урбонас Вайдотас, Президент Литовської Асоціації Педіатрів, доцент, Вільнюський університет, Інститут клінічної медицини, Клініка детячих хвороб, м. Вільнюс, Литва
Scopus: h=3; Id=23981625100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23981625100

Хаджипанаіс Адамос, доктор медичних наук, Генеральний Президент Європейського Університету Кіпрау, член Європейської педіатричної академії, член Європейського Товариства Медичних спеціалистов, Кіпр
Scopus: h=11; Id=21645685400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=21645685400

Хусаїн Шахид, Член Королівського коледжу педіатрії і дитячого здоров’я, консультант, шпиталь Хомертон, Лондон, Великобританія
Scopus: h=10; Id=57193680034
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193680034

Чернишов Віктор Петрович, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства и гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Scopus: h=13; Id=7006306287
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006306287
Google Scholar: h=15
https://scholar.google.com.ua/citations?user=uwyJxuUAAAAJ&hl=uk

Шадрін Олег Геннадійович, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Google Scholar: h=8
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XIBKWTUAAAAJ&hl=uk

Шедер Олле, доктор медицинских наук, професор, Стокгольм, Швеція
Scopus: h=1; Id=55946867600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55946867600

Шунько Єлизавета Євгеніївна, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=10
https://scholar.google.com.ua/citations?user=G53nHBMAAAAJ&hl=uk

ПОЛІТИКА ЖУРНАЛА

На своїх сторінках журнал публікує у вигляді оригінальних статей дані наукових досліджень, результати яких можуть бути застосовані в практичній педіатрії, клінічні спостереження, а також спеціальні тематичні статті щодо проблем педіатрії; матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті, що містять інноваційні ідеї та напрямки у клінічній і академічній педіатрії, пов’язані зі всіма аспектами здоров’я дітей. Журнал також публікує матеріали суміжних із педіатрією галузей, таких як харчування, дитяча хірургія, організація охорони здоров’я, фундаментальні науки, психологія, психіатрія, освіта, соціологія та догляд за хворими. Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямований на підвищення якості медичної допомоги та покращення здоров’я дитячого населення України.

Робота журналу побудована на принципах незалежного та об’єктивного рецензування (double-blinded). Для публікації направляються тільки неопубліковані раніше статті та статті, які не розглядаються в інших видавництвах для публікації.

Автори несуть відповідальність за науковий зміст рукопису. Журнал залишає за собою право запросити будь-які наукові матеріали, на підставі яких була підготовлена стаття.

Друковані примірники журналу розповсюджуються під час проведення науково-практичних форумів (конференції, симпозіуми, конгреси, з’їзди, круглі столи тощо), наявні у провідних наукових медичних бібліотеках України. Всі статті також доступні у форматах PDF, HTML на веб-сайті журналу (https://med-expert.com.ua/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-publishing-activity-uk/), веб-сайтах Національної бібліотеки Україны (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe), Українському індексі наукових посилань (http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals) та доступні після публікації.

СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ публікує статті українською, російською та англійською мовами.

Редакційна колегія журналу «Сучасна педіатрія» та видавництво ТОВ «Група компаній «Мед Експерт» у своій роботі керуються принципами та рекомендаціями, розроболеними міжнародними організаціями: Міжнародна рада редакторів медичних журналів (ICMJE, http://icmje.org/), Всесвітня асоціація медичних редакторів (WAME, http://www.wame.org/), Комітет з етики публікацій (COPE, https://publicationethics.org/).

 

Ціль і завдання

Основною метою журналу є поширення наукової інформації про результати наукових досліджень, що містять інноваційні ідеї, серед науковців, практикуючих педіатрів, наукових співробітників, спеціалістів у галузі педіатрії, викладачів, лікарів загальної практики, фармакологів, соціальних працівників і організаторів охорони здоров’я. Підтримуючи та безперервно поглиблюючи знання та практичні навички спеціалістів у галузі педіатрії, журнал сприяє підвищенню якості надання медичної допомоги та збереженню здоров’я дітей всіх вікових груп.   

Редколегія журналу «СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ» переконана, що публікації високої якості, основані на принципах етики, сприяють прогресивному розвитку медичних наук і охорони здоров’я в Україні. 

 

Політика відкритого доступу

Журнал «СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ» надає відкритий доступ до його змісту безпосередньо після публікації видання, виходячи з наступного принципу: відкритий доступ до результатів наукових досліджень забезпечує вільне поширення наукової інформації, сприяючи широкому обміну знаннями. Статті можуть бути прочитаними, скопійованими, роздрукованими та розповсюдженими за умови, що їхнє використання не призначено для комерційних цілей, а автори та видавець мають відповідні права. Всі статті у цьому журналі мають статус «Вільний відкритий доступ» і не зачіпають фінансові інтереси як фінансуючих органів, так і академічних установ. Статті ліцензуються відповідно до умов ліцензії Creative Commons-Noncommercial 4.0 international (CC BY-NC 4.0).

