• Захворювання серця у жінок, асоційовані з вагітністю
ua До змісту Повний текст статті

Захворювання серця у жінок, асоційовані з вагітністю

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.4(76):33-37; doi 10.15574/PP.2018.76.33

Давидова Ю. В., Дубро С. О., Сіромаха С. О., Лиманська А. Ю., Огородник А. О., Руденко К. В., Бутенко Л. П., Чижевська О. А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України», м. Київ
ДУ «Національний інститут серцевосудинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», м. Київ

Висвітлено сучасні погляди на механізми розвитку перипартальної кардіоміпатії (ППКМП), наведено алгоритм діагностики, а також схеми лікування. ППКМП — несімейна ідіопатична кардіоміопатія, що виявляється серцевою недостатністю, вторинною відносно систолічної дисфункції лівого шлуночка, наприкінці вагітності або в перші місяці після пологів, якщо немає інших причин серцевої недостатності. Відзначається тенденція до підвищення частоти ППКМП, так, у США в 1993 р. її частота становила 1:4350 пологів, а у 2002 р. — 1:2229. З огляду на актуальність проблеми розглянуто сучасні маркери діагностики ППКМП, такі як NTproBNP, катепсин Д, пролактин 16 кДа, асиметричний диметиларгінін (ADMA), sFlT-1, microRNA-146a, інтерферон-гамма. Наведено клінічні випадки ППКМП під час вагітності та в післяпологовому періоді. Зроблено висновки про доцільність мультидисциплінарного підходу, ретельного моніторингу таких пацієнтів із включенням інструментальних і

лабораторних методів контролю над перебігом захворювання.

Ключові слова: перипартальна кардіоміопатія, діагностика, лікування, біомаркери.

ЛІТЕРАТУРА

1. Bauersachs J. (2017). Poor outcomes in poor patients?: Peripartum cardiomyopathy-not just Black and White. JAMA Cardiol. 2: 1261–1262. https://doi.org/10.1001/jamacardio.2017.3605; PMid:29049487

2. Bauersachs J, Arrigo M, Hilfiker–Kleiner D, Veltmann C et al. (2016). Current management of patients with severe acute peripartum cardiomyopathy: practical guidance from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology Study Group on peripartum cardiomyopathy. Eur J Heart Fail. 18: 1096–1105. https://doi.org/10.1002/ejhf.586; PMid:27338866

3. Benlolo S, Lefoll C, Katchatouryan V, Payen D, Mebazaa A. (2004). Successful use of levosimendan in a patient with peripartum cardiomyopathy. AnesthAnalg. 98: 822–824. https://doi.org/10.1213/01.ANE.0000099717.40471.83; PMid:14980944

4. Haghikia A, Podewski E, Libhaber E et al. (2013). Phenotyping and outcome on contemporary management in a German cohort of patients with peripartum cardiomyopathy. Basic Res Cardiol. 108: 366. https://doi.org/10.1007/s00395-013-0366-9; PMid:23812247 PMCid:PMC3709080

5. Halkein J, Tabruyn SP, Ricke–Hoch M et al. (2013). MicroRNA-146a is a therapeutic target and biomarker for peripartum cardiomyopathy. J Clin Invest. 123: 2143–2154. https://doi.org/10.1172/JCI64365; PMid:23619365

6. Hilfiker–Kleiner D, Haghikia A, Nonhoff J, Bauersachs J. (2015). Peripartum cardiomyopathy: current management and future perspectives. Eur Heart J. 36: 1090–1097. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv009; PMid:25636745

7. Hilfiker–Kleiner D, Haghikia A, Berliner D et al. (2017). Bromocriptine for the treatment of peripartum cardiomyopathy: a multicentrerandomised study. Eur Heart J. 38: 2671–2679. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx355; PMid:28934837

8. McNamara DM, Elkayam U, Alharethi R et al. (2015). Clinical outcomes for peripartum cardiomyopathy in North America: Results of the IPAC study (Investigations of Pregnancy–Associated Cardiomyopathy). J Am Coll Cardiol. 66: 905–914. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.06.1309; PMid:26293760

9. Patten IS, Rana S, Shahul S et al. (2012). Cardiac angiogenic imbalance leads to peripartum cardiomyopathy. Nature. 485: 333–338. https://doi.org/10.1038/nature11040; PMid:22596155

10. Sliwa K, Fett J, Elkayam U. (2006). Peripartum cardiomyopathy. Lancet. 368: 687–693. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69253-2

11. Sliwa K, Boehm M. (2014). Incidence and prevalence of pregnancy associated heart disease. Cardiovasc Res. 101: 554–560. https://doi.org/10.1093/cvr/cvu012; PMid:24459193

12. Ware JS, Li J, Mazaika E et al. (2016). Shared Genetic Predisposition in Peripartum and Dilated Cardiomyopathies. N Engl J Med. 374: 233–241. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1505517; PMid:26735901

Стаття надійшла до редакції 29.08.2018 р., прийнята до друку 18.09.2018 р.