• Застосування синбіотика «Коліфагіна ПРО» у комплексній терапії хелікобактерасоційованих захворювань у дітей 
До змісту

Застосування синбіотика «Коліфагіна ПРО» у комплексній терапії хелікобактерасоційованих захворювань у дітей 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.4(68):85-90; doi 10.15574/SP.2015.68.85 

Застосування синбіотика «Коліфагіна ПРО» у комплексній терапії хелікобактерасоційованих захворювань у дітей 
 

Бєлоусова О. Ю., Ганзій Е. Б.

Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна 
 

Мета: оцінити вплив синбіотика «Коліфагіна ПРО» на клінічну картину та зміни кишкового біоценозу у дітей з хелікобактерасоційованою патологією гастродуоденальної зони. 
 

Пацієнти і методи. У дослідженні взяли участь 52 дитини віком від 8 до 17 років з хелікобактерасоційованим гастродуоденітом. Обстеження і лікування пацієнтів проводилось відповідно до протоколу. З першого дня антихелікобактерної терапії діти отримували Коліфагіна ПРО по одному флакону один раз на день протягом 10 днів. 
 

Результати. На тлі застосування препарату «Коліфагіна ПРО» нормалізувалися копро логічні показники; у 84,6% хворих на час закінчення лікування нормалізувався або мав стійку тенденцію до нормалізації мікробний пейзаж кишечника, що відповідало клінічному покращанню: значне зменшення больового синдрому спостерігалося у 50 (96,2%) хворих, зникнення метеоризму — у 19 (90,5%) хворих, бурчання у животі збереглося тільки в однієї дитини. 
 

Висновки. Ефективність та безпечність препарату «Коліфагіна ПРО» дозволяють рекомендувати його у педіатричній практиці у якості лікувально-профілактичного засобу при проведенні антихелікобактерної терапії. 
 

Ключові слова: хелікобактерасоційовані захворювання, антихелікобактерна терапія, кишковий біоценоз, Коліфагіна ПРО. 

Література: 
1. Бабаян МЛ. 2005. Современные методы профилактики антибиотико-ассоциированных диарей у детей. РМЖ. 13;18: 1206—07.

2. Бельмер СВ. 2004. Антибиотик-ассоциированный дисбактериоз кишечника. РМЖ. 12;3.

3. Дехнич НН, Иванчик НВ. 2014. Лечение Н. pylori-инфекции у детей и пробиотики. Педиатрия. 2: 41—44.

4. Дроздова CH, Корниенко EA, Серебряная НБ. 2005. Пробиотики как способ повышения эффективности эрадикации Helicobacter pylori у детей. РМЖ. 13(3): 168—170.

5. Корниенко ЕА. Лечение инфекции Helicobacter pylori у детей. Методическое пособие для врачей «BIOCODEX»: 1—56.

6. Корсунский АА, Щербаков ПЛ, Исаков ВА. 2002. Хеликобактериоз и болезни органов пищеварения у детей. М, ИД Медпрактика: 168.

7. Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям ії захорюваннями органів травлення. Наказ МОЗ України №59 від 29.01.2013 р. http://www.moz.gov.ua.

8. Урсова НИ. 2013. Антибиотико-ассоциированная диарея: выбор пробиотика с позиций медицины, основанной на доказательствах. Трудный пациент. 11;2—3: 18—23.

9. Хавкин АИ, Блат СФ. 2007. Роль пробиотической терапии при инфекции Helicobacter pylori у детей. Детские инфекции. 4: 53—58.

10. Хавкин АИ, Жихарева НС. 2005. Современные принципы антихеликобактерной терапии у детей. РМЖ: Детская гастроэнтерол. и нутрициол. 13;3: 137—139.

11. Lesbros-Pantoflickova D, Corthesy-Theulaz I, Blum AL. 2007. Helicobacter pylori and probiotics. J Nutr. 137(8): 812—818.

12. Praitano MM, Iacono S, Francavilla R. 2012. Probiotics and Helicobacter pylori infection. Medicina Universitaria. 14: 217—223.

13. Sherwood L. Gorbach. 2000. Probiotics and gastrointestinal health. American Journal of Gastroenterology. 95;1: 2—4.