• Актуальні питання та алгоритм впровадження традиційної східної медицини у комплексну медичну допомогу дітям з обмеженням життєдіяльності
ua До змісту

Актуальні питання та алгоритм впровадження традиційної східної медицини у комплексну медичну допомогу дітям з обмеженням життєдіяльності

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):79-83; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.79

Моісеєнко Р. О., Коваленко О. Є., Мартинюк В. Ю., Абраменко В. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», м. Київ

Охарактеризовано сучасний стан надання реабілітаційних послуг дітям з обмеженнями життєдіяльності. Показано досвід роботи ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України». Наголошується на доцільності впровадження традиційних східних методик з метою удосконалення медичної допомоги хворим даної категорії.
Ключові слова: діти з обмеженнями життєдіяльності, реабілітація, східна медицина.

Література

1. Абраменко В.В. Комплексна реабілітація дітей, хворих на церебральний параліч, із застосуванням скальп-акупунктури / В.В. Абраменко // Современная педиатрия. – 2017. – №3(83). – С. 132–137.

2. Абраменко В.В. Рефлексотерапія як методика реабілітації дітей з церебральним паралічем: навчально-методичний посібник: у 2-х т. / В.В. Абраменко; за ред. В.Ю. Мартинюка. – К.: ФОП Верес О.І., 2016. – 480 с.

3. Абраменко В.В. Чинники ризику виникнення спастичних форм дитячого церебрального паралічу залежно від гестаційного віку немовляти / В.В. Абраменко, О.Є. Коваленко // Український неврологіч. журн. – 2017. – №2. – С. 45–49.

4. Коваленко О.Є. Філософські та нейрофізіологічні основи рефлексотерапії та феномен нейропластичності / О.Є. Коваленко // Здоров‘я України. – 2012. – №5 (20). – С. 25–26.

5. Мачерет Є.Л. Рефлексотерапія як метод реабілітації дітей з церебральним паралічем / Є.Л. Мачерет, В.В. Абраменко // Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи: навчальний посібник. – Київ: Інтермед, 2005. – С. 222–226.

6. Моісеєнко Р.О. Актуальні проблеми організації допомоги дітям з інвалідністю в світі та в Україні / Р.О. Моісеєнко // Современная педиатрия. – 2015. – №3 (67). – С. 16–20. https://doi.org/10.15574/SP.2015.67.16

7. Наукове обгрунтування лікувального впливу методів рефлексотерапії / Мачерет Є.Л. [и др.] // Сімейна медицина. – 2006. – №3. – С. 98–101.

8. Некоторые особенности метамерной акупунктуры / Зозуля И.С. [и др.] // Международный неврологич. журн. – 2012. – №4 (50).

9. Опыт применения рефлексотерапии в комплексной реабилитации детей с церебральным параличом / Мартинюк В.Ю., Майструк О.А., Абраменко В.В. // Матеріали конф. – Москва, 2013. – С. 58.

10. Юрик О.Є. Ефективність голкорефлексотерапії на етапах лікування пацієнтів з нестабільністю попереково-крижового відділу хребта / О.Є. Юрик // Рефлексотерапія: лікувально-профілактичні та реабілітаційні аспекти»: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. уч. – Київ, 2013. – С. 80–81.

11. Kovalenko O. Analisis of organic central nervous system disorder in full-term and premature children depending on the factor of risk and comparison of their rehabilitation efficiency / O. Kovalenko, V. Abramenko // Journal of US-China Medical Science. – 2015. – Т.12. – P. 127–134.

12. Use of acupuncture in rehabilitation of the patients with organic injuries jf nervous system / Kovalenko O., Abramenko V. [et al.] // 8-th World Conference on Acupuncture WFAS SYDNEY, 2-4 November 2013. – Australia. – P. 110.