ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ (УКРАЇНА) №1 2024

Науково - практичний журнал
 • 2521-1358 (Online); ISSN 2304-0041 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/PS
 • Наклад -
 • 1000 екз.
 • Формат видання -
 • 290Х210 мм
 • Періодичність -
 • щоквартально, 4 номери на рік

Матеріали, представлені на сайті, поширюються під ліцензією Creative Commons 4.0 Unported license

ПРО ЖУРНАЛ

ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ є єдиним рецензованиv та з відкритим доступом журналом з дитячої хірургії в Україні, який сприяє просуванню сучасних досліджень і виконує функцію практичного та теоретичного керівництва для дитячих хірургів.

Журнал видається з 2003 року разом з НМАПО імені П.Л. Шупика, Всеукраїнською асоціацією дитячих хірургів та ТОВ «Група компаній «Мед Експерт».

Журнал публікує оригінальні дослідження, клінічні спостереження, а також спеціальні статті щодо проблем у дитячій хірургії, матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті, що містять інноваційні ідеї та напрямки в клінічній і академічній хірургії дитячого віку: хірургія (діти віком 0–18) за спеціалізаціями кардіологія, нейрохірургія, торакальна та абдомінальна хірургія, стоматологія, урологія, гінекологія, нефрологія, пульмонологія тощо. Зміст журналу також включає матеріали суміжних галузей, таких як ортопедія, анестезіологія, післяопераційний догляд і реабілітація, педагогіка тощо. Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямовані на покращання якості медичної допомоги та здоров’я дитячої популяції України.

Друковані копії журналу розповсюджуються під час проведення науково-практичних форумів, представлені у всіх провідних наукових закладах та медичних бібліотеках України. Всі статті також є доступними для вільного доступу у форматі PDF на сайті журналу (https://med-expert.com.ua/ua/publishing-activity-uk/hirurgiya-detskogo-vozrasta-publishing-activity-uk/ ) і на сторінках Національної бібліотеки ім. В.В. Вернадського. Статті у журналі видаються українською, російською та англійською мовами.

Редколегія журналу та видавництво ТОВ «Група компаній «МедЕксперт» у своїй роботі керуються принципами та рекомендаціями, розробленими міжнародними організаціями: Міжнародна рада редакторів медичних журналів (ICMJE, http://icmje.org/), Всесвітня асоціація медичних редакторів (WAME, http://www.wame.org/), Комітет з етики публікацій (COPE, http://icmje.org/).

 

 

АТЕСТАЦІЯ


Наказом МОН України № 612 від 7.05.2019 р. журнал «Сучасна педіатрія» включений у категорію Б Переліку наукових спеціалізованих видань, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук.

ІНДЕКСАЦІЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ

ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ індексується та/або представлена в:

 

 

“Бібліометрика української науки”  h5-індекс – 4

“Наукова періодика України”

(Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського)

EuroPub

WorldCat

Copernicus International

SIS

CrossRef (cтатьям журнала надається ідентифікатор об’екта – DOI) doi 10.15574/PS

Журнал бере участь у Cited-by-linking

Google Scholar

(з 2013 р. h-index — 4; h10-index — 0; Загальний h-index — 5; h10-index — 0)

Включений у список журналів, публікаційна діяльність яких відповідає міжнародним стандартам і рекомендаціям, що були прийняті Міжнародним Комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE).

Український реферативний журнал "Джерело"

РЕДКОЛЕГІЯ ТА РЕЦЕНЗІЙНА РАДА

Головний редактор
Котенко Олег Геннадійович, доктор мед. наук, заступник директора, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України», м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 7004039486
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004039486

Шеф-редактор
Толстанов Олександр Костянтинович, доктор мед. наук, проф., проректор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: Id 36127779200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36127779200
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=EDkbakUAAAAJ&hl=uk

Русак Петро Степанович, доктор мед. наук, проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; завідувач хірургічного відділення №1, Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня, м. Житомир, Україна
Scopus: h=1; Id 7801596012
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801596012

Відповідальний секретар
Шевчук Дмитро Володимирович, кандидат мед. наук, доц., Житомирський державний університет імені І.Франко, м. Житомир; викладач, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; лікар-хірург дитячий хірургічного відділення №2, Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня, м. Житомир, Україна
Google Scholar: h=3
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-DRSq1YAAAAJ&hl=uk

Редакційна колегія
АльДжахдалі Акрам, доц., консультант з дитячої хірургії, Університет Imam Abdulrahman Bin Faisal and King Fahad Hospital, м. Алхобар, Саудівська Аравія
Scopus: h=1; Id 55319490800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55319490800
Google Scholar: h=4
https://scholar.google.com.ua/citations?user=y4buqk8k3AgC&hl=ru&oi=ao

Бабуч Станіслав, доктор хабілітат медицини, проф., Державний університет медицини та фармації імені Н.Тестеміцану, м. Кишинів, Молдова

Боднар Олег Борисович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри дитячої хірургії, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Scopus: h=1; Id 6603237362
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603237362
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=bD7nuB8AAAAJ&hl=ru&oi=sra

Вдовиченко Юрій Петрович, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук, проф., проректор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=n2NbaHAAAAAJ&hl=uk

Веселий Сергій Володимирович, доктор мед. наук, проф., проректор, Донецький національний медичний університет імені М. Горького, м. Лиман, м. Краматорськ, Україна

Вороненко Юрій Васильович, академік НАМН України, доктор мед. наук, проф., ректор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 36827330200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36827330200
Google Scholar: h=15
https://scholar.google.com.ua/citations?user=51pKL-QAAAAJ&hl=uk

Горбатюк Ольга Михайлівна, доктор мед. наук, проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=6
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1DzCMywAAAAJ&hl=uk

Гудумак Єва Михайлівна, академік академії наук Молдови, доктор хабілітат медицини, проф., Кишинівський державний університет медицини і фармації імені Николая Тестеміцану, м. Кишинів, Молдова
Scopus: Id 6508067848
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508067848

Данилов Олександр Андрійович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 6507331919
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507331919
Google Scholar: h=1
https://scholar.google.com.ua/citations?user=m6MtohYAAAAJ&hl=uk

Дігтяр Валерій Андрійович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Дніпропетровська медичної академії, м. Дніпро, Україна
Google Scholar: h=3
https://scholar.google.com.ua/citations?user=fV8rimQAAAAJ&hl=uk

Дубровін Олександр Глібович, доктор мед. наук, проф., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Ємець Ілля Миколайович, доктор мед. наук, проф., директор ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», м. Київ, Україна

Запорожан Степан Йосипович, доктор мед. наук, проф., проректор, Тернопільський державний медичний університет, м. Тернопіль, Україна
Google Scholar: h=4
https://scholar.google.com.ua/citations?user=mo55F1IAAAAJ&hl=en

Йокіч Радоіца, проф., Медичний університет, м. Нові Сад, Сербія
Scopus: h=3; Id 22979996700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22979996700

Калічинський Пьотр, доктор хабілітат медицини, проф., керівник, Клініка дитячої хірургії та трансплантації органів Інституту «Пам’ятник – Центр здоров’я дитини», головний дитячий хірург Польщі, м. Варшава, Польща
Scopus: h=17; Id 7003798836
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003798836

Капуллєр Вадім, провідний дитячий хірург дитячої клініки «Хадасса», м. Єрусалим, Ізраїль
Scopus: h=4; Id 6506854846
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506854846