 

Конфлікт інтересів

Всі учасники публікаційного процесу (автори, рецензенти, члени редакційної колегії, редактори) повинні сповіщати головного редактора про будь-які конфліктах інтересів, пов’язаних із сімейними, особистими, фінансовими, політичними або релігійними проблемами, про будь-які конкуруючі інтереси під час виконання своїх функцій у процесі рецензування та публікації статті, а також своєчасно сповіщати головного редактора про всі взаємовідносини, які можуть розглядатися як потенційний конфлікт інтересів. Якщо хтось із рецензентів, помічників редактора або редакційного персоналу журналу має конфлікт інтересів або вважає, що не може виконувати свої функціональні обв’язки у зв’язку з конфліктом інтересів, вони повинні відмовитися від роботи над рукописом.

Члени редакційної колегії, які зайняті у публікаційному процесі, можуть направляти свої рукописи для публікації у журналі, оскільки всі вони є провідними науковцями. У той же час вони не можуть брати участь у рішенні про публікацію їхнього рукопису, щоб мінімізувати можливу упередженість або необ’єктивність. Ці рукописи будуть розглядатися як звичайні, а рішення про публікацію у журналі буде ґрунтуватися на рішенні та позитивних рекомендаціях, принаймні двох зовнішніх рецензентів, які не є членами редакційної колегії та не приймають остаточного рішення.

Інформація про конфлікт інтересів надається у супровідному листі, а також у кінці рукопису. Відповідальний автор або автори підписують рукопис на останній сторінці, де зазначається інформація щодо потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття статті для публікації. У випадку відсутності конфлікту інтересів автори підписують наступну заяву: “Автор(и) заявляє(ють) про відсутність конфлікту інтересів”. Ця політика журналу застосовується до всіх наданим для публікації дослідницьким рукописам та оглядовим статтям.

Вся необхідна інформація про процес обробки рукопису може бути отримана через редакцію. Імена рецензентів, редакторів, які займаються рукописом, не надаються авторам. Виходячи з рецензійної політики журналу, яка передбачає проведення подвійного сліпого рецензування, імена авторів і рецензентів не відомі один одному.

 

Оригінальність публікацій і плагіат

Журнал «СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ» прагне досягнення високих стандартів публікаційної етики при публікації результатів наукових досліджень і тому не допускає будь-яких форм плагіату. Всі надані для публікації статті перевіряються на предмет плагіату при надходженні в редакцію і у процесі рецензування для виявлення елементів збігу та подібності текстів.

Журнал визначає плагіат як випадок, у якому документ відтворює іншу роботу, маючи більше, ніж 10% подібності без зазначення авторства на відтворену інформацію. Якщо докази плагіату знайдені до або після прийняття рукопису, або після опублікування статті, автору буде запропонована можливість спростування. Якщо аргументи будуть визнані незадовільними, рукопис відхиляється від публікації, а автору буде відмовлено у публікації статей у журналі на термін, який визначається головним редактором.

У будь-якому випадку при підозрі на етично неправомірну поведінку з боку авторів, редакція журналу буде діяти відповідно до міжнародних правил публікації і дослідницької етики, використовуючи рекомендації Комітету з етики публікацій (COPE, https://publicationethics.org/), Міжнародної ради редакторів медичних журналів (ICMJE, http://icmje.org/), а також Всесвітньої асоціації медичних редакторів (WAME, http://www.wame.org/). 

 

Положення про авторство

Всі учасники підготовки рукопису, зазначені як автори, мають право на отримання авторства за умови, що кожен із них вніс суттєвий внесок у написання статті і повністю відповідає за її зміст. Право називатися автором ґрунтується на участі у підготовці всіх наступних  напрямків:

– концепція і дизайн досліджень або аналіз та інтерпретація даних;

– підготовка тексту статті або внесення принципово важливих змін у її науковий зміст;

– остаточне затвердження версії рукопису для її публікації.

Участь, яка полягає тільки у забезпеченні фінансування або підборі матеріалу для статті, не виправдовує включення у склад авторської групи. Загальне керівництво дослідницьким колективом також не визнається достатнім для авторства. За будь-яку частину статті, яка є важливою при підготовці основних висновків, повинен нести відповідальність, принаймні, один із авторів. Редактори журналу мають право запросити у авторів, який внесок кожного з них у написання статті, ця інформація може бути опублікована.

Всі члени колективу, які зазначаються як автори, повинні повністю відповідати критеріям авторства. Ті учасники, які не відповідають критеріям авторства, повинні бути названі, за їхньої згоди, у розділі «Висловлення подяки» у кінці статті або у додатку. Порядок, за яким будуть зазначені автори, визначається їхнім спільним рішенням. Автори можуть пояснити порядок авторства у посиланні. Все частіше повноваження з підготовки статті можуть передаватися корпоративному автору або автору, відповідальному за листування. Цей автор гарантує, що всі учасники, що зробили свій внесок у підготовку статті, ознайомлені з остаточною версією статті та узгодили публікацію статті.

Автори несуть відповідальність за зміст статті та за самий факт її публікації. Редакція журналу залишає за собою право на скорочення та редагування присланих статей.

 

Права авторів, політика архівування та самоархівування 

Публікаційна діяльність журналу «СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ» співпадає з політикою переважної більшості інших видань, які використовують принципи відкритого доступу. Журнал не вимагає від авторів оригінальних дослідницьких робот укладати договори на привласнення авторських прав своїх опублікованих матеріалів. Автори передають журналу ексклюзивне право першої публікації статті відповідно з публікаційною ліцензією СС BY-NC (creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license). Після опублікування стаття стає вільно доступною on-line для загалу, при цьому використання статті передбачає обов’язкове посилання на авторів публікації і журнал. Автори зберігають за собою право на рукопис, а також використання матеріалів своїх власних опублікованих статей.

