• Вивчення потреб батьків щодо організації догляду за важко хворою дитиною
ua До змісту

Вивчення потреб батьків щодо організації догляду за важко хворою дитиною

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):59-62; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.59

Мельник Р. М.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України»

Мета: вивчити потреби родичів важко хворих дітей для визначення напрямів поліпшення організації надання педіатричної паліативної допомоги.
Матеріали і методи. Проведено опитування 372 родичів важко хворих дітей, що мешкають в Івано-Франківській області.
Результати. Встановлено, що родини важко хворих дітей мають високу потребу у допомозі з боку медичних (88,0%) і соціальних (74,4%) працівників, психологів (72,6%), священнослужителів (75,0%), педагогів (72,4%) та волонтерів (60,5%). Показано недостатнє забезпечення важко хворих дітей медикаментами (62,1%) та засобами спеціального догляду (47,6-78,2%), а також неналежне залучення до надання їм допомоги медичних сестер (39,6–43,5%), реабілітологів (51,1–86,9%) і психотерапевтів (60,2–90,2%).
Висновки. Система педіатричної паліативної допомоги вимагає суттєвого удосконалення, оскільки не задовольняє потреби батьків, які мають важко хворих дітей, у медобслуговуванні і соціальному захисті, не відповідає принципам мультидисциплінарного підходу.
Ключові слова: паліативна допомога дітям, організація охорони здоров’я.

Література

1. Вороненко Ю.В. Сучасні аспекти розвитку системи медико- соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні [Електронний ресурс] / Ю.В. Вороненко, Н.Г. Гойда, Р.О. Мойсеєнко // Український мед. часоп. – 2015. – №1 (105)-І/ІІ. – Режим доступу: http://www.umj.com.ua/article/83917/cuchasni-aspekti-rozvitku-sistemi-medikosocialnix-poslug-dlya-urazlivix-grup-ditej-v-ukraini.

2. Маркова М.В. Проблеми повідомлення діагнозу і спілкування з онкохворою дитиною та її батьками / М.В. Маркова, О.В. Піонтковська, І.Р. Кужель [Електронний ресурс] // Медична психологія. – 2013. – Режим доступу: http://www.mps.kh.ua/arhiv-pdf/2013/1/02-05.pdf.

3. Моісеєнко Р.О. Аналітичні матеріали щодо стану охорони здоров’я матерів та дітей в Україні у 2007-2011 роках [Електронний ресурс] / Р.О. Моісеєнко, А.В. Терещенко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. – Т. ІІІ, №1 (17). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nkhpm_2013_3_1_3.pdf

4. Організація паліативної допомоги дітям в Україні – вимога часу / Ю.В. Вороненко, Р.О. Моісеєнко, В.М. Князевич, В.Ю. Мартинюк [та ін.] // Современная педиатрия. – 2016. – №3(75). – С. 10–14.

5. Forthofer R.N. Biostatistics: A Guide to Design, Analysis, and Discovery / R.N. Forthofer, E.S. Lee, M. Hernandez. – Amsterdam, etc.: Elsevier Academic Press, 2007. – 502 p. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369492-8.50008-X; https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369492-8.50012-1; https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369492-8.50006-6; https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369492-8.50014-5; https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369492-8.50020-0; https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369492-8.50015-7; https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369492-8.50018-2; https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369492-8.50009-1; https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369492-8.50013-3; https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369492-8.50007-8; https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369492-8.50011-X; https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369492-8.50017-0; https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369492-8.50016-9; https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369492-8.50019-4; https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369492-8.50010-8

6. Pediatric Palliative Care and Hospice Care Commitments, Guidelines, and Recommendations. Policy Statement [Electronic resource] // Pediatrics. – Vol.132. – November 2013. – Access: http://pediatrics.aappublications.org/content/140/4?current-issue=y