Козинець Георгій Павлович, доктор мед. наук, проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=10
https://scholar.google.com.ua/citations?user=uovqOukAAAAJ&hl=uk

Конопліцький Віктор Сергійович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CvaICEkAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Косаковський Анатолій Лук'янович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=8
https://scholar.google.com.ua/citations?user=TyPlqG8AAAAJ&hl=uk

Кривченя Данило Юліянович, доктор мед. наук, проф., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 6506044256
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506044256
h=2; Id 6506044255
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506044255
Google Scholar: h=6
https://scholar.google.com.ua/citations?user=H33NXloAAAAJ&hl=uk

Ксьонз Ігор Володимирович, доктор мед. наук, проф., проректор, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XBUZPg4AAAAJ&hl=uk

Левицький Анатолій Феодосійович, доктор мед. н., проф., завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Ліма Маріо, проф., директор Центру малоінвазивної дитячої хірургії Університету м. Болонья, Італія
Scopus: h=15; Id 7202143251
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7202143251
Google Scholar: h=28
https://scholar.google.com.ua/citations?user=GptTJrcAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Лопез Мануель, доктор філософії, завідувач Клініки дитячої хірургії ВалЕброн м. Барселона, Іспанія
Scopus: h=41; Id 35237632400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35237632400
Google Scholar: h=56
https://scholar.google.com.ua/citations?user=8tO0CikAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Лосев Олександр Олександрович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Одеський державний медичний університет, м. Одеса, Україна
Scopus: Id 6602140692
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602140692

Хаддад Мюнтер, старший консультант з дитячої хірургії госпіталя Челсі&Вестмінстер, м. Лондон, Великобританія
Scopus: h=13; Id 7102393560
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102393560

Наконечний Андрій Йосифович, доктор мед. наук, проф., проректор, Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, м. Львів, Україна
Scopus: h=4; Id 40162043500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=40162043500
Google Scholar: h=5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Na1aagkAAAAJ&hl=uk

Патковський Даріуш, доктор хабілітат медицини, проф., керівник клініки дитячої хірургії та урології Медичного університету у м. Вроцлав, м. Вроцлав, Польща
Scopus: h=8; Id 6602520883
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602520883

Пащенко Юрій Володимирович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Переяслов Андрій Анатолійович, доктор мед. наук, проф., Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, м. Львів, Україна
Scopus: h=1; Id 35293602600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35293602600
Google Scholar: h=6
https://scholar.google.com.ua/citations?user=W4Q_dHcAAAAJ&hl=uk

Петербургський Володимир Федорович, доктор мед. наук, керівник Клініки дитячої урології, ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна
Google Scholar: h=3
https://scholar.google.com.ua/citations?user=2LIMRucAAAAJ&hl=uk

Петерсонс Айгарс, доктор мед. наук, проф., керівник клініки дитячої хірургії Ризького університету; ректор, Ризький медичний університет, президент Балтійської асоціації дитячих хірургів, м. Рига, Латвія
Scopus: h=7; Id 6602275300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602275300

Погорілий Василь Васильович, доктор мед. наук, проф., проректор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Google Scholar: h=1
https://scholar.google.com.ua/citations?user=cQFcxhwAAAAJ&hl=uk

Притула Василь Петрович, доктор мед. наук, проф., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 7801672810
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801672810
Google Scholar: h=3
https://scholar.google.com.ua/citations?user=052zSAsAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Ротенберг Стівен, клінічний професор, Колумбійський медичний коледж, директор клініки дитячої хірургії Rocky Mountain Hospital for Children у м. Денвер, Колорадо, США
Scopus: h=35; Id 35429630300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35429630300
Google Scholar: h=42
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ua8YiFYAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Руденко Надія Миколаївна, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; заступник директора ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 7005797859
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005797859
Google Scholar: h=7
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NFX4XbsAAAAJ&hl=uk

Слєпов Олексій Костянтинович, доктор мед. наук, проф., керівник Клініки, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 6505876956
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505876956
Google Scholar: h=5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=b1_Q1Q0AAAAJ&hl=uk

Спахі Олег Володимирович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Текгюл Сердар, проф., Клініка дитячої хірургії та урології Університету Хацеттепе, м. Анкара, Туреччина
Scopus: h=23; Id 7004061058
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004061058

Усенко Олександр Юрійович, доктор мед. наук, проф., директор, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України», м. Київ, Україна
Scopus: Id 56892722400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56892722400
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=QixtBgQAAAAJ&hl=uk

Фархат Валід, доктор медицини, проф., Госпіталь SickKids, співробітник Royal College of Surgeons of Canada (FRCSC), American College of Surgeons (FACS), Canadian Global Professional Master of Law of Leadership (GPLLM), Торонто, Канада
Scopus: h=31; Id 7004638012
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004638012

Фофанов Олександр Дмитрович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Храпач Василь Васильович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Чаудерна Пьотр, доктор хабілітат медицини, проф., керівник Клініки хірургії та урології для дітей та підлітків Гданського медичного університету, м. Гданськ, Польща
Scopus: h=23; Id 6602578611
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602578611
Google Scholar: h=29
https://scholar.google.com.ua/citations?user=AP9OrbIAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Ченг Вей, директор дитячої хірургії Beijing United Family Hospital, Пекін, Китай; проф., Monash Medical Centre and Monash University, м. Мельбурн, Австралія
Scopus: h=22; Id 56397446600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56397446600

Черіан Абрахам, провідний дитячий уролог, Great Ormond Street Hospital, м. Лондон, Великобританія
Scopus: h=9; Id 31168261100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=31168261100

Юркевич Беата, доктор хабілітат медицини, професор, керівник, шпиталь «Дзіканув Лєшни», головний дитячий хірург Мазовецького воєводства, м. Варшава, Польща
Scopus: h=4; Id 13406746100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13406746100

Рецензійна рада
Боднар Борис Миколайович, доктор мед. наук, проф., Буковинський державний медичний університет, м Чернівці, Україна
Scopus: h=1; Id 7004481890
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004481890
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=lmk2qKsAAAAJ&hl=uk

Лазоришинець Василь Васильович, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук, проф., директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова», Голова Асоціації серцево-судинних хірургів України; член Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів, Французької асоціації торакальних та серцево-судинних хірургів, Американської асоціації торакальних хірургів, засновник і член Всесвітньої Асоціації дитячих кардіологів і кардіохірургів, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=7
https://scholar.google.com.ua/citations?user=dcf24NIAAAAJ&hl=uk

Макаров Анатолій Васильович, доктор мед. наук, проф. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 7202171821
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7202171821

Момотов Андрій Олександрович, кандидат мед. наук, доц., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 6602558727
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602558727
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-RvcJ_wAAAAJ&hl=uk

Ніколаєва Наталія Григорівна, доктор мед. наук, проф., Одеський державний медичний університет, м. Одеса, Україна
Scopus: h=1; Id 16421569300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16421569300

Сушко Віктор Іванович, доктор мед. наук, проф., Дніпропетровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
Scopus: h=1; Id 7003835969
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003835969

Фархат Валід, доктор медицини, проф., Госпіталь SickKids, співробітник Royal College of Surgeons of Canada (FRCSC), American College of Surgeons (FACS), Canadian Global Professional Master of Law of Leadership (GPLLM), Торонто, Канада
Scopus: h=31; Id 7004638012
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004638012

