PIP_02_2016

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 9 Особливості перебігу вагітності та пологів у вагітних із системним червоним вовчаком та антифосфоліпідним синдромом Давидова Ю. В., Шевчук О. В., Лиманська О. Ю., Гарміш Е. А., Огородник А. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):9-13; DOI 10.15574/PP.2016.66.9
стр. 14 Ефективна терапія ентерококової інфекції нирок у жінок з люпус-нефритом у післяпологовому періоді Лиманська А. Ю., Давидова Ю. В., Шевчук Е. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):14-17; DOI 10.15574/PP.2016.66.14
стр. 18 Безпечність використання селективних бета-адреноблокаторів під час вагітності (експериментальні дослідження) Лиманська А. Ю., Давидова Ю. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):18-21; DOI 10.15574/PP.2016.66.18
стр. 22 Тези науково-практичної конференції «Акушерська кардіологія — виклик XXI століття», 25 березня 2016, м. Київ
стр. 25 Гіперкоагуляційні стани Іщенко А. І., Деменіна Н. К., Милевський А. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):25-27; DOI 10.15574/PP.2016.66.25
стр. 28 Преконцепційна профілактика інфекцій сечових шляхів у жінок групи високого ризику: резерв зниження перинатальних та акушерських ускладнень Лиманська О. Ю., Шевчук О. В., Огородник А. А., Давидова Ю. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):28-31; DOI 10.15574/PP.2016.66.28
стр. 35 Особливості психоемоційного стану вікових первісток Коломієць О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):35-39; DOI 10.15574/PP.2016.66.35
стр. 40 Особливості психоемоційного стану вагітних із завмерлою на ранніх термінах вагітністю Бала О. О., Бенюк В. А., Ковалюк Т. В., Бенюк С. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):40-42; DOI 10.15574/PP.2016.66.40
стр. 43 Профілактика гіпоксичних фетальних ускладнень у вагітних із природженими вадами серця та анемією Давидова Ю. В., Задорожна Т. Д., Бутенко Л. П., Лиманська А. Ю., Огородник А. О., Мокрик О. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):43-48; DOI 10.15574/PP.2016.66.43
стр. 49 Вплив лікувально-профілактичних заходів на гомеостаз та біохімічний обмін при прееклампсії на тлі йододефіциту Фединчук Г. В., Маляр В. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):49-51; DOI 10.15574/PP.2016.66.49
стр. 52 Поєднаний дефіцит йоду і селену та його вплив на перебіг вагітності Лиманська А. Ю., Давидова Ю. В., Мокрик О. М., Булик Л. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):52-56; DOI 10.15574/PP.2016.66.52
стр. 57 Ефективність і безпечність перорального заліза (III) — гідроксид полімальтозного комплексу порівняно зі сульфатом заліза у вагітних жінок із залізодефіцитною анемією: багатоцентрове рандомізоване контрольоване дослідження Ortiz Ricardo, Eduardo Toblli Jorge, Romero Juan Diego, Monterrosa Beatriz, Frer Cristina, Macagno Eugenia, Breymann Christian PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):57-64
стр. 65 Внутрішньоутробні інфекції — причина патологічних станів перинатального періоду Щербина М. О., Вигівська Л. А., Капустник Н. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):65-69; DOI 10.15574/PP.2016.66.65
стр. 70 Перинатальна діагностика гастрошизису у плодів та новонароджених дітей Слєпов О. К., Гордієнко І. Ю., Весельський В. Л., Тарапурова О. М., Гребініченко Г. О., Сорока В. П., Пономаренко O. П., Величко А. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):70-76; DOI 10.15574/PP.2016.66.70
стр. 77 Особливості антенатальних ехографічних моніторингів та перинатальних результатів при специфічних аномаліях монохоріальної багатоплідної вагітності Сафонова І. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):77-85; DOI 10.15574/PP.2016.66.77
стр. 86 Допплерометрія маткових артерій як складова перинатального моніторингу вагітних групи високого ризику Бенюк В. О., Майданник І. В., Ропотан А. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):86-88; DOI 10.15574/PP.2016.66.86
стр. 89 Синдром Алажиля як причина холестазу у дітей раннього віку (клінічний випадок) Березенко В. С., Михайлюк Х. З., Диба М. Б., Ткалик О. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):89-93; DOI 10.15574/PP.2016.66.89
стр. 94 Рідкісні синдроми: клінічний випадок синдрому «котячого крику» Тяжка О. В., Горобець Н. І., Починок Т. В., Горобець А. О., Горобець Н. М., Гаврилишин У. В., Резніков Ю. П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):94-96; DOI 10.15574/PP.2016.66.94
стр. 97 Оцінка ризику значної затримки розвитку дітей, які народились з дуже і надзвичайно малою масою тіла Шунько Є. Є., Бєлова О. О., Краснова Ю. Ю. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):97-100; DOI 10.15574/PP.2016.66.97
стр. 101 Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у дітей різного віку Тяжка О. В., Загородня Я. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):101-105; DOI 10.15574/PP.2016.66.101
стр. 106 Діагностика когнітивної епілептиформної дезінтеграції з розладами аутистичного спектра у дітей раннього віку Кирилова Л. Г., Ткачук Л. І., Мірошников О. О., Грабовенська І. О., Сілаєва Л. Ю., Юзва О. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):106-111; DOI 10.15574/PP.2016.66.106
стр. 112 Визначення ризику середньотяжкої та тяжкої бронхіальної астми у дітей Стриж В. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):112-115; DOI 10.15574/PP.2016.66.112
стр. 116 Клінічні прояви і жирнокислотний баланс у дітей із біліарною дисфункцією і дефіцитом заліза Марушко Ю. В., Нагорна К. І., Брюзгіна Т. С. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):116-121; DOI 10.15574/PP.2016.66.116
стр. 122 Роль терапевтичних втручань у формуванні гострого пошкодження нирок у доношених новонароджених дітей з тяжкою перинатальною патологією Бабінцева А. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):122-127; DOI 10.15574/PP.2016.66.122
стр. 128 Успішна хірургічна корекція гігантської кістозної мальформації лівої нирки з компресією органів черевної порожнини у новонародженої дитини Слєпов О. К., Гордієнко І. Ю., Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Коцовський В. В., Пономаренко М. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):128-132; DOI 10.15574/PP.2016.66.128
стр. 133 Морфоклінічні та променеві аспекти діагностики бронхолегеневих захворювань та їх ускладнень у дітей з дисплазією сполучної тканини (огляд літератури) Пальчик С. М., Вороньжев И. А., Крамной И. Е. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):133-139; DOI 10.15574/PP.2016.66.133
стр. 142 Правила подачі і оформлення статей