• Виправданість очікування інволюції у програмі лікування геманґіом у дітей
ua До змісту Повний текст статті

Виправданість очікування інволюції у програмі лікування геманґіом у дітей

Paediatric Surgery.2017.3(56):114-119; doi 10.15574/PS.2017.56.114

Фомін О. О., Конопліцький Д. В., Калінчук О. О.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, Україна

Геманґіоми (ГА) – пухлиноподібні судинно-похідні зміни, які трапляються у дітей, починаючи з раннього віку. Можуть виявлятись як незначні косметичні дефекти, що підлягають спонтанній інволюції, або спричинювати функціональні розлади чи безпосередньо загрожувати життю.
Мета роботи – покращення результатів та ефективності лікування дітей з ГА зовнішньої локалізації шляхом застосування методу класифікаційного алгоритму.
Матеріали і методи. У Подільському регіоні України було проведено клініко-ретроспективне дослідження дітей з ГА зовнішньої локалізації за останні 15 років. Дослідження включало: аналіз історій хвороб і амбулаторних карток дітей, які знаходились на стаціонарному або амбулаторному лікуванні в період з 2002 р. по 2017 р.
Результати. На основі узагальнення результатів лікування розроблені критерії вибору тактики лікування ГА залежно від фази її розвитку, характеру росту, поширеності. Запропоновано програму, яка дасть можливість, з одного боку, індивідуалізувати підхід до лікування, з іншого – стандартизувати його для досягнення максимального косметичного й функціонального результату.
Висновки. Вибір лікувальної тактики у дітей з ГА зовнішньої локалізації повинен проводитись у кожному випадку індивідуально, виключаючи безпідставне очікування можливого регресу пухлини. Вибір методу лікування ГА зовнішньої локалізації у дітей повинен ґрунтуватися на класифікаційному алгоритмі пухлини залежно від її клініко-морфологічних ознак.
Ключові слова: діти, гемангіома, методи лікування.

Література

1. Белышева Т.С. Прорыв в лечении сосуди стой патологи / Т.С. Белышева // Медицинский вестник. – 2012. – №25. – С.66–78.

2. Бугоркова И.А. Мониторинг распространенности гемангиом в челюстно-лицевой области среди детского населения / И.А. Бугоркова // Медико-соціальні проблеми сім’ї. – 2013. – Т.18, №4. – С.83–86.

3. Вивчарук В.П. Выбор оптимальной тактики в лечении гемангиом у детей / В.П. Вивчарук, Ю.В. Пащенко, О.В. Пионтковская // Медичні перспективи. – 2013. – Т.XVIII, №3, ч.2. – С.209–213.

4. Вивчарук В.П. Современные возможности в хирургическом лечении обширных гемангиом у детей / В.П. Вивчарук, Ю.В. Пащенко // Медицина неотложных состояний. – 2015. – №4. – С.22–27.

5. Гемангиомы и их лечение / Д.Д. Мельник, В.Э. Гюнтер, Г.Ц. Дамбаев [и др.]. – Томск: STT, 2006. – 168 с.

6. Классификация образований из кровеносных сосудов челюстно-лицевой области и шеи у детей / В.В. Рогинский, А.Г. Надточий, А.С. Григорян [и др.] // Стоматология. – 2011. – №4. – С.71–75.

7. Педиатрам о врожденных гемангиомах и лимфангиомах челюстно-лицевой области у детей / Л.В. Харьков, В.Г. Майданник, Л.Н. Яковенко, Н.В. Киселёва // Международный журн. педиатрии, акушерства и гинекол. – 2013. – Т.3, №1. – С.40–48.

8. Трапезникова Т.В. Эритермометрия и ультразвуковое исследование гемангиом у детей и результаты лазеротерапии / Т.В. Трапезникова, Т.П. Писклакова // Российский журн. кожных и венерических болезней. – 2014. – №6. – С.13–17.

9. Ультраструктурная характеристика развития истинных гемангиом и их лечение у детей / В.В. Банин, В.В. Шафранов, Л.В. Фомина [и др.] // Детская хирургия. – 1998. – №4. – С.35–41.

10. Diagnosis and Management of Infantile Hemangioma / D.H. Darrow, A.K. Greene, A.J. Mancini, A.J. Nopper // Pediatrics. – 2013. – Vol.136, №4. – Р.60–104.

11. Prolonged tumour growth after treatment of infantile haemangioma with propranolol / R.J. Phillips, C.M. Crock, A.J. Penington, Ph.S. Bekhor // Med. J. Aust. – 2017. – Vol.206(3), №131. – Р.45–56.