Наукові консультанти
Боднар Борис Миколайович, доктор мед. наук, проф., Буковинський державний медичний університет, м Чернівці, Україна
Scopus: h=1; Id 7004481890
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004481890
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=lmk2qKsAAAAJ&hl=uk

Давиденко Вячеслав Борисович, доктор мед. наук, проф., Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Кукуруза Юрій Петрович, доктор мед. наук, проф. Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Лазоришинець Василь Васильович, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук, проф., директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова», Голова Асоціації серцево-судинних хірургів України; член Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів, Французької асоціації торакальних та серцево-судинних хірургів, Американської асоціації торакальних хірургів, засновник і член Всесвітньої Асоціації дитячих кардіологів і кардіохірургів, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=7
https://scholar.google.com.ua/citations?user=dcf24NIAAAAJ&hl=uk

Макаров Анатолій Васильович, доктор мед. наук, проф. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 7202171821
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7202171821

Момотов Андрій Олександрович, кандидат мед. наук, доц., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна – координатор групи
Scopus: h=1; Id 6602558727
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602558727
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-RvcJ_wAAAAJ&hl=uk

Ніколаєва Наталія Григорівна, доктор мед. наук, проф., Одеський державний медичний університет, м. Одеса, Україна
Scopus: h=1; Id 16421569300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16421569300

Сушко Віктор Іванович, доктор мед. наук, проф., Дніпропетровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
Scopus: h=1; Id 7003835969
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003835969

Секретаріат
Горелік Валерія Володимирівна, кандидат мед. наук, доц., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Доманський Олег Борисович, кандидат мед. наук, доц., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Центральна міська дитяча клінічна лікарня №2 м. Києва, Київ, Україна

Мельниченко Марина Георгіївна, доктор мед. наук, проф., Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Пономаренко Олексій Петрович, кандидат мед. наук, завідувач хірургічного відділення ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Рибальченко Василь Федорович, доктор мед. наук, проф. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=vjxWBcYAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Талько Максим Олександрович, лікар-хірург дитячий, аспірант, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Чаварга Михайло Іванович, кандидат мед. наук, доц., Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Чеканов Дмитро Юрієвич, лікар-хірург дитячий, завідувач хірургічним відділенням, КУ «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня», м. Миколаїв, Україна

ПОЛІТИКА ЖУРНАЛУ

Журнал публікує оригінальні дослідження, клінічні спостереження, а також спеціальні статті щодо проблем у дитячій хірургії, матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті, що містять інноваційні ідеї та напрямки в клінічній і академічній хірургії дитячого віку: хірургія (діти віком 0–18) за спеціалізаціями кардіологія, нейрохірургія, торакальна та абдомінальна хірургія, стоматологія, урологія, гінекологія, нефрологія, пульмонологія тощо. Зміст журналу також включає матеріали суміжних галузей, таких як ортопедія, анестезіологія, післяопераційний догляд і реабілітація, педагогіка тощо. Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямовані на покращання якості медичної допомоги та здоров’я дитячої популяції України.

Робота журналу побудована на принципах незалежного та об’єктивного рецензування (double-blinded). Для публікації направляються тільки неопубліковані раніше статті та статті, які не розглядаються в інших видавництвах для публікації.

Автори несуть відповідальність за науковий зміст рукопису. Журнал залишає за собою право запросити будь-які наукові матеріали, на підставі яких була підготовлена стаття.

Друковані примірники журналу розповсюджуються під час проведення науково-практичних форумів (конференції, симпозіуми, конгреси, з’їзди, круглі столи тощо), наявні у провідних наукових медичних бібліотеках України. Всі статті також доступні у форматах PDF, HTML на веб-сайті журналу (https://med-expert.com.ua/ua/publishing-activity-uk/hirurgiya-detskogo-vozrasta-publishing-activity-uk/), веб-сайтах Національної бібліотеки Україны (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe), Українському індексі наукових посилань (http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals) та доступні після публікації.

Журнал ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ публікує статті українською, російською та англійською мовами.

Редакційна колегія журналу «ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ» та видавництво ТОВ «Група компаній «Мед Експерт» у своїй роботі керуються принципами та рекомендаціями, розроболеними міжнародними організаціями: Міжнародна рада редакторів медичних журналів (ICMJE), Всесвітня асоціація медичних редакторів (WAME), Комітет з етики публікацій (COPE).

 

Ціль і завдання

Основною метою журналу є поширення наукової інформації про результати наукових досліджень, що містять інноваційні ідеї, серед науковців, практикуючих дитячих хірургів, наукових співробітників, спеціалістів у галузі дитячої хірургії, викладачів тощо. Підтримуючи та безперервно поглиблюючи знання та практичні навички спеціалістів у галузі дитячої хірургії, журнал сприяє підвищенню якості надання медичної допомоги та збереженню здоров’я дітей всіх вікових груп.   

Редколегія журналу «ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ» переконана, що публікації високої якості, основані на принципах етики, сприяють прогресивному розвитку медичних наук і охорони здоров’я в Україні. 

 

Політика відкритого доступу

Журнал «ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ» надає відкритий доступ до його змісту безпосередньо після публікації видання, виходячи з наступного принципу: відкритий доступ до результатів наукових досліджень забезпечує вільне поширення наукової інформації, сприяючи широкому обміну знаннями. Статті можуть бути прочитаними, скопійованими, роздрукованими та розповсюдженими за умови, що їхнє використання не призначено для комерційних цілей, а автори та видавець мають відповідні права. Всі статті у цьому журналі мають статус «Вільний відкритий доступ» і не зачіпають фінансові інтереси як фінансуючих органів, так і академічних установ. Статті ліцензуються відповідно до умов ліцензії Creative Commons-Noncommercial 4.0 international (CC BY-NC 4.0).

 

Оплата за публікацію

Для того щоб опублікувати статтю, автори вносять оплату за публікацію. Вона покриває витрати за редагування, рецензування, тривале архівування на сайтах видавництва, розміщення в міжнародних науковометричних базах даних, надання статтям DOI (Digital Objective Identifier), забезпечення негайного відкритого доступу до повнотекстових версій опублікованих статей.

Журнал не стягує плати з користувачів за читання он-лайн контенту. 

Вартість публікації – 4000 грн.

Спосіб оплати повідомляється редакцією після прийняття статті до публікації.

Автор/и можуть відкликати статтю до завершення процесу рецензування. Оплата за відкликання статті не стягується.

Журнал не повертає оплату після обробки статей і прийняття до публікації.

Щоб отримати більш детальну інформацію, зв’яжіться з редакцією за адресою: pediatr@med-expert.com.ua

 

Конфлікт інтересів

Всі учасники публікаційного процесу (автори, рецензенти, члени редакційної колегії, редактори) повинні сповіщати головного редактора про будь-які конфліктах інтересів, пов’язаних із сімейними, особистими, фінансовими, політичними або релігійними проблемами, про будь-які конкуруючі інтереси під час виконання своїх функцій у процесі рецензування та публікації статті, а також своєчасно сповіщати головного редактора про всі взаємовідносини, які можуть розглядатися як потенційний конфлікт інтересів. Якщо хтось із рецензентів, помічників редактора або редакційного персоналу журналу має конфлікт інтересів або вважає, що не може виконувати свої функціональні обв’язки у зв’язку з конфліктом інтересів, вони повинні відмовитися від роботи над рукописом.

