• Алгоритм диференційованого вибору лікарських засобів при терапії гострого простого бронхіту у дітей
ua До змісту Повний текст статті

Алгоритм диференційованого вибору лікарських засобів при терапії гострого простого бронхіту у дітей

PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.2(78):46-50; doi 10.15574/PP.2019.78.46

Абатуров О. Є., Височина І. Л., Токарєва Н. М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро

Мета — розробити алгоритм диференційованого вибору лікарських засобів для терапії гострого простого бронхіту (ГПБ) у дітей на стаціонарному етапі надання медичної допомоги та вивчити ефективність зазначеного алгоритму.

Пацієнти та методи. На основі кореляційного аналізу та послідовного аналізу Вальда розроблено алгоритм диференційованого вибору лікарських засобів (рекомбінантний інтерферон альфа-2β; пробіотичні бактерії Bacillussubtilis; бактеріальні лізати ОМ-85; екстракт листя плюща звичайного) для терапії дітей з ГПБ.

Результати. Диференційоване призначення лікарських засобів при ГПБ у дітей сприяло швидшому нівелюванню розвитку катарального і запального синдромів, відновленню показників неспецифічного імунітету. За результатами впровадження в практичну ланку охорони здоров'я алгоритму дій лікаря за необхідності підсилення стандартної терапії ГПБ у дітей, ефективність використання та вірогідність отримання кінцевого результату становила 75–86%.

Висновки. Особливості роботи системи неспецифічного захисту респіраторного тракту в дітей віком від 1 до 6 років із ГПБ, їх клініко-анамнестичні характеристики та динаміка перебігу ГПБ за шкалою тяжкості проявів захворювання (BSS) обґрунтовують необхідність підсилення стандартної терапії ГПБ в умовах стаціонарного лікування. Патогенетично обґрунтовано можливість введення препаратів рекомбінантних інтерферонів, пробіотиків, бактеріальних лізатів та екстракту листя плюща в дітей віком від 1 до 6 років із ГПБ, для відновлення показників неспецифічного імунітету, на основі доведеної їх клініко-імунологічної ефективності та впливу на основні клінічні ознаки ГПБ за шкалою BSS.

Ключові слова: гострий бронхіт, діти, алгоритм диференційованого лікування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Абатуров АЕ, Агафонова ЕА, Крючко ТА. (2016). Пробиотики и врачебная практика. Харьков: Планета-Принт: 128.

2. Абатуров АЕ, Юлиш ЕИ. (2007). Роль интерферонов в защите респираторного тракта. Ч. 1. Здоровье ребенка. 5 (8): 71—76.

3. Абатуров ОЕ, Токарева НМ. (2018). Ефективність пробіотичних бактерій Bacillus subtilis для лікування гострого простого бронхіту у дітей. Современная педиатрия. 6 (94): 78—83. https://doi.org/10.15574/SP.2018.94.78

4. Агафонова ОО, Токарєва НМ. (2019). Прогнозування ризику розвитку тривалого перебігу гострого бронхіту в дітей. Здоровье ребенка. 14 (3): 19—23. https://doi.org/10.22141/2224-0551.14.3.2019.168766

5. Джумагазиев АА. (2016). Применение иммуномодуляторов и метаболитов для профилактики острого бронхита и острой пневмонии у детей. Новая наука: Теоретический и практический взгляд. 117 (3): 44—45.

6. Зайцев АА. (2017). Острые респираторные вирусные инфекции: актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики. Практические рекомендации. Москва.

7. Крючко ТО, Абатуров ОЄ, Ткаченко ОЯ, Токарева Н.М. (2018). Пріоритетність застосування фітопрепаратів у лікуванні вірусних респіраторних інфекцій у дітей. Здоровье ребенка. 1 (13): 59—65. https://doi.org/10.22141/2224-0551.13.1.2018.127062.

8. Лысенко ИМ, Баркун ГК, Журавлева ЛН. (2016). Этиопатогенетические аспекты терапии заболеваний респираторного тракта у детей и подростков. Охрана материнства и детства. 2 (28): 35—57.

9. Сухорукова ДН, Кузнецова ТА. (2016). Эпидемиология острого бронхита и бронхиолита у детей. Евразийский союз ученых. 32: 19—21.

10. Чернышева ОЕ. (2016). Применение рекомбинантного α-2b-интерферона в лечении острых респираторных вирусных заболеваний у детей. Здоровье ребенка. 6 (74): 69—73. https://doi.org/10.22141/2224-0551.6.74.2016.82135

11. Юлиш ЕИ. (2013). Противовирусная терапия в лечении острых респираторных заболеваний у детей. Современная педиатрия. 5 (53): 75—79. doi 10.15574/SP.2013.53.75

12. Alkaya B, Laleman I, Keceli S. et al. (2017, Jun.). Clinical effects of probiotics containing Bacillus species on gingivitis: a pilot randomized controlled trial. J. Periodontal. Res. 52 (3): 497—504. https://doi.org/10.1111/jre.12415; PMid:27859252.

13. Berlutti F, Pantanella F, Natalizi T et al. (2011, Aug.). Antiviral properties of lactoferrin-a natural immunity molecule. Molecules. 16 (8): 6992—7018. https://doi.org/10.3390/molecules16086992; PMid:21847071 PMCid:PMC6264778.

14. Bo L, Tao T et al. (2014, Oct.). Probiotics for preventing ventilator-associated pneumonia. Cochrane Database Syst Rev. 25; (10):CD009066. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009066.pub2; PMCid:PMC4283465.

15. Cook DJ, Johnstone J, Marshall JC et al. (2016, Aug.). Probiotics: Prevention of Severe Pneumonia and Endotracheal Colonization Trial-PROSPECT: a pilot trial. Trials. 2; 17: 377. https://doi.org/10.1186/s13063-016-1495-x; PMid:27480757 PMCid:PMC4970233.

16. Gualdi L, Mertz S, Gomez AM et al. (2013, Aug.). Lack of effect of bovine lactoferrin in respiratory syncytial virus replication and clinical disease severity in the mouse model. Antiviral Res. 99 (2): 188—195. https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2013.05.013; PMid:23735300.

17. Kardos P, Lehrl S, Kamin W, Matthys H. (2014, Aug.). Assessment of the effect of pharmacotherapy in common cold/acute bronchitis — the Bronchitis Severity Scale. Pneumologie. 68 (8): 542—546. https://doi.org/10.1055/s-0034-1377332; PMid:25003904.

18. Lefevre M, Racedo SM, Ripert G et al. (2015, Dec.). Probiotic strain Bacillus subtilis CU1 stimulates immune system of elderly during common infectious disease period: a randomized, double-blind placebo-controlled study. Immun. Ageing. 3; 12: 24. https://doi.org/10.1186/s12979-015-0051-y; PMid:26640504 PMCid:PMC4669646.

19. Lefevre M, Racedo SM, Denayrolles M et al. (2017, Feb.). Safety assessment of Bacillus subtilis CU1 for use as a probiotic in humans. Regul. Toxicol. Pharmacol. 83: 54—65. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2016.11.010; PMid:27825987.

20. Moawad EM, Haron MA, Maher RM et al. (2017, Mar.). Cross-sectional evaluation of the Bronchitis Severity Score in Egyptian children: A move to reduce antibiotics. S. Afr. Med. J. 29. 107 (4): 342—345. https://doi.org/10.7196/SAMJ.2017.v107i4.11428; PMid:28395688.

Стаття надійшла до редакції 02.02.2019 р., прийнята до друку 05.06.2019 р.