Журнал підтримує авторський процес самоархівування. Перед передачею у журнал автори можуть розміщати копії своїх статей, які знаходяться у процесі підготовки, на загальних некомерційних веб-сайтах. Автори також можуть архівувати свої остаточні авторські версії рукописи у сховищах своєї установи та, за побажанням, на своїх особистих веб-сайтах. При цьому автори повинні зазначати на першій сторінці кожної архівованої версії посилання на публікацію, номер DOI, URL-адресу опублікованої статті на веб-сайті журналу.

Журнал організує архівування результатів дослідницьких робіт, опублікованих у виданні, надаючи тим самим допомогу авторам у процесі самоархівування, та забезпеченні вільного доступу відповідно до публікаційної ліцензії СС BY-NC у Національній бібліотеці України В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/), базі даних «Наукова періодика України (http://sp.med-expert.com.ua) і різних міжнародних наукометричних базах даних на безоплатній основі. Журнал також розміщає опубліковані статті на офіційному сайті видавця (http://med-expert.com.ua/en/publishing-activity-en/sovremennaya-pediatriya-publishing-activity-en/). Повний доступ до опублікованих документів є безкоштовним.

 

Редакційний процес

Всі рукописи, представлені для публікації, аналізуються за їх оригінальністю, методологією, важливістю, якістю, етичним характером і відповідністю цілям і завданням журналу. «СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ» використовує загальноприйняту стандартну схему процесу оцінки. Головний редактор має право на оцінку редакційного та наукового змісту журналу та визначає терміни публікації матеріалу.

Повний редакційний процес складається з послідовних дій. Після прийому статті головним редактором, заступником або членом редакційної колегії здійснюється її технічна експертиза для оцінки придатності рукопису: актуальність і важливість наукового матеріалу, чіткість викладення і релевантність для аудиторії журналу. Матеріали, які не відповідають вимогам до публікації, відхиляються. У тих випадках, коли рекомендуються тільки незначні зміни у статті, автору зазвичай пропонується переглянути рукопис. Автори, чиї статті прийняті, отримують відповідне підтвердження, а стаття піддається подальшій підготовці до публікації. Технічна експертиза зазвичай триває декілька днів.

Будь-які представлені рукописи розглядаються як конфіденційні документи. Редактор (редактори) та редакційна колегія зобов’язані не розкривати будь-яку інформацію про наданий документ будь-кому, окрім відповідно автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших редакторів та видавця, залежно від ситуації. Журнал веде суворий процес рецензування. Рецензування виконується за принципом подвійного сліпого – особи рецензентів і авторів конфіденційні. Вони не повинні розкриватися або обговорюватися з іншими, за винятком випадків, коли це дозволено Головним редактором.

Для кожної наданої статті необхідно отримати, принаймні, два звіти про проведене рецензування. Пропозиції щодо вибору рецензентів можуть бути зроблені головним редактором під час первинної експертизи статті. Як альтернатива, редакція може запросити кваліфікованих членів редакційної колегії, рецензентів із бази даних журналу або нових рецензентів, ідентифікованих веб-пошуком для відповідних статей.

Щоб допомогти головному редактору та редакційній колегії, редакція журналу обробляє всі повідомлення з рецензентами, авторами та зовнішніми редакторами. Рецензентам надається три-чотири тижні, щоб написати свій відгук. Для перегляду виправленого після зауважень рукопису рецензентам пропонується надати свій звіт впродовж одного тижня. В обох випадках подовження термінів може надаватися за запитом.

Після отримання звітів рецензентів остаточне рішення про прийняття або відхилення статті приймає головний редактор або інші редактори, затверджені головним редактором. При прийнятті рішення головний редактор або його заступники перевіряють кваліфікацію та досвід проведення експертної оцінки окремих рецензентів, адекватність рекомендацій і коментарів рецензента та співробітництво авторів, наукову значимість статті. Редактор може обрати наступне рішення: прийняти, відхилити, попросити автора доопрацювати документ, запросити додаткового рецензента. Якщо є підозра, що стаття містить елементи плагіату, редакція перевіряє зміст рукопису з використанням відповідного програмного забезпечення. Рецензенти заповняють у електронному виді спеціальну форму рецензії, де зазначають загальні коментарі для редактора і конкретні зауваження для автора. Головний редактор може не погодитися з думкою рецензентів, у цьому випадку вони повинні обґрунтувати своє рішення в інтересах авторів.

Процес розгляду після подачі рукопису для публікації може тривати від 4 до 6 місяців.

Всім прийнятим до друку рукописам присвоюється цифровий ідентифікатор суб’єкта (Digital Objective Identifier, DOI). Журнал здійснює весь процес підготовки статей для публікації, включаючи редагування і цифрову обробку даних (конверсія у PDF, XML тощо).

Журнал «СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ» є членом Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE) і суворо стежить за виконанням рекомендацій із виявлення потенційно неетичної поведінки авторів, рецензентів або редакторів.

