• Етико-правові аспекти надання паліативної допомоги дітям в Україні
ua До змісту

Етико-правові аспекти надання паліативної допомоги дітям в Україні

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):29-33; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.29

Гаврилюк А. О., Жарлінська Р. Г.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна

Розвиток вітчизняної паліативної та хоспісної допомоги дітям має особливе значення в сучасних реаліях, коли кількість невиліковно хворих пацієнтів постійно зростає.
Метою дослідження було розкриття змісту основних етико-правових аспектів, що стосуються системи надання паліативної допомоги онкохворим дітям в Україні, визначення проблем, з якими стикаються такі діти та їхні сім’ї, та шляхів їх вирішення.
Розглядаються наступні проблеми: майже повна відсутність спеціалізованих закладів з надання паліативної допомоги, недостатність компетентних спеціалістів в даній галузі та неможливість забезпечення адекватного знеболення. В Україні здійснюються певні заходи в напрямку створення державної системи підготовки медичних і соціальних фахівців, які надають паліативну допомогу, створено нормативно-правові засади паліативної допомоги. Система організації паліативної допомоги в Україні потребує подальшого розвитку, у тому числі відповідного нормативно-правового забезпечення, та модернізації структури надання висококваліфікованої допомоги, створення паліативних дитячих відділень та хоспісів та їх достатнього фінансування.
Ключові слова: паліативна допомога дітям, хоспіс, інкурабельний пацієнт, онкологічні захворювання у дітей.

Література

1. Лях Т.Л. Волонтерство в соціально-педагогічній діяльності / Т.Л. Лях // Соціальна педагогіка: навчальний посібник / за заг. ред. О.В. Безпалько. — Київ: Академвидав, 2013. – 312 с.

2. Моісеєнко Р.О. Основні напрямки реформування охорони здоров’я матерів та дітей в Україні та їх ефективність / Р.О. Моісеєнко // Сучасні медичні технології. – 2013. – №2. – С.74–77.

3. Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon5. rada.gov.ua /laws/show/1794-17.

4. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі: наказ МОЗ України від 25.04.2012 №311 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120425_311.html.

5. Про організацію паліативної допомоги в Україні: наказ МОЗ України від 21.01.2013 № 41 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0229-13.

6. Стан здоров’я дітей 0–17 років включно [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://medstat.gov.ua/ukr/news.

7. Структура личности и уровень психического здоровья у мужчин с диагнозом рака предстательной железы после хирургического лечения / Вагайцева М., Чулкова В., Карпова Э., Бочаров В., Карицкий А. [и др.] // Врач. – 2015. – №11. – С. 49–52.