Члени редакційної колегії, які зайняті у публікаційному процесі, можуть направляти свої рукописи для публікації у журналі, оскільки всі вони є провідними науковцями. У той же час вони не можуть брати участь у рішенні про публікацію їхнього рукопису, щоб мінімізувати можливу упередженість або необ’єктивність. Ці рукописи будуть розглядатися як звичайні, а рішення про публікацію у журналі буде ґрунтуватися на рішенні та позитивних рекомендаціях, принаймні двох зовнішніх рецензентів, які не є членами редакційної колегії та не приймають остаточного рішення.

Інформація про конфлікт інтересів надається у супровідному листі, а також у кінці рукопису. Відповідальний автор або автори підписують рукопис на останній сторінці, де зазначається інформація щодо потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття статті для публікації. У випадку відсутності конфлікту інтересів автори підписують наступну заяву: “Автор(и) заявляє(ють) про відсутність конфлікту інтересів”. Ця політика журналу застосовується до всіх наданим для публікації дослідницьким рукописам та оглядовим статтям.

Вся необхідна інформація про процес обробки рукопису може бути отримана через редакцію. Імена рецензентів, редакторів, які займаються рукописом, не надаються авторам. Виходячи з рецензійної політики журналу, яка передбачає проведення подвійного сліпого рецензування, імена авторів і рецензентів не відомі один одному.

 

Оригінальність публікацій і плагіат

Журнал «ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ» прагне досягнення високих стандартів публікаційної етики при публікації результатів наукових досліджень і тому не допускає будь-яких форм плагіату. Всі надані для публікації статті перевіряються на предмет плагіату при надходженні в редакцію і у процесі рецензування для виявлення елементів збігу та подібності текстів.

Журнал визначає плагіат як випадок, у якому документ відтворює іншу роботу, маючи більше, ніж 10% подібності без зазначення авторства на відтворену інформацію. Якщо докази плагіату знайдені до або після прийняття рукопису, або після опублікування статті, автору буде запропонована можливість спростування. Якщо аргументи будуть визнані незадовільними, рукопис відхиляється від публікації, а автору буде відмовлено у публікації статей у журналі на термін, який визначається головним редактором.

У будь-якому випадку при підозрі на етично неправомірну поведінку з боку авторів, редакція журналу буде діяти відповідно до міжнародних правил публікації і дослідницької етики, використовуючи рекомендації Комітету з етики публікацій (COPE), Міжнародної ради редакторів медичних журналів (ICMJE), а також Всесвітньої асоціації медичних редакторів (WAME). 

 

Положення про авторство

Всі учасники підготовки рукопису, зазначені як автори, мають право на отримання авторства за умови, що кожен із них вніс суттєвий внесок у написання статті і повністю відповідає за її зміст. Право називатися автором ґрунтується на участі у підготовці всіх наступних  напрямків:

– концепція і дизайн досліджень або аналіз та інтерпретація даних;

– підготовка тексту статті або внесення принципово важливих змін у її науковий зміст;

– остаточне затвердження версії рукопису для її публікації.

Участь, яка полягає тільки у забезпеченні фінансування або підборі матеріалу для статті, не виправдовує включення у склад авторської групи. Загальне керівництво дослідницьким колективом також не визнається достатнім для авторства. За будь-яку частину статті, яка є важливою при підготовці основних висновків, повинен нести відповідальність, принаймні, один із авторів. Редактори журналу мають право запросити у авторів, який внесок кожного з них у написання статті, ця інформація може бути опублікована.

Всі члени колективу, які зазначаються як автори, повинні повністю відповідати критеріям авторства. Ті учасники, які не відповідають критеріям авторства, повинні бути названі, за їхньої згоди, у розділі «Висловлення подяки» у кінці статті або у додатку. Порядок, за яким будуть зазначені автори, визначається їхнім спільним рішенням. Автори можуть пояснити порядок авторства у посиланні. Все частіше повноваження з підготовки статті можуть передаватися корпоративному автору або автору, відповідальному за листування. Цей автор гарантує, що всі учасники, що зробили свій внесок у підготовку статті, ознайомлені з остаточною версією статті та узгодили публікацію статті.

Автори несуть відповідальність за зміст статті та за самий факт її публікації. Редакція журналу залишає за собою право на скорочення та редагування присланих статей.

 

Права авторів, політика архівування та самоархівування 

Публікаційна діяльність журналу «ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ» співпадає з політикою переважної більшості інших видань, застосовує принципи відкритого доступу. Всі статті у журналі публікуються відповідно до публікаційної ліцензії СС BY-NC (creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license). Автори передають авторське право журналу, яке набирає чинності, коли рукопис прийнятий до публікації після рецензування. За передачі рукопису автори заявляють, що він не був опублікованим раніше і не розглядається одночасно для публікації в інших видавництвах. Після опублікування стаття стає вільно доступною on-line для загалу.
Читачі мають право використовувати, розповсюджувати та відтворювати опубліковані матеріали за умови обов’язкового посилання на авторів публікації та журнал.
Використання опублікованих матеріалів у комерційних цілях заборонено.

Журнал підтримує авторський процес самоархівування. Перед передачею у журнал автори можуть розміщати копії своїх статей, які знаходяться у процесі підготовки, на загальних некомерційних веб-сайтах. Автори також можуть архівувати свої остаточні авторські версії рукописи у сховищах своєї установи та, за побажанням, на своїх особистих веб-сайтах. При цьому автори повинні зазначати на першій сторінці кожної архівованої версії посилання на публікацію, номер DOI, URL-адресу опублікованої статті на веб-сайті журналу.

Журнал організує архівування результатів дослідницьких робіт, опублікованих у виданні, надаючи тим самим допомогу авторам у процесі самоархівування, та забезпеченні вільного доступу відповідно до публікаційної ліцензії СС BY-NC у Національній бібліотеці України В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/), базі даних «Наукова періодика України і різних міжнародних наукометричних базах даних на безоплатній основі. Журнал також розміщає опубліковані статті на офіційному сайті видавця (https://med-expert.com.ua/ua/publishing-activity-uk/hirurgiya-detskogo-vozrasta-publishing-activity-uk/). Повний доступ до опублікованих документів є безкоштовним.

 

Редакційний процес

Всі рукописи, представлені для публікації, аналізуються за їх оригінальністю, методологією, важливістю, якістю, етичним характером і відповідністю цілям і завданням журналу. «ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ» використовує загальноприйняту стандартну схему процесу оцінки. Головний редактор має право на оцінку редакційного та наукового змісту журналу та визначає терміни публікації матеріалу.

Повний редакційний процес складається з послідовних дій. Після прийому статті головним редактором, заступником або членом редакційної колегії здійснюється її технічна експертиза для оцінки придатності рукопису: актуальність і важливість наукового матеріалу, чіткість викладення і релевантність для аудиторії журналу. Матеріали, які не відповідають вимогам до публікації, відхиляються. У тих випадках, коли рекомендуються тільки незначні зміни у статті, автору зазвичай пропонується переглянути рукопис. Автори, чиї статті прийняті, отримують відповідне підтвердження, а стаття піддається подальшій підготовці до публікації. Технічна експертиза зазвичай триває декілька днів.