БІОЕТИКА, ПОІНФОРМОВАНА ЗГОДА ТА ПРИНЦИПИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Відповідно до політики журналу всі наукові дослідження (протоколи досліджень), наведені у статті, повинні бути ухвалені локальним комітетом з етики та відповідати міжнародним угодам: Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи проведення медичних досліджень з участю людини у якості випробуваного» (останнє оновлення: жовтень 2013 р., Форталеза, Бразилія), «Керівництво з утримання та використання лабораторних тварин» (8-е видання, 2011 р.) та «Міжнародні керівні принципи біомедичних досліджень на тваринах» (2012 р.).

При проведенні експериментів із залученням будь-яких матеріалів людського походження або участю донорів та/або пацієнтів, автори повинні зазначати, що дослідження проводились відповідно до стандартів біоетики, були ухвалені етичним комітетом установи або Національною комісією з біоетики. Те саме стосується і досліджень із участю лабораторних тварин. При проведенні експериментів із лабораторними тваринами необхідно зазначити, чи всі рекомендації комітету з біоетики були дотримані відповідно до національних і міжнародних стандартів з утримання та використання тварин.

Якщо наданий рукопис не включає ухвалення комітету з етики, він буде розглядатись відповідно до рекомендацій, розробленим Комітетом з етики наукових публікацій (COPE) – «Керівництво для редакторів: визначення якості досліджень, аудиту та оцінки послуг». Якщо наукове дослідження повинно мати ухвалення етичного комітету, автори повинні надати цю інформацію для продовження процесу обробки рукопису. Якщо необхідні документи не надаються, рукопис не буде опублікований.

Якщо дослідження не потребує ухвалення комітету з етики, авторів просять надати висновок комітету з етики або документ, який зазначає, що дослідження не потребує ухвалення комітету з етики відповідно до законодавства країни, де проводяться дослідження. Якщо автори надають або ухвалення, або документ, що підтверджує, що ухвалення комітету з етики не потрібне, процес обробки статті продовжується. Якщо автори не можуть надати такі документи, рукопис може бути відхиленим.

Висновок локального етичного комітету установи або Національної комісії з біоетики не виключає того, що редактори можуть мати власну думку про відповідність проведених досліджень стандартам біоетики. 

У статтях, що стосуються досліджень на людях, потрібно включати інформацію про згоду пацієнтів і добровольців брати участь у дослідженнях, а також про отримання ними докладних роз’яснень про те, які процедури вони будуть проходити. Поінформована згода також повинна бути отримана при описі клінічних випадків.

Пацієнти мають право на недоторканність приватного життя. Будь-які медичні втручання, різновиди обстеження та лікування можуть проводитися тільки за умови отримання дозволу (поінформована добровільна згода) від пацієнта або его законного представника. У процесі підготовки статті до публікації у тексті, фотографіях або рисунках не повинні згадуватися персональні дані пацієнтів, якщо тільки вони не являють важливе наукове значення або пацієнт (батьки, опікун) не надає письмову згоду для публікації.

Підписана поінформована добровільна згода зберігається авторами в установі, де проводилось дослідження. Автори повинні сповістити редакцію журналу у письмовому виді про те, що вони отримали на зберігання письмову поінформовану згоду пацієнтів.

Вся інформація щодо питань проведення клінічних досліджень, експериментів на людях або тваринах, детальний опис відповідних процедур при проведенні досліджень, письмове ухвалення локального етичного комітету, отримання поінформованої згоди повинна бути описана у розділі «Матеріали і методи» статті.

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ, ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Критерії публікації статей

Журнал «Сучасна педіатрія» здійснює ретельний відбір і оцінку відповідності рукопису публікаційним критеріям:   

 • Новизна наданих матеріалів (резюме, звіти про проведені форуми, розміщення статей до їхньої публікації не розцінюється як альтернатива новизни)   
 • Актуальне клінічне значення представлених даних
 • Висновки повинні підтверджуватися переконливими даними
 • Важливість для конкретної галузі науки або практичної педіатрії

 

Процес рецензування

Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов’язковому рецензуванню. Після реєстрації рукописи оцінюються на відповідність оформлення вимогам і профілю журналу, потім направляються для наукового рецензування як мінімум 2-м зовнішнім експертам, які працюють у відповідній галузі. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування, при якому ані автори, ані рецензенти не знають один одного. Середній термін рецензування становить 4-6 місяців. Ґрунтуючись на висновках рецензентів, головний редактор/редакційна колегія вирішує:

– прийняти рукопис для публікації з невеликими поправками або без них;

– відправити рукопис авторам для виправлення зазначених недоліків із подальшим прийняттям рішення про публікацію в журналі;

– відмовити у публікації статті, зазвичай на підставі відсутності новизни, недостатньої концептуальності або суттєвих технічних та/або проблем інтерпретації результатів досліджень.

Результати рецензування ґрунтуються на запропонованих рекомендаціях експертів. Думка рецензента не є остаточною. Остаточним є рішення головного редактора/редакційної колегії про публікацію статті.

У випадку позитивного результату рецензування, рукопис направляється у редакцію для подальшої обробки та публікації.

У випадку необхідності переробки рукопису автору направляється рецензія разом із всіма зауваженнями та побажаннями рецензента. Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензування.

У випадку негативного результату рецензування автору направляється рецензія з мотивованою відмовою. Рукопис автору не повертається.

