• Роль і місце фітотерапії у лікуванні коморбідних захворювань на етапі паліативної та хоспісної допомоги
ua До змісту

Роль і місце фітотерапії у лікуванні коморбідних захворювань на етапі паліативної та хоспісної допомоги

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):84-88; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.84

Волошин О. І., Гарник Т. П., Васюк В. Л., Волошина Л. О., Гарник К. В., Малкович Н. М., Присяжнюк В. П.
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
ПВНЗ «Київський медичний університет», Україна

У статті наведено аналіз ключових проблем сучасної медицини (полі- і коморбідність), формування нових підходів до їх вирішення у контексті «Cтратегії ВООЗ у галузі народної медицини 2014–2023 рр.». Показано власний досвід та погляди авторів на реалізацію цих завдань в Україні, у тому числі при наданні паліативної і хоспісної допомоги.
Ключові слова: фітотерапія, коморбідність, поліморбідність, паліативна і хоспісна допомога.

Література

1. Ганич Т.М. Клінічна фітотерапія / Т.М. Ганич, М.І. Фатула, О.М. Ганич. – Ужгород, 2008. – 301 с.

2. Гарник Т.П. Ліки рослинного походження в контексті доказової медицини / Т.П. Гарник, О.І. Волошин, В.Л. Васюк // Біогеохімічні аспекти збереження здоров’я: мат. конф. – Ужгород: Говерла, 2010. – С. 258–262.

3. Деримедведь Л.В. Межлекарственные взаимодействия как фактор риска врачебных ошибок / Л.В. Деримедведь, В.М. Хижняк, М.В. Зивзах // Клиническая фармация: 20 лет в Украине: материалы Национального конгресса. – Харьков, 2013 – С. 115–327.

4. Коваленко В.М. Коморбідність і шляхи раціональної фармакотерапії в ревматології / В.М. Коваленко // Укр. ревматол. журн. – 2014. – №2 (56). – С. 12–13.

5. Лікарські рослини Карпат і прилеглих територій / Волошин О.І., Бойчук Т.М., Волошина Л.О., Васюк В.Л. – Чернівці-Вижниця, 2012. – 336 с.

6. Основи фармакогнозії та фітотерапії / Гарник Т.П., Князевич В.М., Туманов В.А. [та ін.]. – Київ, 2015. – 580 с.

7. Основи фітотерапії і гомеопатії / Волошин О.І., Васюк В.Л., Малкович Н.М., Сенюк Б.П. – Вижниця: Черемош, 2011. – 625 с.

8. Стратегия Всемирной организации здравохранения в области народной медицины 2014–2023 гг. – Женева: ВОЗ, 2013. – 78 с.

9. Фадєєнко Г.Д. Коморбідність і високий кардіоваскулярний ризик – ключові питання сучасної медицини / Г.Д. Фадєєнко, О.Є. Гріднєв, А.О. Несен // Укр. терапевт. журн. – 2013. – №1. – С.102–107.

10. Фадєєнко Г.Д. Коморбідність і інтегративна роль терапії внутрішніх захворювань / Г.Д. Фадєєнко, А. О. Несен // Укр. терапевт. журн. – 2015. – №2. – С.7–15.

11. Чекман І.С. Клінічна фітотерапія / І.С. Чекман. – Київ: А.С. К., 2003. – 550 с.

12. Чубанова Н.А. Лекарственные взаимодействия, встречающиеся при проведении антигипертензивной терапии / Н.А. Чубанова // Сімейна медицина. – 2015. – №3 (59). – С. 115–122.

13. A framework for crafting clinical practice guidelines that are relevant to the care and management of people with multimorbidity / Uhlig K, Leff B, Kent D. [et al.] // J. Gen Intern Med. – 2014. – Vol.29(4). – P. 670–679. https://doi.org/10.1007/s11606-013-2659-y; PMid:24442332 PMCid:PMC3965742

14. Baumler S. Heilpflanzen: Praxis Heute / S. Baumler. – Munchen, 2007. – 989 р.

15. European Comission Directive 2004/24/ec of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending, as regards traditional herbal medicinal products, Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use // Official Journal of the European Union. – 2004. – Vol. 136. – P. 85–90.

16. Fisсhman W.H. Альтернативная и комплексная медицина в предотвращении и лечении сердечно-сосудистых заболеваний / W.H. Fisсhman, C. Carosella // Therapia. – 2010. – Vol.45, №3. – С. 11–20.

17. Managing patients with multimorbidity in primary care / Wallace E., Salisbury C., Guthrie B. [et al.] // BMJ. – 2015. – January. – P. 27–30. https://doi.org/10.1136/bmj.h176

18. Marengoni A. Prevalence of disability according to multimorbidity and disease clustering: a population-based study / A. Marengoni, S. Angleman, L. Fratiglioni // J. Comorbidity. – 2011. – №1. – P.11–18. https://doi.org/10.15256/joc.2011.1.3