Будь-які представлені рукописи розглядаються як конфіденційні документи. Редактор (редактори) та редакційна колегія зобов’язані не розкривати будь-яку інформацію про наданий документ будь-кому, окрім відповідно автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших редакторів та видавця, залежно від ситуації. Журнал веде суворий процес рецензування. Рецензування виконується за принципом подвійного сліпого – особи рецензентів і авторів конфіденційні. Вони не повинні розкриватися або обговорюватися з іншими, за винятком випадків, коли це дозволено Головним редактором.

У Журналі застосовується подвійне сліпе рецензування. Для кожної наданої статті необхідно отримати, принаймні, два звіти про проведене рецензування. Вибір рецензентів здійснюється головним редактором, заступником головного редактора або редакційною колегією під час первинної експертизи статті. Для рецензування статті запрошуються незалежні рецензенти, а також члени редакційної колегії, котрі є експертами у галузі відповідно темі наданої статті. У базі даних журналу міститься список незалежних рецензентів, включаючи членів редакційної колегії.

Щоб допомогти головному редактору та редакційній колегії, редакція журналу обробляє всі повідомлення з рецензентами, авторами та зовнішніми редакторами. Рецензентам надається три-чотири тижні, щоб написати свій відгук. Для перегляду виправленого після зауважень рукопису рецензентам пропонується надати свій звіт впродовж одного тижня. В обох випадках подовження термінів може надаватися за запитом.

Після отримання звітів рецензентів остаточне рішення про прийняття або відхилення статті приймає головний редактор або інші редактори, затверджені головним редактором. При прийнятті рішення головний редактор або його заступники перевіряють кваліфікацію та досвід проведення експертної оцінки окремих рецензентів, адекватність рекомендацій і коментарів рецензента та співробітництво авторів, наукову значимість статті. Редактор може обрати наступне рішення: прийняти, відхилити, попросити автора доопрацювати документ, запросити додаткового рецензента. Якщо є підозра, що стаття містить елементи плагіату, редакція перевіряє зміст рукопису з використанням відповідного програмного забезпечення. Рецензенти заповняють у електронному виді спеціальну форму рецензії, де зазначають загальні коментарі для редактора і конкретні зауваження для автора. Головний редактор може не погодитися з думкою рецензентів, у цьому випадку вони повинні обґрунтувати своє рішення в інтересах авторів.

Процес розгляду після подачі рукопису для публікації може тривати від 4 до 6 місяців.

Всім прийнятим до друку рукописам присвоюється цифровий ідентифікатор суб’єкта (Digital Objective Identifier, DOI). Журнал здійснює весь процес підготовки статей для публікації, включаючи редагування і цифрову обробку даних (конверсія у PDF, XML тощо).

Журнал «ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ» є членом Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE) і суворо стежить за виконанням рекомендацій із виявлення потенційно неетичної поведінки авторів, рецензентів або редакторів.

БІОЕТИКА, ПОІНФОРМОВАНА ЗГОДА ТА ПРИНЦИПИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Відповідно до політики журналу всі наукові дослідження (протоколи досліджень), наведені у статті, повинні бути ухвалені локальним комітетом з етики та відповідати міжнародним угодам: Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи проведення медичних досліджень з участю людини у якості випробуваного» (останнє оновлення: жовтень 2013 р., Форталеза, Бразилія), «Керівництво з утримання та використання лабораторних тварин» (8-е видання, 2011 р.) та «Міжнародні керівні принципи біомедичних досліджень на тваринах» (2012 р.).

При проведенні експериментів із залученням будь-яких матеріалів людського походження або участю донорів та/або пацієнтів, автори повинні зазначати, що дослідження проводились відповідно до стандартів біоетики, були ухвалені етичним комітетом установи або Національною комісією з біоетики. Те саме стосується і досліджень із участю лабораторних тварин. При проведенні експериментів із лабораторними тваринами необхідно зазначити, чи всі рекомендації комітету з біоетики були дотримані відповідно до національних і міжнародних стандартів з утримання та використання тварин.

Якщо наданий рукопис не включає ухвалення комітету з етики, він буде розглядатись відповідно до рекомендацій, розробленим Комітетом з етики наукових публікацій (COPE) – «Керівництво для редакторів: визначення якості досліджень, аудиту та оцінки послуг». Якщо наукове дослідження повинно мати ухвалення етичного комітету, автори повинні надати цю інформацію для продовження процесу обробки рукопису. Якщо необхідні документи не надаються, рукопис не буде опублікований.

Якщо дослідження не потребує ухвалення комітету з етики, авторів просять надати висновок комітету з етики або документ, який зазначає, що дослідження не потребує ухвалення комітету з етики відповідно до законодавства країни, де проводяться дослідження. Якщо автори надають або ухвалення, або документ, що підтверджує, що ухвалення комітету з етики не потрібне, процес обробки статті продовжується. Якщо автори не можуть надати такі документи, рукопис може бути відхиленим.

Висновок локального етичного комітету установи або Національної комісії з біоетики не виключає того, що редактори можуть мати власну думку про відповідність проведених досліджень стандартам біоетики. 

У статтях, що стосуються досліджень на людях, потрібно включати інформацію про згоду пацієнтів і добровольців брати участь у дослідженнях, а також про отримання ними докладних роз’яснень про те, які процедури вони будуть проходити. Поінформована згода також повинна бути отримана при описі клінічних випадків.

Пацієнти мають право на недоторканність приватного життя. Будь-які медичні втручання, різновиди обстеження та лікування можуть проводитися тільки за умови отримання дозволу (поінформована добровільна згода) від пацієнта або его законного представника. У процесі підготовки статті до публікації у тексті, фотографіях або рисунках не повинні згадуватися персональні дані пацієнтів, якщо тільки вони не являють важливе наукове значення або пацієнт (батьки, опікун) не надає письмову згоду для публікації.

Підписана поінформована добровільна згода зберігається авторами в установі, де проводилось дослідження. Автори повинні сповістити редакцію журналу у письмовому виді про те, що вони отримали на зберігання письмову поінформовану згоду пацієнтів.

Вся інформація щодо питань проведення клінічних досліджень, експериментів на людях або тваринах, детальний опис відповідних процедур при проведенні досліджень, письмове ухвалення локального етичного комітету, отримання поінформованої згоди повинна бути описана у розділі «Матеріали і методи» статті.

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ, ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Критерії публікації статей

Журнал «ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ» здійснює ретельний відбір і оцінку відповідності рукопису публікаційним критеріям:   

 • Новизна наданих матеріалів (резюме, звіти про проведені форуми, розміщення статей до їхньої публікації не розцінюється як альтернатива новизни)   
 • Актуальне клінічне значення представлених даних
 • Висновки повинні підтверджуватися переконливими даними
 • Важливість для конкретної галузі науки або практичної педіатрії

 

Процес рецензування

Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов’язковому рецензуванню. Після реєстрації рукописи оцінюються на відповідність оформлення вимогам і профілю журналу, потім направляються для наукового рецензування як мінімум 2-м зовнішнім експертам, які працюють у відповідній галузі. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування, при якому ані автори, ані рецензенти не знають один одного. Середній термін рецензування становить 4-6 місяців. Ґрунтуючись на висновках рецензентів, головний редактор/редакційна колегія вирішує:

– прийняти рукопис для публікації з невеликими поправками або без них;

– відправити рукопис авторам для виправлення зазначених недоліків із подальшим прийняттям рішення про публікацію в журналі;

– відмовити у публікації статті, зазвичай на підставі відсутності новизни, недостатньої концептуальності або суттєвих технічних та/або проблем інтерпретації результатів досліджень.

