ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ PiP-2-2014

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 13 Сучасні аспекти профілактики та лікування синдрому затримки росту плода Макаренко М. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):13-15; DOI 10.15574/PP.2014.58.13
стр. 16 Частота затримки внутрішньоутробного розвитку плода та її вплив на перебіг і прогноз при гастрошизисі Слєпов О. К., Грасюкова Н. І., Весельський В. Л., Гордієнко І. Ю., Сорока В. П., Пономаренко О. П., Єрмолова Г. С., Палкіна І. С., Маркевич О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):16-20; DOI 10.15574/PP.2014.58.16
стр. 21 Стан плода та новонародженого в термінах гестації 25–28 тижнів при тривалому безводному проміжку Пучков В. А., Круть Ю. Я., Кирилюк О. Д., Першакова І. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):21-24; DOI 10.15574/PP.2014.58.21
стр. 25 Психомоторний та соціально-емоційний розвиток глибоко недоношених дітей Власенко Д. Ю. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):25-29; DOI 10.15574/PP.2014.58.25
стр. 30 Особливості клінічних проявів та діагностики пізно виявлених природжених хибних діафрагмальних гриж у дітей Cлепов А. К., Сорока В. П., Слепов Е. А., Пономаренко А. П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 2(58):30-33; DOI 10.15574/PP.2014.58.30
стр. 34 Проведення скринінгу серед здорових дітей та дітей з алергічними захворюваннями на виявлення вітамін-Д-дефіциту Тяжка О. В., Сельська З. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):34-36; DOI 10.15574/PP.2014.58.34
стр. 37 Метаболізм кісткової тканини в дитячому віці та його діагностика Маковкіна Ю. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):37-40; DOI 10.15574/PP.2014.58.37
стр. 41 Результати зіставлення фенотипових і клінічних ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини, мікроелементної забезпеченості та офтальмологічних даних у дітей з прогресуючою міопіє Буднік Т. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):41-45; DOI 10.15574/PP.2014.58.41
стр. 46 Особливості цитоморфологічного та мікробіотичного стану слизової оболонки порожнини носа в дітей — пасивних курців Тяжка О. В., Ванханова Т. О., Яременко Л. М., Пилипенко І. Ф. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):46-50; DOI 10.15574/PP.2014.58.46
стр. 51 Випадок успішного лікування пневмококкового сепсису в дитини раннього віку на тлі ускладненої пневмонії Семкович Я.В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 2(58):51-53; DOI 10.15574/PP.2014.58.51
стр. 54 Аналіз мікробного пейзажу бронхіального дерева і антибіотикорезистентності при ускладненій пневмонії в дітей Цимбаліста О. Л. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):54-58; DOI 10.15574/PP.2014.58.54
стр. 59 Геометрія та систолічна функція лівого шлуночка в дітей та підлітків із метаболічним синдромом Громнацька Н. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):59-63; DOI 10.15574/PP.2014.58.59
стр. 64 Характеристика імунологічних змін на різних етапах розвитку ювенільного ревматоїдного та реактивного артритів у дітей Лебець І. С., Панько Н. О., Неліна І. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):64-67; DOI 10.15574/PP.2014.58.64
стр. 71 Characterization of immunological changes at different stages of juvenile rheumatoid and reactive arthritides in children Lebec I. S., Panko N. O., Nelina I. M. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):71-74;DOI10.15574/PP.2014.58.71
стр. 76 Особливості обміну жирних кислот у дітей раннього віку при функціональних та запальних захворюваннях кишечникапоказника фактора росту гепатоцитів у діагностиці прогресування хронічних вірусних гепатитів у дітей Марушко Р. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):76-77; DOI 10.15574/PP.2014.58.76
стр. 80 Стан ниркового кровотоку та ендотеліальної функції нирок у підлітків з артеріальною гіпертензією та гіперурикемією Коренєв М. М., Бессонова І. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 2(58):80-84; DOI 10.15574/PP.2014.58.80
стр. 85 Оцінка ефективності мінералокорекції в дітей із різним ступенем контролю бронхіальної астми Литвинець Л. Я. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):85-89; DOI 10.15574/PP.2014.58.85
стр. 90 Діагностичні можливості визначення в легеневих експіратах глутатіонпероксидази у верифікації паренхіматозної дихальної недостатності в новонароджених Буряк О. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 2(58):90-92; DOI 10.15574/PP.2014.58.90
стр. 93 Шляхи підвищення ефективності реабілітації дітей із хронічною ревматичною хворобою серця Боярчук О. Р. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 2(58):93-96; DOI 10.15574/PP.2014.58.93
стр. 97 Можливості оцінки сімейним лікарем преморбідного фону в завчасно народжених дітей Булат Л. М., Лисунець О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 2(58):97-100; DOI 10.15574/PP.2014.58.97
стр. 101 Особливості фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, які перенесли перинатальнее гіпоксичне ураження центральної нервової системи Касян С. М., Тарасова І. В., Клименко Т. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 2(58):101-105; DOI 10.15574/PP.2014.58.101
стр. 106 Резерви ведення дітей із вродженими вадами серця Клименко Т. М., Сороколат Ю. В., Карапетян О. Ю. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 2(58):106-109; DOI 10.15574/PP.2014.58.106
стр. 110 ГМО та дитяче харчування: думка батьків Курець О. О., Ющенко Л. О., Оніськова О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 2(58):110-112; DOI 10.15574/PP.2014.58.110
стр. 113 Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы у детей с бронхиальной астмой Федорцив О. Е., Волошин С. Б. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 2(58):113-115; DOI 10.15574/PP.2014.58.113
стр. 116 Сучасні аспекти формування здоров'я дитячого населення Фролова Т. В., Охапкіна О. В., Сіняєва І. Р. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 2(58):116-118; DOI 10.15574/PP.2014.58.116
стр. 119 Клінічні особливості та біохімічні маркери холестеринового холелітіазу в дітей Шутова О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 2(58):119-124; DOI 10.15574/PP.2014.58.119