• Для авторів
ua До змісту

Для авторів

УВАЗІ АВТОРІВ!

Видавництво «МедЕксперт» Групи компаній «МедЕксперт» увійшло до системи бібліографічних псилань Crossref, отримавши універсальний ідентифікатор цифрового об'єкту Digital Object Identifier (DOI).
Crossref об'єднує видавничі організації зі всього світу, що представляють 20 тис. наукових видань і 1500 бібліотек, забезпечуючи перехресний зв'язок між публікаціями в наукових журналах більш ніж 2800 видавництв за допомогою цифрової ідентифікації об'єктів.
Використання DOI дозволить представити вітчизняні наукові досягнення світовій науці, поліпшить обмін науковою інформацією між ученими, сприятиме підвищенню рейтингу та індексу цитування вчених України за кордоном, дозволить вивести вітчизняні журнали в міжнародне інформаційне поле.
Впровадження системи DOI у видавничу діяльність підвищує активність публікації видань, збільшує доступність наукових публікацій за межами України і дає можливість авторам бути представленими у відомих наукометричних базах даних. Цінність ідентифікатора DOI для авторів полягає в тому, що його використання у будь-який час забезпечує швидкий пошук наукової статті, книги і іншої друкованої продукції без необхідності проведення пошуку на сайтах журналів або пошукових систем.
Ідентифікатор цифрових об'єктів DOI є необхідною ланкою доступності для аналізу наукової продукції, який здійснюється інформаційно-аналітичними системами наукометричних баз даних.  Тепер кожній статті, що публікується Видавництвом «МедЕксперт» Групи компаній «МедЕксперт», може бути привласнений унікальний ідентифікатор DOI. 

 

ВАЖЛИВО!

АЛГОРИТМ РЕЄСТРАЦІЇ ORCID

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) – міжнародний ідентифікатор науковця
Створення єдиного реєстру науковців та дослідників на міжнародному рівні є найбільш прогресивною та своєчасною ініціативою світового наукового товариства. Ця ініціатива була реалізована через створення в 2012 році проекту Open Researcher and Contributor ID (ORCID). ORCID – це реєстр унікальних ідентифікаторів вчених та дослідників, авторів наукових праць та наукових організацій, який забезпечує ефективний зв’язок між науковцями та результатами їх дослідницької діяльності, вирішуючи при цьому проблему отримання повної і достовірної інформації про особу вченого в науковій комунікації.
Для того щоб зареєструватися в ORCID через посилання https://orcid.org/ необхідно зайти у розділ ”For researchers” і там натиснути на посилання "Register for an ORCID iD".
В реєстраційній формі послідовно заповнюються обов’язкові поля: ”First name”, “Last name”, “E-mail”, ”Re-enter E-mail”, “Password” (Пароль), “Confirm password”
В перше поле вводиться ім'я, яке надане при народженні, по-батькові не вводиться. Персональна електронна адреса вводиться двічі для підтвердження. Вона буде використовуватися як Login або ім’я користувача. Якщо раніше вже була використана електронна адреса, яка пропонується для реєстрації, з’явиться попередження червоного кольору. Неможливе створення нового профілю з тією ж самою електронною адресою. Пароль повинен мати не менше 8 знаків, при цьому містити як цифри, так і літери або символи. Пароль, який визначається словами “Good” або “Strong” приймається системою..
Нижче визначається ”Default privacy for new works”, тобто налаштування конфіденційності або доступності до персональних даних, серед яких ”Public”, “Limited”, “Private”.
Далі визначається частота повідомлень, які надсилає ORCID на персональну електронну адресу, а саме, новини або події, які можуть представляти інтерес, зміни в обліковому записі, тощо: ”Daily summery”, ”Weekly summery”, ”Quaterly summery”, ”Never”. Необхідно поставити позначку в полі «I’m not a robot” (Я не робот).
Останньою дією процесу реєстрації є узгодження з політикою конфіденційності та умовами користування. Для реєстрації необхідно прийняти умови використання, натиснувши на позначку ”I consent to the privacy policy and conditions of use, including public access and use of all my data that are marked Public”.
Заповнивши поля реєстраційної форми, необхідно натиснути кнопку "Register", після цього відкривається сторінка профілю учасника в ORCID з особистим ідентифікатором ORCID ID. Номер ORCID ідентифікатора знаходиться в лівій панелі під ім'ям учасника ORCID.
Структура ідентифікатора ORCID являє собою номер з 16 цифр. Ідентифікатор ORCID – це URL, тому запис виглядає як http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxxxxxx. Наприклад: http://orcid.org/0000-0001-7855-1679.
Інформацію про ідентифікатор ORCID необхідно додавати при подачі публікацій, документів на гранти і в інших науково-дослідницьких процесах, вносити його в різні пошукові системи, наукометричні бази даних та соціальні мережі.
Подальша робота в ORCID полягає в заповненні персонального профілю згідно із інформацією, яку необхідно надавати. 

 

Також, нагадуємо, що всі журнали Видавництва «МедЕксперт» Групи компаній «Медексперт»:

  • "Сучасна педіатрія"
  • "Перінатология і педіатрія"
  •  "Здоров'я жінки"
  • "Реабілітація та паліативна медицина"
  • «Хірургія дитячого віку» 

входять в міжнародні наукометричні бази РІНЦ,  Science index (elibrary.RU), Google Scolar і реферератівную базу даних «Україніка наукова» (РЖ «Джерело»). В даний час Видавництво працює над входженням в наступні наукометричні бази DOJD,  Index Copernicus,  Scopus, Pub med і ін.

 

Адреса для кореспонденції: 04211, Україна, м. Київ, а/я 80, для ГК "МедЕксперт"

телефони редакції: +38 044 498 0880, +38 044 498 0834

сайт: https://med-expert.com.ua

E-mail: pediatr@med-expert.com.ua

контактна особа – Шейко Ірина Олександрівна