Результати рецензування ґрунтуються на запропонованих рекомендаціях експертів. Думка рецензента не є остаточною. Остаточним є рішення головного редактора/редакційної колегії про публікацію статті.

У випадку позитивного результату рецензування, рукопис направляється у редакцію для подальшої обробки та публікації.

У випадку необхідності переробки рукопису автору направляється рецензія разом із всіма зауваженнями та побажаннями рецензента. Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензування.

У випадку негативного результату рецензування автору направляється рецензія з мотивованою відмовою. Рукопис автору не повертається.

У своїй роботі редактор і редакційна колегія керуються принципами конфіденційності. Те саме відноситься до авторів і рецензентів. Вся кореспонденція з журналом, звіти рецензентів та інші матеріали не повинні викладатися ні на будь-яких сайтах або публікуватися без попередньої згоди редактора або редакційної колегії, не залежно, буде або ні рукопис публікуватися.

 

Вибір рецензентів

Вибір рецензентів має вирішальне значення для процесу рецензування, тому при відборі рецензентів враховуються багато факторів: їхній рівень підготовки, репутація, позитивні рекомендації та попередній досвід роботи з ними. Журнал уникає співробітничати з рецензентами, які необ’єктивні, повільні або недбалі при проведенні рецензування. Рецензенти запрошуються для співробітництва з журналом і тільки при отриманні їхньої згоди, рецензенти отримують повний доступ до рукопису для рецензування.

Вибір рецензентів здійснюється головним редактором, заступником головного редактора або редакційною колегією під час первинної експертизи статті. Для рецензування статті запрошуються незалежні рецензенти, а також члени редакційної колегії, котрі є експертами у галузі відповідно темі наданої статті. У базі даних журналу міститься список незалежних рецензентів, включаючи членів редакційної колегії.

 

Дії рецензентів при отриманні рукопису

Щоб уникнути небажаних затримок при обробці рукописів, рецензент повинен зробити наступне одразу після отримання рукопису для рецензування:

– ретельно перевірити остаточний термін повернення рукопису, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому;

– негайно звернутися до редакції, якщо очікуються якісь ускладнення з виконанням рецензування;

– уважно прочитати лист редактора і не забути відмітити ті пункти, на які редактор просить звернути більш пильну увагу;

– продивитися рукопис і оцінити можливі конфлікти інтересів із авторами, установами, в яких працюють автори, а також установами, які є джерелами їх фінансування, для проведення  безпристрасного рецензування статті;

– оцініть відповідність теми рукопису проблематиці журналу і чи достатньо вона цікава для публікації.

 

Конфіденційність

Рецензенти повинні ставитися до процесу рецензування як суворо конфіденційному та дотримуватись наступних рекомендацій:

– рецензовані рукописи не повинні обговорюватись ні з ким, хто безпосередньо не бере участь у процесі рецензування;

– при необхідності отримання будь-якої консультації від своїх колег або незалежних експертів, останні повинні бути узгоджені та ухвалені редакторами:

– рецензенти не повинні розкривати свою особу авторам або іншим колегам при проведенні рецензування, оскільки це може вплинути на об’єктивність рецензування. У випадку необхідності розкрити свою особистість, рецензенти повинні отримати згоду редактора. Журнал категорично не ухвалює спроб авторів ідентифікувати особистість рецензентів і тим більше впливати на них, і радить рецензентам уникати будь-яких спекуляцій щодо цього.

 

Підготовка результатів рецензії

Основна ціль звіту рецензента – надати редакції інформацію, необхідну для прийняття остаточного рішення редактором про можливість публікації статті, або, у випадку необхідного доопрацювання рукопису, надати автору чіткі рекомендації для його виправлення. Рецензент повинен надати як конфіденційні коментарі редактору, так і ті, які можуть бути безпосередньо передані авторам.

При підготовці коментарів для авторів рецензенти повинні зберігати позитивне та неупереджене, але критичне ставлення до оцінки рукописів. Критика повинна залишатися безпристрасною. Некоректні та образливі вислови не допускаються. Наскільки це можливе, негативний звіт повинен пояснити авторам недоліки їхнього рукопису, щоб вони могли зрозуміти причини рішення про переробку або відмову від публікації рукопису. Інформація про результати рецензування щодо публікації статті (про прийняття до публікації, перегляд або відмову прийняття рукописи) має рекомендаційний характер, оскільки остаточне рішення належить Головному редактору.  

 

Термін рецензування

Журнал дотримується принципів найбільш ефективної організації публікаційного процесу, тому редколегія просить, щоб рецензенти оперативно і своєчасно повідомляли про суттєві затримки у процесі рецензування, що дозволяє за необхідності знаходити альтернативних рецензентів.

 

Конфлікт інтересів у процесі рецензування

Для того, щоб забезпечити неупереджений підхід у процесі рецензування, редколегія журналу намагається уникати співробітничати з рецензентами, які недавно або постійно працюють із авторами, коментували чернетки рукописів, які знаходяться у прямій конкуренції, конфліктували з авторами або мали спільні фінансові інтереси. Однак, оскільки редактори не можуть знати про всі можливі упередження, редакційна колегія просить рецензентів звернути увагу на все, що може вплинути на їхній звіт, включаючи комерційні інтереси, і відмовитись тих рецензентів, які відчувають себе нездатними бути об’єктивними. Журнал не вважає необхідним виключати рецензентів, які рецензували статті для інших журналів. Той факт, що два журнали незалежно залучали одного рецензента, кваліфікованого для рецензування, не зменшує достовірність його думки при проведенні рецензування.

 

Публікаційна діяльність та етичні міркування

Незважаючи на всі зусилля журналу з виявлення порушень публікаційної політики або етичної поведінки, такі як плагіат або конфлікт інтересів авторів, рецензенти, більш знайомі зі сферою їхньої діяльності, з більшою ефективністю можуть виявляти такі проблеми та повинні попереджати редакторів про будь-які потенційні проблеми.

ПРАВИЛА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

З ОФОРМЛЕННЯ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

Ці правила для авторів складені відповідно до вимог Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE), метою яких є використання передового досвіду та етичних стандартів при проведенні наукових досліджень та їх публікації в медичних журналах.
Журнал приймає до розгляду статті про результати наукових досліджень, у тому числі дисертаційних робіт, оглядові статті, повідомлення про клінічні випадки, коментарі та інші матеріали.
Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) несуть автори.
Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне редагування, залишає за собою право скорочувати обсяг статей. Відмова авторам у публікації статті може здійснюватись без пояснення його причин и не вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної значущості роботи.
Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам.

 

Направлення статті для публікації

Рукопис направляється у видавництво поштою або на електронну адресу pediatr@med-expert.com.ua. Рукопис супроводжується офіційним листом від установи, де проводились дослідження, підписаним керівництвом організації; висновком експертного комітету установи, а також титульною сторінкою рукопису з підписом керівника організації, завіреним печаткою установи. Скан-копії супровідних документів можна направляти на електронну адресу видавництва.