У своїй роботі редактор і редакційна колегія керуються принципами конфіденційності. Те саме відноситься до авторів і рецензентів. Вся кореспонденція з журналом, звіти рецензентів та інші матеріали не повинні викладатися ні на будь-яких сайтах або публікуватися без попередньої згоди редактора або редакційної колегії, не залежно, буде або ні рукопис публікуватися.

 

Вибір рецензентів

Вибір рецензентів має вирішальне значення для процесу рецензування, тому при відборі рецензентів враховуються багато факторів: їхній рівень підготовки, репутація, позитивні рекомендації та попередній досвід роботи з ними. Журнал уникає співробітничати з рецензентами, які необ’єктивні, повільні або недбалі при проведенні рецензування. Рецензенти запрошуються для співробітництва з журналом і тільки при отриманні їхньої згоди, рецензенти отримують повний доступ до рукопису для рецензування.

 

Дії рецензентів при отриманні рукопису

Щоб уникнути небажаних затримок при обробці рукописів, рецензент повинен зробити наступне одразу після отримання рукопису для рецензування:

– ретельно перевірити остаточний термін повернення рукопису, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому;

– негайно звернутися до редакції, якщо очікуються якісь ускладнення з виконанням рецензування;

– уважно прочитати лист редактора і не забути відмітити ті пункти, на які редактор просить звернути більш пильну увагу;

– продивитися рукопис і оцінити можливі конфлікти інтересів із авторами, установами, в яких працюють автори, а також установами, які є джерелами їх фінансування, для проведення  безпристрасного рецензування статті;

– оцініть відповідність теми рукопису проблематиці журналу і чи достатньо вона цікава для публікації.

 

Конфіденційність

Рецензенти повинні ставитися до процесу рецензування як суворо конфіденційному та дотримуватись наступних рекомендацій:

– рецензовані рукописи не повинні обговорюватись ні з ким, хто безпосередньо не бере участь у процесі рецензування;

– при необхідності отримання будь-якої консультації від своїх колег або незалежних експертів, останні повинні бути узгоджені та ухвалені редакторами:

– рецензенти не повинні розкривати свою особу авторам або іншим колегам при проведенні рецензування, оскільки це може вплинути на об’єктивність рецензування. У випадку необхідності розкрити свою особистість, рецензенти повинні отримати згоду редактора. Журнал категорично не ухвалює спроб авторів ідентифікувати особистість рецензентів і тим більше впливати на них, і радить рецензентам уникати будь-яких спекуляцій щодо цього.

 

Підготовка результатів рецензії

Основна ціль звіту рецензента – надати редакції інформацію, необхідну для прийняття остаточного рішення редактором про можливість публікації статті, або, у випадку необхідного доопрацювання рукопису, надати автору чіткі рекомендації для його виправлення. Рецензент повинен надати як конфіденційні коментарі редактору, так і ті, які можуть бути безпосередньо передані авторам.

При підготовці коментарів для авторів рецензенти повинні зберігати позитивне та неупереджене, але критичне ставлення до оцінки рукописів. Критика повинна залишатися безпристрасною. Некоректні та образливі вислови не допускаються. Наскільки це можливе, негативний звіт повинен пояснити авторам недоліки їхнього рукопису, щоб вони могли зрозуміти причини рішення про переробку або відмову від публікації рукопису. Інформація про результати рецензування щодо публікації статті (про прийняття до публікації, перегляд або відмову прийняття рукописи) має рекомендаційний характер, оскільки остаточне рішення належить Головному редактору.  

 

Термін рецензування

Журнал дотримується принципів найбільш ефективної організації публікаційного процесу, тому редколегія просить, щоб рецензенти оперативно і своєчасно повідомляли про суттєві затримки у процесі рецензування, що дозволяє за необхідності знаходити альтернативних рецензентів.

 

Конфлікт інтересів у процесі рецензування

Для того, щоб забезпечити неупереджений підхід у процесі рецензування, редколегія журналу намагається уникати співробітничати з рецензентами, які недавно або постійно працюють із авторами, коментували чернетки рукописів, які знаходяться у прямій конкуренції, конфліктували з авторами або мали спільні фінансові інтереси. Однак, оскільки редактори не можуть знати про всі можливі упередження, редакційна колегія просить рецензентів звернути увагу на все, що може вплинути на їхній звіт, включаючи комерційні інтереси, і відмовитись тих рецензентів, які відчувають себе нездатними бути об’єктивними. Журнал не вважає необхідним виключати рецензентів, які рецензували статті для інших журналів. Той факт, що два журнали незалежно залучали одного рецензента, кваліфікованого для рецензування, не зменшує достовірність його думки при проведенні рецензування.

 

Публікаційна діяльність та етичні міркування

Незважаючи на всі зусилля журналу з виявлення порушень публікаційної політики або етичної поведінки, такі як плагіат або конфлікт інтересів авторів, рецензенти, більш знайомі зі сферою їхньої діяльності, з більшою ефективністю можуть виявляти такі проблеми та повинні попереджати редакторів про будь-які потенційні проблеми.

ПРАВИЛА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

З ОФОРМЛЕННЯ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

Ці правила для авторів складені відповідно до вимог Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE), метою яких є використання передового досвіду та етичних стандартів при проведенні наукових досліджень та їх публікації в медичних журналах.
Журнал приймає до розгляду статті про результати наукових досліджень, у тому числі дисертаційних робіт, оглядові статті, повідомлення про клінічні випадки, коментарі та інші матеріали.
Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) несуть автори.
Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне редагування, залишає за собою право скорочувати обсяг статей. Відмова авторам у публікації статті може здійснюватись без пояснення його причин и не вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної значущості роботи.
Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам.

