ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ № 09 – 2019

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ стр. 8 Ведення вагітних з прееклампсією після пологів І.В. Лахно HEALTH OF WOMAN. 2019.9(145): 8–13; doi 10.15574/HW.2019.145.8
стр. 14 Науково-практична конференція «Здоров’я жінки ХХІ століття» HEALTH OF WOMAN. 2019.9(145): 14–15
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ стр. 16 Значення виявлення стрептокока групи В у пренатальному скринінгу з метою попередження розвитку ранніх інфекцій у новонароджених А.В. Шумицький, О.А. Бурка, Т.М. Тутченко HEALTH OF WOMAN. 2019.9(145): 16–22; doi 10.15574/HW.2019.145.16
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ стр. 23 Фітотерапія циклічної масталгії у пацієнток з дифузною доброякісної дисплазією молочних залоз і передменструальний синдром Н.В. Кулагіна HEALTH OF WOMAN. 2019.9(145): 23–25
стр. 26 Стан гормонального гомеостазу у І триместрі вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій В.О. Бенюк, Л.М. Вигівська, І.В. Майданник, В.Ф. Олешко HEALTH OF WOMAN. 2019.9(145): 26–31; doi 10.15574/HW.2019.145.26
стр. 32 Залізодефіцитна анемія О.М. Гопчук HEALTH OF WOMAN. 2019.9(145): 32–37; doi 10.15574/HW.2019.145.32
стр. 38 До питання пошуку показників захворюваності у вагітних із рубцем на матці після кесарева розтину М.І. Римарчук HEALTH OF WOMAN. 2019.9(145): 38–39; doi 10.15574/HW.2019.145.38
стр. 40 Морфологічні прояви хронічного ендометриту перед проведенням контрольованої стимуляції яєчників у програмі екстракорпорального запліднення С.Н. Керімова HEALTH OF WOMAN. 2019.9(145): 40–42; doi 10.15574/HW.2019.145.40
АКУШЕРСТВО стр. 43 Медикаментозні ураження печінки під час вагітності О.М. Гопчук HEALTH OF WOMAN. 2019.9(145): 43–49; doi 10.15574/HW.2019.145.43
стр. 50 Імунологічні причини синдрому затримки розвитку плода у вагітних з антифосфоліпідним синдромом Ю.П. Вдовиченко, Н.О. Фірсова, В.В. Максимова HEALTH OF WOMAN. 2019.9(145): 50–54; doi 10.15574/HW.2019.145.50
стр. 55 Особливості хірургічного лікування новоутворень яєчників під час вагітності А.В. Бойко HEALTH OF WOMAN. 2019.9(145): 55–57; doi 10.15574/HW.2019.145.55
ГІНЕКОЛОГІЯ стр. 58 Фітотерапія клімактеричних розладів Г.О. Ісламова HEALTH OF WOMAN. 2019.9(145): 58–63; doi 10.15574/HW.2019.145.58
стр. 64 Особливості гемодинаміки тіла матки залежно від її об’єму та ступеня васкуляризації вузлів, які досліджували за допомогою методу тривимірної допплерографії, у хворих з лейоміомою К.В. Яковенко, Т.І. Тамм, О.А. Яковенко HEALTH OF WOMAN. 2019.9(145): 64–71; doi 10.15574/HW.2019.145.64
ОНКОГІНЕКОЛОГІЯ стр. 72 Предиктори циторедукції: лапароскопічна діагностика для вибору тактики лікування у пацієнток з поширеними формами серозного раку яєчників В.С. Свінціцький, А.С. Рекута HEALTH OF WOMAN. 2019.9(145): 72–75; doi 10.15574/HW.2019.145.72
МІЖНАРОДНІ ПРОТОКОЛИ стр. 76 Скринінг та лікування гіперандрогенних станів у підлітків Адаптовано Л.В. Пахаренко HEALTH OF WOMAN. 2019.9(145): 76–82
ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ стр. 83 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної онкогінекології» 19 жовтня 2019 р., м. Київ