• До питання сучасного стану деяких соціально-економічних детермінант дитячої смертності в Україні
ua До змісту Повний текст статті

До питання сучасного стану деяких соціально-економічних детермінант дитячої смертності в Україні

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):78-86; doi 10.15574/PP.2018.76.78

Слабкий Г. О., Дудник С. В.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України», м. Київ

Мета — вивчити, проаналізувати та визначити сучасний стан деяких провідних соціально-економічних детермінант дитячої смертності в Україні та їх тенденції за даними вибіркового опитування та вибіркового дослідження домогосподарств із дітьми на підставі самооцінки та різних соціально-економічних і соціально-демографічних ознак, притаманних цим домогосподарствам.

Пацієнти та методи. Дослідження деяких провідних соціально-економічних детермінант проведено за статистичними даними Державної служби статистики України «Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів» (за даними вибіркового опитування домогосподарств), «Витрати і ресурси домогосподарств України» (за даними вибіркового дослідження домогосподарств України), «Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України» (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) за 2011–2016 рр. Дані отримано з урахуванням вимог міжнародних стандартів, методологічних вимог із дотриманням усіх основних принципів формування вибірки та екстраполяції (поширення) даних вибіркового дослідження на генеральну сукупність. Використано такі методи: аналітичний, статистичний, порівняльний аналіз, системний підхід.

Результати та висновки. Вивчено та проаналізовано сучасний стан деяких провідних соціально-економічних детермінант (доходи, витрати, ресурси за різними соціально-економічними ознаками, соціально-демографічні характеристики домогосподарств із дітьми, матеріальна забезпеченість, житлові умови тощо) дитячого здоров'я та смертності дітей. З урахуванням даних аналізу соціально-економічного стану домогосподарств із дітьми та його тенденцій встановлено необхідність щодо адекватного соціально-економічного захисту дитячого населення країни через відповідні програми на державному рівні.

Ключові слова: соціально-економічні детермінанти, домогосподарства, опитування, дитяча смертність, здоров'я дітей.

ЛІТЕРАТУРА

1. Положение детей в мире, 2016 год: справедливые возможности для каждого ребенка. https:/www.unicef.org/eca/ru/SOWC_2016_Russian.pdf.

2. Bircher J, Kuruvilla S. (2014). Defining health by addressing individual, social, and environmental determinants: new opportunities for health care and public health. Journal of Public Health Policy. 35: 363–386. https://doi.org/10.1057/jphp.2014.19; PMid:24943659 PMCid:PMC4119253

3. Bourgeois-Pichat J. (1952). Ananalysis of infantmortality. Popul Bull UN. 2: 1–14.

4. Every Newborn: the professional organisations' perspective. (2014, 12 July). Lancet. 384; 9938: 189—205. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(14)60496-7.pdf.

5. Graham H. (2007). Unequallives: health and socio-economicine qualities. Maidenhead: Open University Press.

6. Marmot MG, Wilkinson RG, Brunner E. (2006). Social determinants of health. NewYork: Oxford University Press.

7. Millennium Development Goals Report. (2015). New York: United Nations.

8. The High-Level Task Force for the International Conference on Population and Development (ICPD). (2015). Smart investments for financing the post-2015 development agenda. Policy brief. http://icpdtaskforce.org/wp-content/uploads/2015/01 /FinancingBriefSmart Investments2015.pdf.

9. The Partnership for Maternal, Newborn & Child Health, WHO, World Bank et al. (2015). Success Factors for Women's and Children's Health study series: journal articles and reports. Geneva: WHO. http://www. who.int/pmnch/successfactors/en.

10. The Partnership for Maternal, Newborn & Child Health, WHO. (2014). A policy guide for implementing essential interventions for reproductive, maternal, newborn and child health (RMNCH): a multisectoral policy compendium. Geneva: WHO.

11. UNICEF. (2015). Committing to child survival: A Promise Renewed – progress report 2014. New York: UNICEF.

Стаття надійшла до редакції 27.08.2018 р., прийнята до друку 10.12.2018 р.