• Морально-етичні та юридичні аспекти протидії легалізації евтаназії
ua До змісту

Морально-етичні та юридичні аспекти протидії легалізації евтаназії

Філософські та духовні засади розвитку паліативної допомоги

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):89-94; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.89

Терешкевич Г. Т. (сестра Діогена)
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

Мета: висвітлити небезпеку евтаназії та засади біоетики, які застерігають проти евтаназії, обґрунтувати особливості паліативного лікування як протидії евтаназії, показати переваги госпісів.
Матеріали і методи. Вивчалися вітчизняна та закордонна наукова література, нормативно-правові документи України. У дослідженні використано феноменологічний, герменевтичний, аналітично-порівняльний методи.
Результати. Сучасний етап реформування охорони здоров’я України передбачає поглиблення біоетичних знань лікарів для формування їх морально-етичного та деонтологічного менталітету, з метою оцінювання подій і явищ з позицій загальнолюдських гуманістичних цінностей. Іноді від непростого і дуже відповідального вибору лікаря залежить доля людини або її близьких. Евтаназія є злочином, у якому за жодних умов не можуть брати участь працівники охорони здоров’я, котрі завжди повинні стояти на сторожі життя. В Україні, де право на життя гарантоване кожному громадянину відповідними статтями Конституції (ст.3, 27, 64), немає спеціального нормативно-правового акту щодо евтаназії, але це питання врегульоване «Основами законодавства України про охорону здоров’я», де евтаназія категорично заборонена, а при здійсненні кваліфікується як навмисне вбивство. Органи державного управління повинні передбачити належний контроль за дотриманням чинних законів, що стосуються права на життя. Гідність властива кожній людині. Усвідомлюючи руйнівні наслідки законодавчих пропозицій щодо легалізації евтаназії, як альтернативу необхідно пропонувати паліативну медицину, що є виявом справжньої любові та милосердя до важко хворої людини.
Висновки. Держава та суспільство повинні впроваджувати замість евтаназії паліативну терапію – пом’якшення страждань невіликовно хворої людини.
Ключові слова: морально-етичні засади, недоторканість людського життя, законодавче регулювання, евтаназія, страждання, паліативна допомога, госпіс.

Література

1. Вольний В. Эвтаназия — за и против / В. Вольний, Д. Крук // Пробл. медицины. — 2000. — № 3. — С. 23–28.

2. Декларація про евтаназію, прийнята 39-ю Всесвітньою медичною асоціацією, Мадрид, Іспанія, жовтень 1987 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

3. Иванюшкин А. Я. Євтаназия: проблема, суждение, поиск альтернативы / А. Я. Иванюшкин, Е. А. Дубова // Вести. АМН СССР. — 1984. — №6. — С. 4–53.

4. Коллінз Т.К. Пасторальний лист «Сприяти паліативній допомозі, а не евтаназії», 17 березня 2016 р. [Електронний ресурс] / Т.К. Коллінз. — Торонто, 2016. — Режим доступу: https://www.archtoronto.org/media-centre/news-archive/chancery-news/cardinal-thomas-collins-euthanasia-assisted-suicide-legislation-april-2016. — 2 с.

5. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Київ: Велес, 2005. – 48 с. — (Серія видань «Офіційний документ»).

6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25-26. – Ст. 131.

7. Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании / Э. Кюблер-Росс. — Киев: София, 2001. — 320 с.

8. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 31.12.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.

9. Принс Д. Встречая смерть (Разделяя победу Христа над смертью) / Д. Принс. — Таллинн: Дерек Принс министрис, 2016. — 150 с.

10. Святе Письмо Старого та Нового Заповіту (повний перклад, здійснений за єврейськими, арамійськими та грецькими текстами) / о. І. Хоменко. — Львів: Місіонер, 2008. —1460 с.

11. Хартія працівників охорони здоров’я / Папська Рада до справ душпастирства в охороні здоров’я. — Львів: Медицина і право, 2010. — 111 с.

12. Coriden J.A. The Code of Canon Law: A Text and Commentary / J.A. Coriden, T.J. Green, D.E. Heintschel. — New York: Paulist Press, 1985. — 1152 p.

13. Giovanni Paolo II. Lettera Apostolica sul senso cristiano della sofferenza umana «Salvifici Doloris», 11 febbraio 1984. — Padline Editoriale Libri, 1984. — 92p.

14. Giovanni Paolo II. Lettera Enciclica Evangelium Vitae, 25 marzo 1995 / Giovanni Paolo II. — Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1995. — 192 p.

15. Montgomery J. Health care law / J. Montgomery. — Oxford: Oxford University Press, 1997. — 371 p.

16. Salvino L. Smiertelnie chory / L. Salvino. — Krakow: WAM, 2000. — 108 s.