• Організація паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам (лекція)
ua До змісту

Організація паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам (лекція)

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):115-119; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.115

Жилка Н. Я., Синчук Л. М., Кудря А. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, м. Київ, Україна

Паліативна допомога є складним медико-соціальним процесом, який вимагає нормативно-правового регулювання, сучасних медичних знань, соціальної допомоги, спеціальної підготовки як спеціалістів, так і родини пацієнта. Розглянуто проблеми організації паліативної допомоги, у тому числі ВІЛ-інфікованим пацієнтам, та окремі її складові.
Ключові слова: паліативна допомога, ВІЛ-інфікований пацієнт, нормативно-правове забезпечення, якість життя.

Література

1. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.92 №2802-ХІІ // ВВР. – 1993. – № 4. – ст.19.

2. Про затвердження загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки: Закон України від 20.10.2014 р. №1708-VII [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

3. Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД: наказ МОЗ України від 03.07.2007 №368. [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.

4. Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві: наказ МОЗ України від 05.10.2011 р. №646 [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua

5. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі: наказ МОЗ України від 25.04.2012 №311 [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.

6. Про затвердження табелів матеріально-технічного оснащення та штатного розпису закладу охорони здоров’я «Хоспіс», виїзної бригади з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома»: наказ МОЗ України від 07.11.2011 №768 [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.

7. Про організацію паліативної допомоги в Україні: наказ МОЗ України від 21.01.2013 №41 [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 р. №356-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» [Електронний документ]. – Режим доступу: http://zakon.kadrovic01.com.ua.