 

Направлення статті для публікації

Рукопис направляється у видавництво поштою або на електронну адресу pediatr@med-expert.com.ua. Рукопис супроводжується офіційним листом від установи, де проводились дослідження, підписаним керівництвом організації; висновком експертного комітету установи, а також титульною сторінкою рукопису з підписом керівника організації, завіреним печаткою установи. Скан-копії супровідних документів можна направляти на електронну адресу видавництва.

Супровідний лист. У супровідному листі зазначаються назва статті, повне ім’я автора(ів), тип статті (наприклад, оригінальна стаття, опис клінічного випадку, оглядова стаття тощо), відсутність або наявність конфлікту інтересів, а також що при проведенні дослідження і підготовці рукопису було дотримано етичних вимог. Крім того, повинна бути заява про те, що рукопис ще не був опублікованим, прийнятим або знаходиться на розгляді в іншому видавництві. Одночасне подання рукопису в різні видавництва, а також дублювання статей (навіть у разі публікації статті іншою мовою) не допускається.

Експертний висновок установи для публікації. Кожна установа, в якій проводяться дослідження, має експертну комісію. Основна мета експертної комісії – надати попередній висновок про можливість публікації статті, в якому зазначаються виконання етичних і публікаційних стандартів, висновок локального етичного комітету, конфіденційність, новаторство статті, конфлікт інтересів тощо. Результатом експертної оцінки є позитивне рішення про направлення статті для публікації, яке направляється в журнал разом із супровідним листом та рукописом.

 

Оформлення рукопису

Загальні положення

Рукопис має бути набраним у Microsoft Word, формат листа А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,5, поля: верхнє та нижнє 2,0 см, ліве 2,5 см, праве 1,0 см. 
Ілюстрації (таблиці, рисунки) повинні розташовуватися після першого згадування у тексті.
При використанні абревіатур/скорочень у тексті вони обов’язково розшифровуються при першому згадуванні (абревіатура/скорочення розміщується у круглих дужках), далі по тексту використовується тільки абревіатура/скорочення у незміненому вигляді. Автори повинні уникати скорочень у заголовках та підписах до ілюстрацій. Одиниці виміру позначаються відповідно до десяткової системи мір і ваги СІ (Міжнародна система одиниць).
Стаття складається з наступних елементів: титул, реферати українською, російською, англійською мовами з ключовими словами, основний текст, список літератури, довідка про авторів.
Рукописи для публікації приймаються українською, російською або англійською мовами. Стаття англійською мовою публікується без перекладу на українську/російську мову. Допускається подача статті двома мовами (англійська та українська/російська).
У список літератури включаються вже опубліковані матеріали та документи, що безпосередньо пов’язані з темою дослідження, переважно наукові публікації останніх років. У список літератури не включаються статті, які ще не опубліковані; внутрішні документи; статті з Вікіпедії та ін. неперевірених джерел. Список літератури повинен бути пронумерованим в алфавітному порядку. Посилання на літературні джерела в тексті статті позначаються цифрами в квадратних дужках і відповідають нумерації джерел у списку літератури. Автори несуть відповідальність за точність посилань.
На останній сторінці повинні бути підписи авторів та зазначено внесок кожного автора у підготовку рукопису.
У кінці рукопису наводиться довідка про авторів. Зазначаються прізвища, імена, по батькові (повністю), вчений ступінь, вчене звання, посада в установі/установах, робоча адреса з поштовим індексом, робочий телефон і адреса електронної пошти всіх авторів; ідентифікатор ORCID (https://orcid.org/register). Скорочення не допускаються. Якщо автор працює в декількох організаціях, зазначаються дані за всіма організаціями.
Для забезпечення зворотного зв’язку з редакцією зазначається адреси електронної пошти всіх авторів. Автор, відповідальний за зв’язок із редакцією, надає свій мобільний/контактний номер телефону. Електронні адреси та номери мобільних телефонів не публікуються.

 

Види публікацій

Визначення виду публікації є першим кроком у підготовці рукопису. До кожного виду публікацій існують спеціальні вимоги щодо оформлення. Нижче наведені основні види публікацій.

Оригінальні статті описують нові та важливі результати наукових досліджень, проведених автором (групою авторів).
Основний текст повинен бути структурованим за наступними розділами: «Вступ», «Мета дослідження», «Матеріали та методи дослідження», «Результати досліджень і їх обговорення» (основна частина, ілюстрована таблицями, графіками, цифрами зі статистичним аналізом, інтерпретація отриманих даних), «Висновки», «Перспективи подальших досліджень», «Конфлікт інтересів», «Вдячність». Наприкінці наводиться список використаної літератури.
Основний текст статті не повинен перевищувати 8 сторінок, без урахування резюме, списку літератури, таблиць і рисунків. Список літератури повинен містити не менше 6, але не більше 30 джерел.

Оглядова стаття – це всебічний аналіз конкретної теми, проведений автором або групою авторів, який включає систематичний та метааналіз. Оглядова стаття не повинна перевищувати 12 сторінок основного тексту (без урахування списку літературу, таблиць і рисунків). Оглядова стаття може бути підписана не більше ніж 5 авторами. Список літератури не повинен перевищувати 50 джерел.

