• Допплерометричні показники кровотоку в перешийку аорти плода та їх асоціації із синдромом обмеження росту плода та іншими перинатальними наслідками
ua До змісту Повний текст статті

Допплерометричні показники кровотоку в перешийку аорти плода та їх асоціації із синдромом обмеження росту плода та іншими перинатальними наслідками

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):28-32; doi 10.15574/PP.2018.76.28

Расуль-Заде Ю. Г., Климашкін О. О., Каюмова Р. Р.
Ташкентський педіатричний медичний інститут, Узбекистан
Horev Medical Center, м. Ташкент, Узбекистан

Синдром обмеження росту плода (СОРП) є одним із серйозних і недостатньо вивчених ускладнень гестації. До сих пір жоден із ультразвукових параметрів, які використовуються для скринінгу патології, не являється загальновизнаним. Це стимулює подальший пошук маркерів скрінінгу і ранньої діагностики СОРП.

Мета — вивчити індекси кровотоку в перешийку плода та можливі їх асоціації з перинатальними наслідками.

Пацієнти та методи. На базі пологового комплексу 4 Міської клінічної лікарні імені І. Іргашева (м. Ташкент) проведено проспективне когортне дослідження. Учасницями стали 74 жінки з вагітністю, ускладненою СОРП, та 71 жінка, що народила дитину з нормальною масою тіла.

Результати. У групі із СОРП спостерігалося зниження об'єму навколоплідної рідини та підвищення швидкості кровотоку в пупковій артерії (P<0,001). При дослідженні кровотоку в перешийку аорти відмічалося підвищення індексів в AoI PI та AoIRI (Р — відповідно 0,0063 і 0,0016), а також EDV, TAMXV, IFI (Р — відповідно 0,0004, 0,0249 і 0,0412). Аналіз площі під кривою (AUC) показав, що прогнозування переведення новонароджених до палати інтенсивної терапії в разі зміни діастолічної швидкості кровотоку в перешийку аорти становило 0,423 (Ст. ВШ=0,046; 95% ДІ, 0,195–0,499). Прогнозування низьких оцінок за шкалою Апгар на 5-й хвилині показало, що AUC для AoIIFI і AoIRI мала значення відповідно 0,875 (Ст. ВШ=0,070; 95% ДІ, 0,738–1,000) та 0,829 (Ст. ВШ=0,072; 95% ДІ, 0,687–0,971). Параметри допплерометрії перешийку аорти, що дають змогу зі статистичною значущістю прогнозувати внутрішньоутробну загибель плода, в нашому дослідженні не виявлені. Аналіз моделі бінарної логістичної регресії показав, що діастолічний кровотік у перешийку аорти незалежно асоціювався із СОРП, об'ємом амніотичної рідини та систоло-діастолічним співвідношенням в артерії пуповини.

Висновки. Вивчення кровотоку в перешийку аорти є дуже перспективним для виявлення плодів із високим ризиком розвитку СОРП, однак для з'ясування дійсної клінічної значущості цього параметра необхідно провести більш масштабні роботи у форматі рандомізованих клінічних досліджень.

Ключові слова: синдром обмеження росту плода, перешийок аорти, допплерометрія.

ЛІТЕРАТУРА

1. Acharya G, Tronnes A, Rasanen J. (2011). Aortic isthmus and cardiac monitoring of the growth-restricted fetus. Clin Perinatol. 38(1): 113–125, vi-vii. doi 10.1016/j.clp.2010.12.006.

2. Beune IM, Pels A, Gordijn SJ, Ganzevoort W. (2018). Definitions of fetal growth restriction in existing literature over time. https://doi.org/10.1002/uog.19189.

3. Crimmins S, Desai A, Block-Abraham D, Berg C, Gembruch U, Baschat AA. (2014). A comparison of Doppler and biophysical findings between liveborn and stillborn growth-restricted fetuses. Am J Obstet Gynecol. 211(6): 669; e661-610. doi 10.1016/j.ajog.2014.06.022.

4. Del Rio M, Martinez JM, Figueras F, Bennasar M, Olivella A, Palacio M et al. (2008). Doppler assessment of the aortic isthmus and perinatal outcome in preterm fetuses with severe intrauterine growth restriction. Ultrasound Obstet Gynecol. 31(1): 41–47. https://doi.org/10.1002/uog.5237.

5. Gordijn SJ, Beune IM, Ganzevoort W. (2018). Building consensus and standards in fetal growth restriction studies. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 49: 117—126. https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2018.02.002.

6. Henry A, Alphonse J, Tynan D, Welsh AW. (2018). Fetal myocardial performance index in assessment and management of small-for-gestational-age fetus: a cohort and nested case-control study. Ultrasound Obstet Gynecol. 51(2): 225—235. https://doi.org/10.1002/uog.17476.

7. Kennelly MM, Farah N, Hogan J, Reilly A, Turner MJ, Stuart B. (2012). Longitudinal study of aortic isthmus Doppler in appropriately grown and small-for-gestational-age fetuses with normal and abnormal umbilical artery Doppler. Ultrasound Obstet Gynecol. 39(4): 414—420. https://doi.org/10.1002/uog.9076.

8. Khanduri S, Chhabra S, Yadav S, Sabharwal T, Chaudhary M, Usmani T et al. (2017). Role of Color Doppler Flowmetry in Prediction of Intrauterine Growth Retardation in High-Risk Pregnancy. Cureus. 9(11): e1827. https://doi.org/10.7759/cureus.1827.

9. Rolland PH, de Lagausie P, Stathopoulos E, Lepretre O, Viudes G, Gorincour G et al. (2008). Phasic hemodynamics and reverse blood flows in the aortic isthmus and pulmonary arteries of preterm lambs with pulmonary vascular dysfunction. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 295(6): H2231-2241. https://doi.org/10.1152/ajpheart.00410.2008.

10. Ropacka-Lesiak M, Swider-Musielak J, Wojcicka M, Hamid A, Breborowicz GH. (2014). Retrograde diastolic blood flow in the aortic isthmus is not a simple marker of abnormal fetal outcome in pregnancy complicated by IUGR-a pilot study. Ginekol Pol. 85 (7): 509—515. https://doi.org/10.17772/gp/1762; PMid:25118502

11. Ross MG, Amaya K. (2015). Predicting fetal acidemia using umbilical venous cord gas parameters. Obstet Gynecol. 125(3): 741. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000000713.

Стаття надійшла до редакції 09.09.2018 р., прийнята до друку 08.12.2018 р.