Супровідний лист. У супровідному листі зазначаються назва статті, повне ім’я автора(ів), тип статті (наприклад, оригінальна стаття, опис клінічного випадку, оглядова стаття тощо), відсутність або наявність конфлікту інтересів, а також що при проведенні дослідження і підготовці рукопису було дотримано етичних вимог. Крім того, повинна бути заява про те, що рукопис ще не був опублікованим, прийнятим або знаходиться на розгляді в іншому видавництві. Одночасне подання рукопису в різні видавництва, а також дублювання статей (навіть у разі публікації статті іншою мовою) не допускається.

 

Оформлення рукопису

Загальні положення

Рукопис має бути набраним у Microsoft Word, формат листа А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,5, поля: верхнє та нижнє 2,0 см, ліве 2,5 см, праве 1,0 см.
Ілюстрації (таблиці, рисунки) повинні розташовуватися після першого згадування у тексті.
При використанні абревіатур/скорочень у тексті вони обов’язково розшифровуються при першому згадуванні (абревіатура/скорочення розміщується у круглих дужках), далі по тексту використовується тільки абревіатура/скорочення у незміненому вигляді. Автори повинні уникати скорочень у заголовках та підписах до ілюстрацій. Одиниці виміру позначаються відповідно до десяткової системи мір і ваги СІ (Міжнародна система одиниць).
Стаття складається з наступних елементів: титул, реферати українською, російською, англійською мовами з ключовими словами, основний текст, список літератури, довідка про авторів.
Рукописи для публікації приймаються українською, російською або англійською мовами. Стаття англійською мовою публікується без перекладу на українську/російську мову. Допускається подача статті двома мовами (англійська та українська/російська).
У список літератури включаються вже опубліковані матеріали та документи, що безпосередньо пов’язані з темою дослідження, переважно наукові публікації останніх років. У список літератури не включаються статті, які ще не опубліковані; внутрішні документи; статті з Вікіпедії та ін. неперевірених джерел. Список літератури повинен бути пронумерованим в алфавітному порядку. Посилання на літературні джерела в тексті статті позначаються цифрами в квадратних дужках і відповідають нумерації джерел у списку літератури. Автори несуть відповідальність за точність посилань.
На останній сторінці повинні бути підписи авторів та зазначено внесок кожного автора у підготовку рукопису.
У кінці рукопису наводиться довідка про авторів. Зазначаються прізвища, імена, по батькові (повністю), вчений ступінь, вчене звання, посада в установі/установах, робоча адреса з поштовим індексом, робочий телефон і адреса електронної пошти всіх авторів; ідентифікатор ORCID (https://orcid.org/register). Скорочення не допускаються. Якщо автор працює в декількох організаціях, зазначаються дані за всіма організаціями.
Для забезпечення зворотного зв’язку з редакцією зазначається адреси електронної пошти всіх авторів. Автор, відповідальний за зв’язок із редакцією, надає свій мобільний/контактний номер телефону. Електронні адреси та номери мобільних телефонів не публікуються.

 

Види публікацій

Визначення виду публікації є першим кроком у підготовці рукопису. До кожного виду публікацій існують спеціальні вимоги щодо оформлення. Нижче наведені основні види публікацій.

Оригінальні статті описують нові та важливі результати наукових досліджень, проведених автором (групою авторів).
Основний текст повинен бути структурованим за наступними розділами: «Вступ», «Мета дослідження», «Матеріали та методи дослідження», «Результати досліджень і їх обговорення» (основна частина, ілюстрована таблицями, графіками, цифрами зі статистичним аналізом, інтерпретація отриманих даних), «Висновки», «Перспективи подальших досліджень», «Конфлікт інтересів», «Вдячність». Наприкінці наводиться список використаної літератури.
Основний текст статті не повинен перевищувати 8 сторінок, без урахування резюме, списку літератури, таблиць і рисунків. Список літератури повинен містити не менше 6, але не більше 30 джерел.

Оглядова стаття – це всебічний аналіз конкретної теми, проведений автором або групою авторів, який включає систематичний та метааналіз. Оглядова стаття не повинна перевищувати 12 сторінок основного тексту (без урахування списку літературу, таблиць і рисунків). Оглядова стаття може бути підписана не більше ніж 5 авторами. Список літератури не повинен перевищувати 50 джерел.

Опис клінічних випадків – це цікаві та рідкісні клінічні спостереження, що мають певний інтерес для практичної діяльності та підвищення професійного рівня медичних працівників. Випадки повинні бути унікальними у вирішенні діагностичних або терапевтичних проблем. Основний текст такої статті повинен мати наступні підзаголовки: вступ, опис клінічного випадку, обговорення та список літератури. Основний текст статті не повинен перевищувати 7 сторінок (без урахування списку літератури, таблиць і рисунків), містити мінімальну кількість ілюстрацій. Список літератури не повинен перевищувати 10 джерел. У підготовці статті можуть брати участь не більше ніж 5 авторів.

Тези конференцій (конгресів) мають містити коротку, але повну, інформацію про проведені дослідження, клінічні спостереження і не повинні перевищувати 3-5 сторінок. Вони можуть бути структурованими, містити ключові слова, список літератури (не більше 7 джерел). Резюме та відомості про авторів до тез не вимагаються.

 

Вимоги до структурних елементів рукопису

Титул. На першій сторінці повинні зазначатися код УДК (Універсальний десятковий класифікатор), назва статті (малими літерами, починаючи із великої), автор/ри (ініціали та прізвище), назва організацій (повні, без абревіатур), місто, країна.
Якщо робота підготовлена декількома авторами з різних організацій, після кожного прізвища повинен стояти індекс, який відповідає номеру організації у наведеному переліку організацій.
Назва повинна бути короткою та інформативною, не більше 150 символів, передавати основний зміст статті та не містити абревіатур.

Реферат. Усі види статей (крім тез) супроводжуються рефератами і ключовими словами (від 3 до 8 слів, розташованими в порядку значущості) українською, англійською та російською мовами.
Реферат є самостійним і повноцінним джерелом інформації з коротким і послідовним викладенням матеріалу публікації, що висвітлює зміст статті. Посилання на джерела літератури, рисунки та таблиці в рефераті не допустимі.
Реферати на всіх мовах обов’язково містять назву статті (малими літерами, починаючи із великої), автора/рів (ініціали та прізвище), назви організацій (повні, без абревіатур), місто, країна, ключові слова.
Реферати для оригінальних статей повинні бути структурованими з наступними підзаголовками: актуальність, мета, матеріали і методи, результати, висновки та ключові слова.
Структурування рефератів оглядових статей не вимагається.
Реферати статей, присвячених опису клінічних випадків, можуть бути структурованими з наступними підзаголовками: вступ, клінічний випадок, висновки, ключові слова.

Вступ. Вступ повинен бути якомога коротшим. Висвітлються актуальність і значущість досліджень, надається короткий історичний огляд, обґрунтовуються цілі і завдання проведених досліджень. Широко висвітлюються дані, на підставі яких була вироблена гіпотеза і обґрунтовано проведення досліджень. Вступ повинен містити посилання на джерела літератури.

