ПЕРИНАТОЛОГІЯ ТА ПЕДІАТРІЯ PIP_02_2019

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 7 Аналіз даних комплексного пренатального обстеження при гастрошизисі у плода Гребініченко Г. О., Гордієнко І. Ю., Тарапурова О. М., Величко А. В., Нікітчина Т. В., Носко А. О. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.2(78):7-12; doi 10.15574/PP.2019.78.7
стр. 13 Роль ендотеліальної дисфункції в генезі прееклампсії та шляхи профілактики її виникнення в наступній вагітності Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю., Огородник А. О., Бутенко Л. П. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.2(78):13-18; doi 10.15574/PP.2019.78.13
стр. 19 Особливості перебігу пологів та стан новонароджених у жінок із безплідністю ендокринного і запального ґенезу в анамнезі залежно від способу запліднення (дані архівів: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України» та репродуктивної клініки «Надія») Туманова Л. Є., Коломієць О. В., Рябенко О. П., Молчанова О. О. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.2(78):19-26; doi 10.15574/PP.2019.78.19
стр. 27 Оцінювання впливу комплексної терапії загрози передчасних пологів на особливості стресорезистентності вагітних, акушерські та перинатальні наслідки розродження Круть Ю. Я., Шевченко А. О., Сюсюка В. Г., Бєленічев І. Ф. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.2(78):27-31; doi 10.15574/PP.2019.78.27
стр. 32 Прогнозування хронічного перебігу пієлонефриту у дітей Абатуров О. Є., Вакуленко Л. І. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.2(78):32-37; doi 10.15574/PP.2019.78.32
стр. 38 Поліморфізм гена ADRB2 як чинник спадкової схильності до розвитку бронхіальної астми та відповіді на терапію сальбутамолом Лівшиць Л. А., Татарський П. Ф., Городна О. В., Маяковська А. В., Волинець Г. П., Чумаченко Н. Г., Уманець Т. Р., Лапшин В. Ф., Антипкін Ю. Г. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.2(78):38-45; doi 10.15574/PP.2019.78.38
стр. 46 Алгоритм диференційованого вибору лікарських засобів при терапії гострого простого бронхіту у дітей Абатуров О. Є., Височина І. Л., Токарєва Н. М. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.2(78):46-50; doi 10.15574/PP.2019.78.46
СТРІЧКА НОВИН стр. 51 СТРІЧКА НОВИН Рубрику підготував к.мед.н. Огородник А.О.
ОГЛЯДИ стр. 54 Динаміка оперативного розродження в сучасному акушерстві (огляд літератури) Іщенко Г. І., Деменіна Н. К. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.2(78):54-57; doi 10.15574/PP.2019.78.54
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 58 Мітохондріальні захворювання, викликані мутаціями гена POLG: проблеми диференційної діагностики Антипкін Ю. Г., Кирилова Л. Г., Мірошников О. О., Юзва О. О., Ткачук Л. І. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.2(78):58-66; doi 10.15574/PP.2019.78.58
стр. 67 Рідкісний випадок асоціації гіпоплазії м'язів і наскрізного дефекту діафрагми у 5-місячної дитини з природженою діафрагмальною грижею Слєпов О. К., Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Гладишко О. П. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.2(78):67-71; doi 10.15574/PP.2019.78.67
МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 72 Психіатрична допомога у перинатальному періоді
стр. 85 Консультування перед вагітністю