• Створення закладу медсестринського догляду за інкурабельними хворими
ua До змісту

Створення закладу медсестринського догляду за інкурабельними хворими

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):39-43; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.39
Грицко О. М., Надюк З. О.
Комунальна 1-а міська поліклініка м. Львова, Україна
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Починаючи з кінця ХХ століття, в Україні зросла актуальність організації паліативної та хоспісної допомоги у зв’язку зі значним збільшенням кількості інкурабельних хворих.
Мета роботи – опрацювання моделі закладу медсестринського догляду за інкурабельними хворими державно-приватної форми власності, нової організації медико-соціального забезпечення паліативної та хоспісної допомоги, заснованої на милосердному і гуманному ставленні громадськості та держави до проблем інкрабельних хворих. Описані структура закладу медсестринського догляду за інкурабельними хворими, його функції; організація роботи медичного персоналу і принципи фінансування паліативної та хоспісної допомоги. Обґрунтована доцільність створення закладу медсестринського догляду за інкурабельними хворими (медсестринського хоспісу), в якому сестри милосердя після відповідної їх підготовки зможуть забезпечити таку особливу сферу медико-соціальної опіки невиліковних хворих, якою є паліативна і хоспісна допомога.
Ключові слова: заклад медсестринського догляду за інкурабельними хворими – медсестринський хоспіс, організація, функції, паліативна і хоспісна допомога.

Література

1. Грицко Р.Ю. Державне управління системою освіти фахівців сімейної медицини в Україні / Р.Ю. Грицко. – Дрогобич: Просвіта, 2014. – 262 с.

2. Губський Ю.І. Розвиток паліативної та хоспісної медицини як інтегральна складова реформування системи охорони здоров’я в Україні / Ю.І. Губський // Сімейна медицини. – 2011. – №3 (38). – С.16–18.

3. Державне управління підготовкою медичних сестер для сфери родинної (сімейної) медицини / Р.Ю. Грицко, Я.-Р.М. Федерів, І.Г. Гайдучок, О.М. Грицко // Ефективність державного управління: Зб. наук. пр. Львівського РІДУ НАДУ при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 31. – С. 360-362.

4. Клініка інтегративної сімейної медицини / за ред. Б.Б. Лемішка, Є.Х. Заремби, А.Я. Базилевича. – Львів: Сполом, 2016. – 356 с.

5. Лемішко Б.Б. Механізми державного управління модернізацій ним розвитоком первинної медичної допомоги на регіональному рівні / Б.Б. Лемішко. – Львів: ПП «Просвід», 2013. – 264 с.

6. Лемішко Б.Б. Механізми державного управління розвитком сімейної медицини Львівщини / Б.Б. Лемішко. – Львів: Сполом, 2011. – 308 с.

7. Про внесення змін до основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги: Закон України від 07.07.2011 р. № 3611-VI. // ВВР. – 2012. – №14. – Ст.86.

8. Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД: наказ МОЗ України від 03.07.2007 р. № 368. [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.