ПЕРИНАТОЛОГІЯ ТА ПЕДІАТРІЯ PIP_04_2018

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

ПОДІЇ стр. 5 Пост-реліз науково-практичної конференції «Тромбопрофілактика в Україні. Сучасні світові тенденції», присвяченої World Thrombosis Day (11 жовтня, м. Київ)
стр. 8 Пост-реліз I Міжнародного конгресу «Раціональне використання антибіотиків. Antibiotic Resistance Stop!» (Київ, 15–16 листопада 2018 року)
стр. 14 Пост-реліз зустрічі з президентом Акредитаційної ради безперервної медичної освіти США Гремом Макманом (11 грудня 2018 року)
ПЕРИНАТОЛОГІЯ. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 17 Забезпечення ефективних захисних концентрацій фолієвої кислоти для профілактики перинатальних ускладнень Давидова Ю. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):17-20; doi 10.15574/PP.2018.76.17
стр. 22 Аналіз даних комплексного пренатального обстеження при вродженій діафрагмальній килі у плода Гордієнко І. Ю., Гребініченко Г. О., Тарапурова О. М., Величко А. В., Нікітчина Т. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):22-27; doi 10.15574/PP.2018.76.22
стр. 28 Допплерометричні показники кровотоку в перешийку аорти плода та їх асоціації із синдромом обмеження росту плода та іншими перинатальними наслідками Расуль-Заде Ю. Г., Климашкін О. О., Каюмова Р. Р. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):28-32; doi 10.15574/PP.2018.76.28
АКУШЕРСТВО. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 33 Захворювання серця у жінок, асоційовані з вагітністю Давидова Ю. В., Дубро С. О., Сіромаха С. О., Лиманська А. Ю., Огородник А. О., Руденко К. В., Бутенко Л. П., Чижевська О. А. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):33-37; doi 10.15574/PP.2018.76.33
стр. 38 Ентеросорбція як метод лікування хронічної хвороби нирок у вагітних Ліманська А. Ю., Тарнавська А. О., Давидова Ю. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):38-43; doi 10.15574/PP.2018.76.38
стр. 44 Спосіб корекції біоценозу піхви у породіль із лейоміомою матки Тиха В. Г., Скрипченко Н. Я. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):44-48; doi 10.15574/PP.2018.76.44
стр. 49 Що ми можемо змінити в профілактиці передчасних пологів у жінок із багатопліддям? Булавенко О. В., Вознюк А. В., Костюченко А. В., Титаренко Н. В., Балабуєва С. В., Михальчук М. А., Пролигіна О. В., Льовкіна О. Л. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):49-53; doi 10.15574/PP.2018.76.49
стр. 54 Застосування транскраніальної електростимуляції в підготовці до партнерських пологів Скрипченко Н. Я., Невишна Ю. В., Карпенко О. П. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):54-57; doi 10.15574/PP.2018.76.54
АКУШЕРСТВО. МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 58 ISUOG Практичні рекомендації: УЗИ при пологах T. Ghi, T. Eggebo, C. Lees, K. Kalache, P. Rozenberg, A. Youssef, L. J. Salomon, B. Tutschek
ПЕДІАТРИЯ. ОГЛЯДИ стр. 67 Вільний білірубін як предиктор нейротоксичності: питання майбутнього? Доброванов О., Кралинський К. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):67-73; doi 10.15574/PP.2018.76.67
ПЕДІАТРІЯ. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 74 Зміни еритроцитарних індексів у дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від ступеня тяжкості захворювання та рівня контролю Дудник В. М., Жмурчук В. М. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):74-77; doi 10.15574/PP.2018.76.74
стр. 78 До питання сучасного стану деяких соціально-економічних детермінант дитячої смертності в Україні Слабкий Г. О., Дудник С. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):78-86; doi 10.15574/PP.2018.76.78
стр. 87 Жовтяниці новонароджених: особливості ехографічних проявів Лук'янова І. С., Медведенко Г. Ф., Тарасюк Б. А., Головченко О. В., Солодущенко В. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):87-92; doi 10.15574/PP.2018.76.87
стр. 93 Антифосфоліпідний синдром у дітей Дудник В. М., Фурман В. Г., Демянишина В. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):93-98; doi 10.15574/PP.2018.76.93
стр. 99 Клініко-параклінічні особливості перебігу індукованого харчовими білками ентероколітичного синдрому у дітей раннього віку Гайдучик Г. А. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):99-105; doi 10.15574/PP.2018.76.99
стр. 106 Частота афективних розладів у підлітків Подільського регіону України Лисиця Ю. М. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):106-112; doi 10.15574/PP.2018.76.106