Опис клінічних випадків – це цікаві та рідкісні клінічні спостереження, що мають певний інтерес для практичної діяльності та підвищення професійного рівня медичних працівників. Випадки повинні бути унікальними у вирішенні діагностичних або терапевтичних проблем. Основний текст такої статті повинен мати наступні підзаголовки: вступ, опис клінічного випадку, обговорення та список літератури. Основний текст статті не повинен перевищувати 7 сторінок (без урахування списку літератури, таблиць і рисунків), містити мінімальну кількість ілюстрацій. Список літератури не повинен перевищувати 10 джерел. У підготовці статті можуть брати участь не більше ніж 5 авторів.

Тези конференцій (конгресів) мають містити коротку, але повну, інформацію про проведені дослідження, клінічні спостереження і не повинні перевищувати 3-5 сторінок. Вони можуть бути структурованими, містити ключові слова, список літератури (не більше 7 джерел). Резюме та відомості про авторів до тез не вимагаються.

 

Вимоги до структурних елементів рукопису

Титул. На першій сторінці повинні зазначатися код УДК (Універсальний десятковий класифікатор), назва статті (малими літерами, починаючи із великої), автор/ри (ініціали та прізвище), назва організацій (повні, без абревіатур), місто, країна.
Якщо робота підготовлена декількома авторами з різних організацій, після кожного прізвища повинен стояти індекс, який відповідає номеру організації у наведеному переліку організацій.
Назва повинна бути короткою та інформативною, не більше 150 символів, передавати основний зміст статті та не містити абревіатур.

Реферат. Усі види статей (крім тез) супроводжуються рефератами і ключовими словами (від 3 до 8 слів, розташованими в порядку значущості) українською, англійською та російською мовами.
Реферат є самостійним і повноцінним джерелом інформації з коротким і послідовним викладенням матеріалу публікації, що висвітлює зміст статті. Посилання на джерела літератури, рисунки та таблиці в рефераті не допустимі.
Реферати на всіх мовах обов’язково містять назву статті (малими літерами, починаючи із великої), автора/рів (ініціали та прізвище), назви організацій (повні, без абревіатур), місто, країна, ключові слова.
Реферати для оригінальних статей повинні бути структурованими з наступними підзаголовками: актуальність, мета, матеріали і методи, результати, висновки та ключові слова.
Структурування рефератів оглядових статей не вимагається.
Реферати статей, присвячених опису клінічних випадків, можуть бути структурованими з наступними підзаголовками: вступ, клінічний випадок, висновки, ключові слова.

Вступ. Вступ повинен бути якомога коротшим. Висвітлються актуальність і значущість досліджень, надається короткий історичний огляд, обґрунтовуються цілі і завдання проведених досліджень. Широко висвітлюються дані, на підставі яких була вироблена гіпотеза і обґрунтовано проведення досліджень. Вступ повинен містити посилання на джерела літератури.

Матеріали і методи досліджень. Цей розділ повинен містити досить детальні відомості про проведені дослідження та використані методи, так щоб їх можна було відтворити. При використанні медичного обладнання та інструментів автори повинні зазначити фірму та країну виробника.
Розділ містить кількісні та якісні характеристики об’єктів дослідження, критерії їх включення/виключення, опис методів дослідження (рандомізовані, контрольовані, когортні, «випадок-контроль», методом поперечних зрізів, клінічні тощо).
Потребують детального опису оригінальні, запропановані авторами методики досліджень. На інші, раніше опубліковані методики, достатньо посилання на джерело літератури.
У даному розділі обов’язково зазначається, що дослідження проводились відповідно до стандартів біоетики, були погоджені етичним комітетом установи або національною комісією з біоетики.
Під час проведення експериментів за участі донорів та/або пацієнтів, із залученням будь-яких матеріалів людського походження може бути використане формулювання: «Дослідження було виконане відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження погоджений Локальним етичним комітетом (ЛЕК) для всіх, хто брав участь». А для досліджень з участю лабораторних тварин: «Під час проведення експериментів з лабораторними тваринами всі біоетичні норми і рекомендації були дотримані».
Даний розділ повинен містити інформацію про згоду пацієнтів і добровольців взяти участь у дослідженнях, отриманні ними детальних роз’яснень про те, які процедури вони будуть проходити («На проведення досліджень була отримана поінформована згода пацієнтів (батьків дітей або їхніх опікунів)»).  
У кінці розділу обов’язково зазначаються методи і критерії статистичної обробки даних, характер розподілу вибірки.

Результати досліджень та їх обговорення. У цьому розділі слід коротко представити результати проведених досліджень, їх статистичну обробку. Таблиці та рисунки повинні доповнювати текст статті, а не дублювати його. Обговорення результатів включає інтерпретацію та об’єктивний коментар отриманих даних, визначення їх значущості та зв’язку з іншими дослідженнями.

Висновки. У кінці статті повинні бути представлені основні висновки або висновки про результати проведених досліджень відповідно до поставлених мети та завдань, а також зазначаються перспективи або необхідність подальших досліджень.     

Конфлікт інтересів. Автори повинні зазначити наявність/відсутність будь-якого конфлікту інтересів щодо даної статті. Приклад: «Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів» або «Матеріал підготовлений за сприяння компанії …»
Публікація даних про конфлікт інтересів у статті є обов’язковою. 

Подяка. Автори можуть подякувати за сприяння у підготовці, написанні та/або публікації статті. Можуть бути зазначені джерела підтримки, включаючи спонсорство.

Література. Авторам рекомендується посилатися на первинну літературу, а не на огляд статей. Під час складання списку джерел літератури необхідно дотримуватися стандартів, які визначені журналом відповідно до міжнародних рекомендацій. При цитуванні публікацій перевагу слід надавати останнім, найсучаснішим виданням. Автори несуть відповідальність за точність посилань.
Список літературних джерел повинен бути розміщеним у кінці рукопису та пронумерованим в алфавітному порядку. Список літератури, сформований у вигляді посторінкових або кінцевих посилань, не допускається. В основному тексті рукопису літературні джерела, на які посилаються автор(и), зазначаються арабськими цифрами, поміщеними у квадратні дужки.
Необхідно надати два варіанти списку літератури.

Перший (основний) варіант наводиться одразу після тексту статті, джерела розташовуються за алфавітом. Список літератури наводиться латиницею. Джерела на українській та російській мовах наводяться у тому написанні, як вони зазначені та реєструються на англійських сторінках сайтів журналів. Якщо джерело не має назви англійською мовою – воно наводиться у транслітерації. Таке оформлення списку літератури необхідно для аналізу статті та посилань на авторів у міжнародних наукометричних базах даних, підвищення індексу цитування авторів.

Другий варіант повторює перший, але джерела на українській та російській мовах подаються в оригінальній формі. Цей варіант необхідний для оформлення електронних версій журналу на російській та українській сторінках, цитованості у кирилічних наукометричних базах.

Згідно з Наказом МОН України №40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження вимог до оформлення дисертацій» оформлення списку літератури здійснюється відповідно стилю APA (American Psychological Association style), що може використовуватися у дисертаційних роботах.

 

Приклади оформлення літературних джерел

Журнальна публікація

Author AA, Author BB, Author CC. (2005). Title of the article. Title of Journal. 10(2);3:49-53.

Книжка

Author AA, Author BB, Author CC. (2006). Titile of the book. Sity: Publisher: 256.

Глава у книжці

Author AA, Author BB, Author CC. (2006). Titile of the chapter(s) of the book. In book Author(s). Titile of the book. Eds. Name. Sity: Publisher: 256.

Інтернет-ресурс

Author AA, Author BB, Author CC. (2006). Titile of article. Title of Journal/book. URL-adress.

 

Таблиці. Таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. Примітки до таблиці розміщуються під таблицею. Всі таблиці повинні бути указані в основному тексті, їх слід пронумерувати послідовно у тому порядку, в якому вони зустрічаються в основному тексті. Таблиці розміщуються в основному тексті статті одразу після абзацу, де вони згадуються. Посилання на таблицю робиться за допомогою арабських цифр (Наприклад, табл. 1). Таблиці не повинні дублювати зміст тексту. Вони повинні складатися, принаймні, з двох стовбців; стовбці завжди мають заголовки. Автори повинні переконатися, що дані у таблицях відповідають тим, які указані у відповідних місцях у тексті. Підсумкові суми складаються коректно, а відсотки правильно розраховуються.

Рисунки. Кількість ілюстрацій (рисунки, схеми, діаграми) має бути мінімальною. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються у програмах Word або Exсel, фотографії повинні бути збережені в одному з наступних форматів: PDF, TIFF, PSD, EPS, AI, CDR, QXD, INDD, JPG (150-600 dpi). Рисунки розміщають у текст статті одразу після першого згадування або помічається місце, де має бути рисунок. У підпису до рисунку наводять його назву, пояснення всіх умовних визначень (цифр, літер, кривих тощо).

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ АВТОРІВ

 • наявність журналу у Переліку наукових спеціалізованих видань України, група Б;
 • присвоювання статтям цифрового ідентифікатора об’єкта (DOI;
 • безкоштовна публікація статей;
 • наявність електронної версії журналу в багатьох бібліотеках світу (розповсюдження через WORDCAT);
 • безкоштовне поширення електронної версії у мережі Інтернет;
 • можливість подачі статей на одній з трьох мов: українською, російською або англійською;
 • можливість електронного надання статті з будь-якої частини світу через зручний веб-інтерфейс;
 • відповідність друкованої та електронної версії журналу міжнародним стандартам;
 • увага редакції до кожного автора та відкритість до спілкування.

ПЕРЕДПЛАТА

Передплатний індекс журналу 09850.

Передплатити журнал можна:

– у будь-якому поштовому відділенні;

– на сайті підписного агентства «АС-Медиа» (можлива кур’єрськая доставка): www.smartpress.com.ua або за тел. (044) 353-88-16, (044) 500-05-06 – відділ продажів

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕКЛАМОДАВЦІВ

З питань розміщення реклами звертайтесь в редакцію по тел. +38 044 498 08 80 (34) к Арестович Ірині Василівні

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Група компаній «МедЕксперт» 
Адреса для листування: 01024, Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 2/1, офіс 18
Телефон/факс: +38 044 498 0834; +38 044 498 0880. 
Е-mail: pediatr@med-expert.com.ua; seminar@med-expert.com.ua 
Сайт: http://www.med-expert.com.ua