СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ, СП № 3_2018

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 8 Вміст ядерного транскрипційного фактора NF-kB у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від важкості та рівня контролю захворювання Дудник В. М., Куцак О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):8-11; doi 10.15574/SP.2018.91.8
стр. 12 Досвід організації допомоги студентам з первинною артеріальною гіпертензією у Запорізькому державному медичному університеті Іванько О. Г., Товма А. В., Пацера М. В., Волох Н. Г. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):12-17; doi 10.15574/SP.2018.91.12
стр. 18 Захворюваність дітей першого року життя у Житомирській області у післячорнобильський період Килимник Т. М., Русак С. О., Чабан О. П. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):18-26; doi 10.15574/SP.2018.91.18
стр. 27 Вісцеральні маркери порушення фібрилогенезу у дітей з різними варіантами перебігу пієлонефриту Лук'яненко Н. С., Іськів М. Ю., Кенс К. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):27-32; doi 10.15574/SP.2018.91.27
стр. 33 Вплив вигодовування на важкість перебігу некротичного ентероколіту у недоношених новонароджених Русак Н. П. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):33-37; doi 10.15574/SP.2018.91.33
стр. 38 Підходи до лікування атопічного дерматиту, викликаного герпетичною інфекцією Прохорова М.П. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):38-42; doi 10.15574/SP.2018.91.38
стр. 43 Роль кишкового мікробіома у розвитку синтропної патології травної системи у дітей Стоєва Т. В., Джагіашвілі О. В., Рижикова Т. І., Браткова Л. Б., Бондаренко Т. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):43-47; doi 10.15574/SP.2018.91.43
стр. 48 Взаємозв’язок ультразвукових і патоморфологічних змін при бактеріальних лімфаденітах у дітей Талько М. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):48-53; doi 10.15574/SP.2018.91.48
ОГЛЯД стр. 54 Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту на тлі харчової гіперчутливості у підлітків Богданова Т. А., Березенко В. С., П'янкова О. В., Гур'єва О. В., Голованенко Г. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):54-58; doi 10.15574/SP.2018.91.54
стр. 59 Особливості формування вторинної аритмогенної кардіоміопатії у підлітків із порушеннями ритму Богмат Л. Ф., Головко Т. О., Ніконова В. В., Михальчук О. Я., Євдокимова Т. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):59-64; doi 10.15574/SP.2018.91.59
стр. 65 Позастравохідні прояви гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей, що часто хворіють Починок Т. В., Журавель О. В., Вороніна С. С., Гур'єва О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):65-69; doi 10.15574/SP.2018.91.65
стр. 70 Фекальний кальпротектин як діагностичний маркер ступеня важкості запального процесу у слизовій оболонці кишечника (огляд літератури) Усачова О. В., Печугіна В. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):70-73; doi 10.15574/SP.2018.91.70
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 74 Вторинні пухлини головного мозку у дітей, які отримали променеву та хіміотерапію з приводу гострої лімфобластної лейкемії Дорош О. І., Трояновська О. О., Абрамюк А. М., Мелько І. П., Цимбалюк-Волошин І. П., Поліщук Р. С. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):74-85; doi 10.15574/SP.2018.91.74
стр. 86 Синдром подовженого інтервалу QT у практиці лікарів-педіатрів Недельська С. М., Жиленко І. О., Лютикова Г. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):86-91; doi 10.15574/SP.2018.91.86
ШКОЛА ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ стр. 92 Рекурентні респіраторні захворювання у дітей: алгоритм дій лікаря (лекція) Чернишова Л. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):92-97; doi 10.15574/SP.2018.91.92
стр. 98 Особливості місцевої терапії гострих запальних захворювань ротоглотки у дітей Марушко Т. В., Асонов А. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):98-101; doi 10.15574/SP.2018.91.98
стр. 102 Ефективність гепатопротекторної терапії засобом «Бетаргін» при застосуванні у дітей з неалкогольною жировою хворобою печінки Абатуров О. Є., Крючко Т. О., Кривуша О. Л., Пода О. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):102-111; doi 10.15574/SP.2018.91.102
стр. 112 Оптимізація терапії патології гепатобіліарної системи у дітей Шадрін О. Г., Шутова О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):112-118; doi 10.15574/SP.2018.91.112
стр. 119 Обґрунтування використання пробіотика, який містить штами Lactobacillus reuteri DSM 17938 та ATCC PTA 5289, у дітей із хронічним генералізованим катаральним гінгівітом Трубка І. О., Савичук Н. О., Циганко І. Р. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):119-125; doi 10.15574/SP.2018.91.119
стр. 126 Клінічна ефективність та безпечність застосування препарату «Ототон» у педіатричній практиці при лікуванні гострого середнього отиту Гавриленко Ю. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):126-131; doi 10.15574/SP.2018.91.126
стр. 133 Вплив вітамінномінерального забезпечення на ріст і розвиток дітей. Сучасні способи корекції вітамінодефіцитів Бережний В. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):133-138