• Оцінка динаміки соматичного стану дітей у період ремісії онкогематологічних захворювань за комплексом реабілітації з диференційованим призначенням мінеральної природної столової води в умовах санаторію для дітей з батьками
ua До змісту

Оцінка динаміки соматичного стану дітей у період ремісії онкогематологічних захворювань за комплексом реабілітації з диференційованим призначенням мінеральної природної столової води в умовах санаторію для дітей з батьками

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):74-78; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.74

Шаповалова Г. А.
ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабiлiтацiї та курортології МОЗ України», м. Одеса

Мета – оцінка динаміки соматичного стану дітей в період ремісії онкогематологічних захворювань (ОГЗ) за комплексом реабілітації з диференційованим призначенням мінеральної природної столової води в умовах санаторію для дітей з батьками.
Матеріали і методи. Комплекс санаторно-курортного лікування (СКЛ) для 30 дітей з ОГЗ включав диференційований питний прийом мінеральної води «Моршинська» (МВ). Мінеральну воду температурою 28–35°С призначали з розрахунку 3 мл/кг маси тіла на разовий прийом, за 30 хвилин до прийому їжі, щодня тричі на день. Алгоритм обстеження дітей включав загальне клінічне обстеження, загальний аналіз крові. В оцінці імунологічної реактивності організму використовували інтегральні гематологічні показники. Визначали неспецифічні адаптаційні реакції організму (НАРО).
Результати. Застосування комплексу реабілітації з призначенням мінеральної води «Моршинська» дітям у ремісії ОГЗ сприяло зниженню втричі частоти виявлення IV ступеня напруження НАРО низького рівня, зникненню вихідних реакцій стресу у 33,3% дітей, збільшенню вдвічі частоти реакцій тренування зі збереженням частоти реакцій спокійної активації та тенденцією до збільшення реакцій підвищеної активації. У 44,4% дітей даної групи поліпшився показник співвідношення активності гуморальної та клітинної ланок імунної відповіді. Встановлено тенденцію до урегулювання афекторної та ефекторної ланок імунної відповіді, нормалізації співвідношення специфічного та неспецифічного захисту у 33,3% дітей.
Висновки. Призначення мінеральної води «Моршинська» є ефективною ланкою комплексу СКЛ дітей у ремісії ОГЗ.
Ключові слова: діти, онкогематологічні захворювання, комплекс реабілітації, мінеральна вода.

Література

1. Горячковский А.М. Клиническая биохимия в лабораторной диагностике: справочное пособие / А. М. Горячковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса: Экология, 2005. – 616 с.

2. Диференційоване застосування питних мінеральних вод у санаторно-курортній реабілітації дітей після лікування гемобластозів та солідних пухлин: методичні рекомендації 134.13/281.13 / В.О. Поберська, Т.С. Янченко, Т.В. Польщакова [та ін.]. –Київ, 2013. – 20 с.

3. К вопросу о применении минеральных вод в раннем восстановительном лечении детей с онкогематологической патологией / Т.А. Золотарьова, Т.А. Беличенко, Т.В. Польщакова [и др.] // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2010. – №4. – С. 26–29.

4. Основні принципи організації та методології реабілітації дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями в Україні / В.В. Лазоришинець, Р.О. Моісеєнко, В.О. Поберська [та ін.] // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2010. – №2. – С. 3–7.

5. Реабілітація дітей із онкогематологічними захворюваннями в санаторно-курортних умовах: посібник / за ред. К.Д. Бабова, В.О. Поберської. – Одеса: Optimum, 2010. – 160 с.

6. Сперанский В.В. Иммунологическая информативность лейкоцитограммы / В.В. Сперанский, И.И. Дмитриева, Р.М. Зарипова // Клин. лаб. диагностика. – 1999. – №12. – С. 6–7.

7. Татков О.В. Вопросы адаптации в практике врача курорта / О.В. Татков. – Іваново: полиграфич. оборуд. ГОУВПО ИГХТУ, 2006. – С. 247–267.

8. Янченко Т.С. Порівняльна динаміка основних показників здоров’я дітей з онкологічними захворюваннями після комплексів санаторно-курортної ребілітації з питним застосуванням мінеральної води / Т.С. Янченко // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2011. – №4. – С. 58–61.