Матеріали і методи досліджень. Цей розділ повинен містити досить детальні відомості про проведені дослідження та використані методи, так щоб їх можна було відтворити. При використанні медичного обладнання та інструментів автори повинні зазначити фірму та країну виробника.
Розділ містить кількісні та якісні характеристики об’єктів дослідження, критерії їх включення/виключення, опис методів дослідження (рандомізовані, контрольовані, когортні, «випадок-контроль», методом поперечних зрізів, клінічні тощо).
Потребують детального опису оригінальні, запропановані авторами методики досліджень. На інші, раніше опубліковані методики, достатньо посилання на джерело літератури.
У даному розділі обов’язково зазначається, що дослідження проводились відповідно до стандартів біоетики, були погоджені етичним комітетом установи або національною комісією з біоетики.
Під час проведення експериментів за участі донорів та/або пацієнтів, із залученням будь-яких матеріалів людського походження може бути використане формулювання: «Дослідження було виконане відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження погоджений Локальним етичним комітетом (ЛЕК) для всіх, хто брав участь». А для досліджень з участю лабораторних тварин: «Під час проведення експериментів з лабораторними тваринами всі біоетичні норми і рекомендації були дотримані».
Даний розділ повинен містити інформацію про згоду пацієнтів і добровольців взяти участь у дослідженнях, отриманні ними детальних роз’яснень про те, які процедури вони будуть проходити («На проведення досліджень була отримана поінформована згода пацієнтів (батьків дітей або їхніх опікунів)»).  
У кінці розділу обов’язково зазначаються методи і критерії статистичної обробки даних, характер розподілу вибірки.

Результати досліджень та їх обговорення. У цьому розділі слід коротко представити результати проведених досліджень, їх статистичну обробку. Таблиці та рисунки повинні доповнювати текст статті, а не дублювати його. Обговорення результатів включає інтерпретацію та об’єктивний коментар отриманих даних, визначення їх значущості та зв’язку з іншими дослідженнями.

Висновки. У кінці статті повинні бути представлені основні висновки або висновки про результати проведених досліджень відповідно до поставлених мети та завдань, а також зазначаються перспективи або необхідність подальших досліджень.     

Конфлікт інтересів. Автори повинні зазначити наявність/відсутність будь-якого конфлікту інтересів щодо даної статті. Приклад: «Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів» або «Матеріал підготовлений за сприяння компанії …»
Публікація даних про конфлікт інтересів у статті є обов’язковою. 

Подяка. Автори можуть подякувати за сприяння у підготовці, написанні та/або публікації статті. Можуть бути зазначені джерела підтримки, включаючи спонсорство.

Література. Авторам рекомендується посилатися на первинну літературу, а не на огляд статей. Під час складання списку джерел літератури необхідно дотримуватися стандартів, які визначені журналом відповідно до міжнародних рекомендацій. При цитуванні публікацій перевагу слід надавати останнім, найсучаснішим виданням. Автори несуть відповідальність за точність посилань.
Список літературних джерел повинен бути розміщеним у кінці рукопису та пронумерованим в алфавітному порядку. Список літератури, сформований у вигляді посторінкових або кінцевих посилань, не допускається. В основному тексті рукопису літературні джерела, на які посилаються автор(и), зазначаються арабськими цифрами, поміщеними у квадратні дужки.
Необхідно надати два варіанти списку літератури.

Перший (основний) варіант наводиться одразу після тексту статті, джерела розташовуються за алфавітом. Список літератури наводиться латиницею. Джерела на українській та російській мовах наводяться у тому написанні, як вони зазначені та реєструються на англійських сторінках сайтів журналів. Якщо джерело не має назви англійською мовою – воно наводиться у транслітерації. Таке оформлення списку літератури необхідно для аналізу статті та посилань на авторів у міжнародних наукометричних базах даних, підвищення індексу цитування авторів.

Другий варіант повторює перший, але джерела на українській та російській мовах подаються в оригінальній формі. Цей варіант необхідний для оформлення електронних версій журналу на російській та українській сторінках, цитованості у кирилічних наукометричних базах.

Згідно з Наказом МОН України №40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження вимог до оформлення дисертацій» оформлення списку літератури здійснюється відповідно стилю APA (American Psychological Association style), що може використовуватися у дисертаційних роботах.

 

Приклади оформлення літературних джерел

Журнальна публікація

Author AA, Author BB, Author CC. (2005). Title of the article. Title of Journal. 10(2);3:49-53.

Книжка

Author AA, Author BB, Author CC. (2006). Titile of the book. Sity: Publisher: 256.

Глава у книжці

Author AA, Author BB, Author CC. (2006). Titile of the chapter(s) of the book. In book Author(s). Titile of the book. Eds. Name. Sity: Publisher: 256.

Інтернет-ресурс

Author AA, Author BB, Author CC. (2006). Titile of article. Title of Journal/book. URL-adress.

 

Таблиці. Таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. Примітки до таблиці розміщуються під таблицею. Всі таблиці повинні бути указані в основному тексті, їх слід пронумерувати послідовно у тому порядку, в якому вони зустрічаються в основному тексті. Таблиці розміщуються в основному тексті статті одразу після абзацу, де вони згадуються. Посилання на таблицю робиться за допомогою арабських цифр (Наприклад, табл. 1). Таблиці не повинні дублювати зміст тексту. Вони повинні складатися, принаймні, з двох стовбців; стовбці завжди мають заголовки. Автори повинні переконатися, що дані у таблицях відповідають тим, які указані у відповідних місцях у тексті. Підсумкові суми складаються коректно, а відсотки правильно розраховуються.

Рисунки. Кількість ілюстрацій (рисунки, схеми, діаграми) має бути мінімальною. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються у програмах Word або Exсel, фотографії повинні бути збережені в одному з наступних форматів: PDF, TIFF, PSD, EPS, AI, CDR, QXD, INDD, JPG (150-600 dpi). Рисунки розміщають у текст статті одразу після першого згадування або помічається місце, де має бути рисунок. У підпису до рисунку наводять його назву, пояснення всіх умовних визначень (цифр, літер, кривих тощо).

ПЕРВАГИ ДЛЯ АВТОРІВ

– наявність журналу у Переліку наукових спеціалізованих видань України, група Б;

– присвоювання статтям цифрового ідентифікатора об’єкта (DOI);

– безкоштовна публікація статей;

– наявність електронної версії журналу в багатьох бібліотеках світу;

– безкоштовне поширення електронної версії у мережі Інтернет;

– можливість подачі статей на одній з трьох мов: українською, російською або англійською;

– можливість електронного надання статті з будь-якої частини світу через зручний веб-інтерфейс;

– відповідність друкованої та електронної версії журналу міжнародним стандартам;

– увага редакції до кожного автора та відкритість до спілкування.

ПЕРЕДПЛАТА

Передплатний індекс журналу 60162.

Передплатити журнал можна:

– у будь-якому поштовому відділенні;

– на сайті підписного агентства «АС-Медиа» (можлива кур’єрськая доставка): www.smartpress.com.ua або за тел. (044) 353-88-16, (044) 500-05-06 – відділ продажів

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕКЛАМОДАВЦІВ

З питань розміщення реклами звертайтесь в редакцію по тел. +38 044 498 08 80 (34) к Арестович Ірині Василівні

ГРАФІК ВИХОДУ ЖУРНАЛУ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Група компаній «МедЕксперт» 
Адреса для листування: 01024, Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 2/1, офіс 18

Телефон/факс: +38 044 498 0834; +38 044 498 0880. 
Е-mail: pediatric.surgery.ukraine@gmail.com, pediatr@med-expert.com.ua; seminar@med-expert.com.ua 
Сайт: http://www.med-expert.com.ua