• Щодо важливості вивчення питань паліативної допомоги студентами вищих медичних навчальних закладів
ua До змісту

Щодо важливості вивчення питань паліативної допомоги студентами вищих медичних навчальних закладів

Система підготовки, перепідготовки кадрів

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):34-38; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.34

Золотарьова Ж. М.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Україна

Мета. На підставі вивчення поінформованості студентів-медиків та працівників практичної охорони здоров’я щодо паліативної допомоги запропонувати рекомендації з удосконалення системи підготовки лікарів на додипломному рівні освіти.
Матеріали і методи. Проведено опитування 252 студентів випускного курсу медичного університету та 389 медичних працівників закладів охорони здоров’я м. Івано-Франківська.
Результати. Встановлено дефіцит і суттєві деформації знань студентів – випускників медичного університету та працівників практичної охорони здоров’я з питань організації паліативної допомоги. Науково обґрунтовано та розроблено типову наскрізну навчальну програму «Паліативна та хоспісна допомога» для студентів ВМНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації, доцільність впровадження якої підтвердили незалежні досвідчені експерти.
Висновки. Особливості паліативної допомоги потребують застосування вертикальної та горизонтальної міждисциплінарної інтеграції для формування відповідного комплексу знань і вмінь у студентів вищих медичних навчальних закладів.
Ключові слова: паліативна допомога, додипломна освіта лікарів.

Література

1. Вороненко Ю. В. Створення системи паліативної і хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я України: медичні та соціальні аспекти / Ю. В. Вороненко, Ю. І. Губський, А. В. Царенко // Охорона здоров’я і суспільство. – 2014. – №1(2). – С. 63–75.

2. Медико-соціальна характеристика організації системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні: зб. наук. пр. співроб. НМАПО імені П.Л. Шупика / Н.Г. Гойда, Ю.І. Губський, В.М. Князевич [та ін.]. – 2014. – №23(3). – С. 101–115.

3. Підготовка студентів з питань надання паліативної допомоги населенню: міжнародний та національний досвід / В.М. Князевич, Ю.І. Губський, А.В. Царенко [та ін.] // Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти: матеріали Другої наук.-практ. конф., м. Київ, 20–21 листоп. 2013 р. / за ред. Ю.В. Вороненка, Ю.І. Губського. – Київ: Талком, 2013. – С. 22–32.

4. Про шляхи поліпшення підготовки лікарських кадрів з питань паліативної медицини / Л.В. Глушко, Н.З. Позур, Н.В. Чаплинська [та ін.] // Впровадження стандартів надання паліативної допомоги: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. уч., м. Івано-Франківськ, 26–27 вер. 2013 р. / за ред. І. П. Вакалюка, О. З. Децик. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – С. 34–35.

5. Царенко А.В. Міжнародні стратегії, підходи та стандарти організації системи надання паліативної та хоспісної допомоги / А.В. Царенко // Фітотерапія. – 2013. – №4. – С. 8–12.

6. Core competencies in palliative care: an EAPC White Paper on palliative care education – part 1 // European Journal of Palliative Care. – 2013. – №20 (2). – P. 86–91.

7. Core competencies in palliative care: an EAPC White Paper on palliative care education – part 2 // European Journal of Palliative Care. – 2013. – №20 (3). – Р. 140–145.

8. Palliative Care (Cancer Control: knowledge into action: WHO guide for effective programmes; module 5). – Geneva, WHO, 2007. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.who.int/cancer/media/FINAL-PalliativeCareModule.pdf.

9. Palliative care for older people: better practices [Electronic resource] / Regional Office for Europe, WHO, 2011. – Access mode: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/143153/e95052.pdf.

10. Recommendations of the European Association for Palliative Care for the Development of Postgraduate Curricula leading to Certification in Palliative Medicine. – Milano, EAPC, 2009. – 44 p. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=2DHXbM1zaMI%3d.

11. Recommendations of the European Association for Palliative Care (EAPC) For the Development of Undergraduate Curricula in Palliative Medicine аt European Medical Schools: report of the EAPC Steering Group on Medical Education and Training in Palliative Care. 2013. – 24 p. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=S1MI-tuIutQ%3D.