• Паліативна допомога дітям: деякі нормативні аспекти
ua До змісту

Паліативна допомога дітям: деякі нормативні аспекти

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):63-68; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.63

Сенюта І. Я.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

Проведено аналіз нормативно-правових актів, якими регламентовано надання паліативної допомоги, зокрема проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку надання паліативної допомоги дітям». Використано системний, структурно-функціональний, порівняльний, формально-юридичний, метод тлумачення права, метод моделювання для наукового пізнання явищ. Підкреслено необхідність доопрацювання наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку надання паліативної допомоги дітям» і включення питання паліативної допомоги дітям до Рекомендацій парламентських слухань щодо прав дітей в Україні з паралельним вжиттям практичних заходів щодо інституційного розширення мережі закладів паліативної допомоги, підготовки медичних спеціалістів, дотримання прав пацієнта тощо.
Ключові слова: паліативна допомога дітям, медична допомога, ВООЗ, нормопроект, паліативний пацієнт.

Література

1. Інструкція про організацію надання медичної паліативної допомоги дітям: наказ Міністерства охорони здоров’я Республіки Білорусь від 31.01.2012 р. № 93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goicb.by/wp-content/docs/new/MZRB-Prikaz-2012-01-31-93.pdf.

2. «Круглий стіл» Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему «Паліативна допомога дітям: право на отримання медичної допомоги та знеболення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/129236.html.

3. Клінічні рекомендації щодо паліативної допомоги дітям: практичний посібник / за ред. М.М. Савва. – Москва: Літасс, 2013. – 56 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dzhmao.ru/info/FilesDownload/126833-126856.pdf.

4. Кулеба Микола Паліативна допомога дітям – це крок до цивілізованого суспільства / Микола Кулеба [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/mikola-kuleba-paliativna-dopomoga-dityamce-krok-do-civilizo-37052

5. Понкін І.В. Педіатрична паліативна допомога / І.В. Понкін, А.О. Понкіна // Медицина. – 2015. – №1. – С. 1–17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fsmj.ru/download/09/01.pdf.

6. Про затвердження Порядку надання паліативної допомоги дітям: наказ МОЗ України (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1799.html

7. Про охорону здоров’я: Закон Республіки Білорусь від 18.06.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=v19302435

8. IMPaCCT: standards for paediatric palliative care in Europe // European Journal of Palliative Care. – 2007. – Vol.14 (3) [Еlectronic resource]. – URL: http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=ShMQyZuTfqU%3D

9. WHO Definition of Palliative Care [Еlectronic resource]. – URL: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/