• Журнали

Журнали

Сучасна педіатрія. Україна

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 2003 року під назвою «Сучасна педіатрія».

Починаючи з №4(100) 2019 року журнал змінив назву на «Сучасна педіатрія. Україна».

Засновниками журналу є НУОЗ імені П.Л. Шупика та громадянка України Д.О. Бахтіярова.

Видавництво ТОВ «Група компаній Мед Експерт»

Журнал публікує результати наукових досліджень щодо методів діагностики та лікування дитячих хвороб з метою підвищення якості надання допомоги дітям в Україні. 

Наказом МОН України 23.12.2022 г. № 1166 р. журнал «Сучасна педіатрія» включений у Перелік наукових спеціалізованих видань, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук категорія А.

Журнал індексується/реферується в науковометричних і реферативних базах: Scopus, DOAJ, Hinari, BASE, WordCat, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Sherpa Romeo, InfoBase Index, Scientific Periodicals of Ukraine, Bibliometrics of Ukrainian Science, CrossRef, Український реферативний журнал «Джерело».

Хірургія дитячого віку

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 2003 року разом з НМАПО імені П.Л. Шупика, Всеукраїнською асоціацією дитячих хірургів та ТОВ «Група компаній «Мед Експерт». На сторінках видання публікуються результати оригінальних досліджень, унікальні та складні клінічні випадки, освітлюються нові підходи до діагностики та лікування різних хірургічних захворювань. Залучення провідних фахівців із Республіки Білорусь, країн Балтії, Польщі, Великобританії, Молдови, Франції, Італії, Туреччини, Ізраїлю, Китаю та інших країн сприяє обміну досвідом між фахівцями у різних галузях дитячої хірургії.

Наказом МОН України № 612 від 7.05.2019 р. журнал «Сучасна педіатрія» включений у категорію Б Переліку наукових спеціалізованих видань, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук.

Журнал реферується та індексується: Index Copernicus International; RICC (eLIBRARY.RU), Science index; Google Scholar, CrossRef. Статтям журналу присвоюється цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI).

Український журнал Перинатологія і педіатрія

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 1999 року під назвою «Перинатологія і педіатрія».

Починаючи з №3(79) 2019 року, журнал змінив назву на «Український журнал Перинатологія і педіатрія». Засновниками журналу є ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»; громадянка України Бахтіярова Д.О.

Видання публікує результати сучасних досліджень і наукових досягнень у галузях перинатології, акушерства, неонатології та педіатрії у вигляді оригінальних наукових статей, клінічних спостережень, тематичних оглядів, коротких повідомлень, матеріалів науково-практичних конференцій і конгресів.

Наказом МОН України від 07.03.2020 р. №409 «Український журнал Перинатологія і педіатрія» включений у Перелік наукових спеціалізованих видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук категорія Б.

Журнал індексується/реферується в науковометричних і реферативних базах: Scopus, DOAJ, Hinari, BASE, WordCat, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Sherpa Romeo, InfoBase Index, Scientific Periodicals of Ukraine, Bibliometrics of Ukrainian Science, CrossRef, Український реферативний журнал «Джерело».

Український журнал ''Здоров'я жінки''

Усі випуски журналу >>

«Український журнал «Здоров’я жінки» є наступником журналу «Здоровье женщины», який видавався з 1999 року. У 2021 році журнал переєстрований з новою назвою та новим складом засновників: Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», громадянки України Бахтіярової Д.О.

«Український журнал «Здоров’я жінки» – це науково-практичний рецензований журнал відкритого доступу, публікує результати наукових досліджень і наукових досягнень в сфері гінекології, акушерства, репродуктології та іншіх сфер медицини, що пов’язані з усіма питаннями жіночого здоров’я.

Наказом МОН України від 15.10.2019 р. № 1301 журнал «Здоров’я жінки» включено до категорії Б Переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових фахових ступенів доктора і кандидата наук

Перинатологія і педіатрія

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 1999 року ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академика О.М. Лук’янової НАМН України». Це єдине в Україні видання, яке публікує результати сучасних досліджень і наукові досягнення щодо розвитку дитини від зачаття до підліткового віку включно.

Згідно Наказу МОН України №1222 від 7.10.2016 р. журнал має право публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів.

Журнал реферується та індексується DOAJ; Index Copernicus International; Sience Index (eLIBRARY.RU) Crossref; Ulrich`s Periodicals Directory та ін.

Сучасна педіатрія

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 2003 року НМАПО імені П.Л. Шупика, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України». Журнал публікує результати наукових досліджень щодо методів діагностики та лікування  дитячих хвороб з метою підвищення якості надання допомоги дітям в Україні. 

Наказом МОН України № 612 від 7.05.2019 р. журнал «Сучасна педіатрія» включений у категорію Б Переліку наукових спеціалізованих видань, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук.

Журнал реферується та індексується: DOAJ; Index Copernicus International; РІНЦ (eLIBRARY.RU); Sience Index; Crossref; Ulrich`s Periodicals Directory та ін.

Здоров'я жінки

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 1999 року НМАПО імені П.Л. Шупика, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України». Видання публікує оригінальні наукові статті, клінічні спостереження і матеріали науково-практичних конференцій і конгресів.

Згідно Наказу МОН України №241 від 9.09.2016 р. журнал має право публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів.

Журнал реферируется и индексируется  Index Copernicus International; Sience Index (eLIBRARY.RU) Crossref; Ulrich`s Periodicals Directory та ін.

Реабілітація та паліативна медицина

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 2015 року спільно з ВГО «Українська ліга  сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» та НАПО ім.П.Шупика. Видання інформує  про сучасні технології для полегшення життя пацієнтів та надає професійну і правову підтримку фахівцям, які працюють у сфері реабілітації та паліативної допомоги.

Відповідно до  наказу МОН України №1222 від 7.10.2016р. журнал має право публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів.

Журнал реферується для включення в реферативну базу «Україніка наукова». Статтям журналу присвоєно цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI).

Видавництво «МедЕксперт» з 1997 року випускає журнали для лікарів різних спеціальностей. Ми публікуємо інформацію, яка допомагає лікарям-практикам вчасно знайомитися з новими досягненнями медичної науки і втілювати їх у власній діяльності.

Нашими експертами є не тільки визнані українські вчені, а й провідні фахівці країн Балтії, Польщі, Великобританії, Молдови, Франції, Італії, Туреччини, Ізраїлю, Китаю та інших країн.

Ми видаємо журнали європейського зразка з інноваційним для України підходом до формування наповнення журналу і висвітлення профільної для нього теми. Всі наші журнали доступні для читачів і користуються авторитетом у професійному середовищі. Кожен з них надійно закріпив за собою позиції кращого в спеціалізованих рейтингах.

Визнанням авторитетності наших журналів є те, що всі вони входять в міжнародні наукометричних баз. Статей журналів присвоєно цифровий ідентифікатор об'єкта DOI.

Постановою Вищої Атестаційної Комісії України наші видання включені до переліку фахових видань, в яких дозволена публікація результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів.