Український журнал Перинатологія і Педіатрія №4 – 2020

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/UJPP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 4 номери на рік

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 6 Гормональний моніторинг функції жовтого тіла, трофобласта і плаценти при одноплідній вагітності в жінок із різними видами безплідності в анамнезі Туманова Л. Є., Коломієць О. В. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 4(84): 6-12; doi 10.15574/PP.2020.84.6
стр. 13 Вплив хронічних вогнищ інфекції у матері на розвиток гострого пошкодження нирок у недоношених дітей з гемодинамічно значущою відкритою артеріальною протокою Борисова Т. П., Оболонська О. Ю. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 4(84): 13-18; doi 10.15574/PP.2020.84.13
стр. 19 Анатомічні варіанти вродженої діафрагмальної кили, їх клінічне значення та можливості пренатальної диференціації Гребініченко Г. О., Гордієнко І. Ю., Слєпов О. К., Журавель А. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 4(84): 19-27; doi 10.15574/PP.2020.84.19
стр. 28 Аналіз факторів ризику при різних видах анестезіологічного супроводу новонароджених і немовлят із хірургічною патологією Снісарь В. І., Власов О. О., Македонський І. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 4(84): 28-34; doi 10.15574/PP.2020.84.28
ОГЛЯДИ стр. 35 Роль профілактики дефіциту вітаміну D у поліпшенні акушерських, перинатальних та віддалених результатів Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю., Нерознак Ю. П. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 4(84): 35-40; doi 10.15574/PP.2020.84.35
стр. 41 Зовнішня терапія алергодерматозів у дітей (огляд літератури) Мочульська О. М. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 4(84): 41-47; doi 10.15574/PP.2020.84.41
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 48 Сучасні підходи до діагностики та лікування вродженої цитомегаловірусної інфекції: клінічний випадок Шадрін О. Г., Волоха А. П., Чумаченко Н. Г., Фисун В. М., Заєць В. В. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 4(84): 48-54; doi 10.15574/PP.2020.84.48
стр. 55 Синдром Апера (Apert): літературна довідка та власний клінічний випадок Гусєв В. М., Хапченкова Д. С., Клебан В. Є. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 4(84): 55-58; doi 10.15574/PP.2020.84.55
МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 59 Діагностика, оцінка та лікування гіпертонічних розладів в період вагітності: Резюме. Настанова SOGC з клінічної практики