• Еутаназія: спокійна/безболісна смерть чи легітимізоване умертвіння? Паліативна допомога vs еутаназія
ua До змісту

Еутаназія: спокійна/безболісна смерть чи легітимізоване умертвіння? Паліативна допомога vs еутаназія

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):95-107; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.95

Губський Ю. І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

У статті розглянуто та проаналізовано сучасні медико-юридичні, клінічні та біоетичні аспекти поняття та практики еутаназії як штучного завершення життя людини, що страждає на важкі невиліковні хвороби. Відтворено історичні корені терміну, етимологію і сучасне трактування поняття «еутаназія», наведено її різновиди. З огляду на легітимізацію практики еутаназії у деяких країнах, особливу увагу автора приділено правовій кваліфікація еутаназії у сучасному світі та в Україні. Наведено та проаналізовано основні міжнародні та національні правові акти, спрямовані проти еутаназії. Автор наголошує, що паліативна і хоспісна допомога невиліковно хворим пацієнтам у термінальній період життя є сучасною цивілізованою альтернативою еутаназії. Розглянуто соціальні та юридичні аспекти еутаназії у контексті загального та медичного права у світі та в Україні.
Ключові слова: еутаназія, медико-юридичні, клінічні та біоетичні аспекти, паліативна і хоспісна допомога.

Література

1. Бобров О.Е. Есть ли место эвтаназии в паллиативной и хосписной медицине? Размышления православного неофита / О.Е. Бобров // Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Медикоюридичні та фармацевтичні аспекти: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 20-21 листопада 2013 р., м. Київ / за ред. Ю.В. Вороненко, Ю.І. Губський. – Київ: Талком, 2013. – С.101–114.

2. Бухтиарова Т.А.“Лекарства-сироты» на основе новых молекулярных субстанций, одобренные FDA в 2011–2015 годах (аналитический обзор) / Т.А. Бухтиарова, Ю.И. Губский // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2016. – № 4–5. – С. 3–19.

3. Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук. 1623. Сочинения: в 2-х т. [Електронний ресурс] / Ф. Бэкон. – Т. I. – Москва: Мысль (Философское наследие), 1971. – С.87–546. – Режим доступу: http://filosof.historic.ru/books/ item/f00/s00/z0000452/st004.shtml.

4. Вороненко Ю.В. Створення системи паліативної і хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та соціальні аспекти / Ю.В. Вороненко, Ю.І. Губський, А.В. Царенко // Наука і практика. – 2014. – №1. – С. 63–75.

5. Герлант У. Эвтаназия – преступление национал-социалистов [Електронний ресурс] / У. Герлант // Вестник Ассоциации психиатров Украины. – 2013. – (02). – Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/issue-34164/.

6. Гревцова Р.Ю. Доповідь на Науково-практичній конференції «Правові та організаційні засади паліативної допомоги в Україні”. Національна Академія Державного Управління при Президентові України – Київ. 11.11.2016 р.

7. Грищук В.К. Кримінально-правова кваліфікація еутаназії / В.К. Грищук // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – №1 (17). – С. 127–130.

8. Губский Ю.И. Смерть клетки: свободные радикалы, некроз, апоптоз: монография / Ю.И. Губский. – Винница: Нова Книга, 2015. – 360 с.

9. Губський Ю.І. Інституціональні питання стану та перспектив надання паліативної медичної допомоги в Україні: соціальні, медико-правові та клініко-фармацевтичні аспекти / Ю.І. Губський // Реабілітація та паліативна медицина. – 2015. – №1(1). – С. 20–26.

10. Губський Ю.І. Паліативна та хоспісна медицина в Україні: стан та проблеми / Ю.І. Губський // Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні: матеріали Першої науково-практичної конференції / за ред. Ю.В. Вороненко, Ю.І. Губський. – Київ: Університет «Україна», 2012. – C.9–15.

11. Губський Ю.І. Розвиток паліативної та хоспісної допомоги в Україні: організаційні, юридичні та медичні аспекти / Ю.І. Губський, Н.Г. Гойда, А.В. Царенко // Реабілітація та паліативна медицина. – 2015. – №1(1). – С. 68–74.

12. Губський Ю.І. Фармакологічний контроль больового синдрому, як складова паліативної медичної допомоги / Ю.І. Губський, О.І. Толстих, Г.І. Парамонова // Реабілітація та паліативна допомога. – 2016. – № 2(4). – С. 55–60.

13. Губський Ю.І. Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти: монографія / Ю.І. Губський, М.К. Хобзей. – Київ: Здоров’я, 2011. – 352 с.

14. Зильбер А.П. Эйтаназия и самоубийство с помощью врача / А.П. Зильбер // Этюды медицинского права и этики. – Москва: МЕДпресс-информ, 2008. – 848 с.

15. Питання розвитку паліативної допомоги дітям в Україні / Вороненко Ю.В., Моісеєнко Р.О., Князевич В.М., Мартинюк В.Ю. // Реабілітація та паліативна медицина. – 2015. – №1(1). – С. 27–33.

16. Помнить об уходящих. Материалы по паллиативной и хосписной помощи / Экзархов В., Безпальчий А., Гончаренко А., Экзархова В. – Харьков: НТМТ, 2014. – 378 с.

17. Применение седативной терапии в паллиативной помощи. ЕMPENDIUM. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://empendium.com/ru/chapter/ B33.II.22.3.

18. Сальников В. П., Правовая танатология. Научное издание / В.П. Сальников, Э.В. Кузнецов, О.Э. Старовойтова. – Санкт-Петербург: Фонд «Университет», 2002. – С. 136–144.

19. Стефанчук Р.О. До питання щодо легалізації еутаназії в Україні / Р.О. Стефанчук // Сучасне українське медичне право: монографія / За заг. ред. С.Г. Стеценка. – Київ: Атіка, 2010. – С. 256–276.

20. Стеценко С.І. Правова танатологія, як складова біоюриспруденції: до постановки питання / С.І. Стеценко // Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 20-21 листоп. 2013 р., м. Київ / за ред. Ю.В. Вороненка, Ю.І. Губського. – Київ: Талком, 2013. – С. 37–42.

21. Стеценко С.Г. Медичне право України (реалізація та захист прав пацієнтів): монографія / С.Г. Стеценко, В.О. Галай. – Київ: Атіка, 2010. – 168 с.

22. Черников Е.Э. Право врача на эвтаназию: проблемы, суждения, поиск альтернативы [Електронний ресурс] / Е.Э. Черников, М.М. Зарецкий, Н.М. Черникова // Новости медицины и фармации. – 2007. – № 21–22. – с. 230–231. – Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/ article/4173

23. Approaching Death: Improving Care at the End of Life [Electronic resource] / Marilyn J. Field and Christine K. Cassel, Editors. – Committee on Care at the End of Life, Institute of Medicine, 1997. – P. 1–456. – URL: http://www.nap.edu/catalog/5801.html

24. Bacon Fr. The Major Works by Francis Bacon / edited by Brian Vickers. – p. 630. [Electronic resource]. – URL: https://en.wikipedia. org/wiki/ Euthanasia

25. Death Rate (deaths/1,000 population) 2015 Country Ranks, By Rank. SOURCE: CIA World Factbook 2015 [Electronic recource]. – URL: http://www.photius.com/rankings/ 2015/population/ death_rate_2015_0.html

26. Do Euthanasia and Physician-Assisted Suicide Ensure a Good Death? [Electronic resource]. – URL: http://euthanasia.procon.org/view.answers.php?questionID=000190/

27. Dowbiggin Ian A Concise History of Euthanasia: Life, Death, God, and Medicine (2005) / Ian Dowbiggin [Еlectronic resource]. – URL: https://books.google.com.ua/books/about/A_Concise_History_of_Euthanasia.

28. End of Life Choices. Available online at <www.endoflife choices.org> (accessed August 25, 2003).

29. Euthanasia [Еlectronic resource]. – URL: https://en.-wikipedia. org/ wiki/Euthanasia

30. Euthanasia. Oxford Dictionaries. Oxford University Press. April 2010. Retrieved 26 April 2011. [Electronic resource]. – URL: https://www.oxforddictionaries/ en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia

31. Hendin Herbert. 2002. The Dutch Experience.”Issues in Law &Medicine (Spring) [Electronic resource]. – URL: https://www.google. com.ua/#q=Hendin,+Herbert.+ 2002.

32. https://uk.wikipedia.org/wiki/ Паліативна та хоспісна медицина

33. https://uk.wikipedia.org/wiki/евтаназія

34. Manning M. The Leading Source for Pros & Cons of Controversial Issues. Euthanasia Home Page > 06.04.2008. [Electronic resource]. – URL: http://euthanasia procon.org/view.source.php?sourceID=000497

35. Physician-assisted suicide [Electronic resource] // Approaching Death: Improving Care at the End of Life / Marilyn J. Field and Christine K. Cassel, Editors. – Committee on Care at the End of Life, Institute of Medicine, 1997. – P. 1–456. – URL: http://www.nap.edu/catalog/5801.html

36. The+Dutch+Experience.22Issues+in+Law+26Medicine+(Spring).& Manning M. Euthanasia and Physician-assisted Suicide: Killing Or Caring? [Electronic resource] / M. Manning. – Paulist Press, 1998. – 120 p. – URL: https://books.google.com.ua/books/ about/Euthanasia_and_Physician_assisted_Suicid.html?id=t1THVkQPbfsC&redir_esc=y