СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ, СП № 5-2017

 • Науково - практичний журнал
 • ISSN 2412-4508 (Online)
  ISSN 1992-5913 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/SP
 • Наклад -
 • 10000 примірників
 • Формат видання -
 • 290Х210 мм
 • Періодичність -
 • 8 номерів на рік

Зміст

стр. 10 Звіт про проведення 13-го науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю «Первинні імунодефіцити в практиці педіатрів та сімейних лікарів» у рамках Центрально-Східноєвропейської програми J Project
стр. 13 Білки, що зв'язують жирні кислоти (FABP), як маркери ураження шлунково-кишкового тракту при гострих нейроінфекціях у дітей Крамарьов С. О., Марков А. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):13-18; doi 10.15574/SP.2017.85.13
стр. 19 Роль ентеровірусних інфекцій у розвитку екзантем них захворювань у дітей: клініко-епідеміологічні особливості, можливості медикаментозної корекції Усачова О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):19-24; doi 10.15574/SP.2017.85.19
стр. 26 Деякі особливості місцевого клітинного імунітету у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини Ошлянська О. А., Задорожна Т. Д., Пустовалова О. І., Вовк В. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):26-31; doi 10.15574/SP.2017.85.26
стр. 33 Вітамінна недостатність: чи потрібна корекція? Глядєлова Н. П. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):33-40; doi 10.15574/SP.2017.85.33
стр. 41 Муколітична терапія у дитячому віці: можливості, ефективність, безпека Квашніна Л. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):41-47; doi 10.15574/SP.2017.85.41
стр. 49 Можливості місцевої імуномодулюючої та репаративної терапії у дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту і порожнини рота Бекетова Г. В., Солдатова О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):49-54; doi 10.15574/SP.2017.85.49
стр. 56 Ефективність та безпека застосування Солі доктора Шюсслера №3 Феррум фосфорикум (DHU) у лікуванні гострих респіраторних захворювань у дітей* Мітюряєва І. О., Гнилоскуренко А. В., Демчук С. М., Краснякова М. Є. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):56-62; doi 10.15574/SP.2017.81.84
стр. 65 Порівняльне дослідження терапевтичної еквівалентності досліджуваної та стандартної фіксованої комбінації 3 мг бензидаміну гідрохлориду та 1 мг цетилпіридинію хлориду в лікуванні болю в горлі, пов'язаного з інфекціями верхніх дихальних шляхів. Кошир Примож SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):65-71
стр. 73 Алергічний риніт і бронхіальна астма у дітей дошкільного віку: можливості сучасної терапії коморбідних захворювань Охотнікова О. М., Глогуш І. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):73-86; doi 10.15574/SP.2017.85.73
стр. 88 Клінічна ефективність пробіотиків у лікуванні атопічного дерматиту у дітей Кондратьєв В. О., Ширикіна М. В., Оболонська О. Ю. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):88-92; doi 10.15574/SP.2017.85.88
стр. 94 Розвиток імунної відповіді при пневмонії, викликаній Klebsiella pneumoniae. Частина 1 Абатуров O. Е., Нікуліна А. O. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):94-109; doi 10.15574/SP.2017.85.94
стр. 110 Астенічний синдром у практиці педіатра і сімейного лікаря. Основні аспекти метаболічної корекції у дітей з вторинною імунною дисфункцією Нечипуренко О. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):110-116; doi 10.15574/SP.2017.85.110
стр. 117 Характеристика цитокінового профілю дітей раннього віку з харчовою гіперчутливістю Шадрін О. Г., Гайдучик Г. А., Місник В. П., Дюкарева С. В., Ковальчук А. А., Басараба Н. М., Радушинська Т. Ю. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):117-120; doi 10.15574/SP.2017.85.117
стр. 121 Проблемні питання парентерального харчування у дітей з дуже малою масою тіла при народженні Сидоренко І. В., Шунько Є. Є. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):121-125; doi 10.15574/SP.2017.85.121
стр. 126 Сучасні підходи до діагностики та лікування функціонального запору у дітей раннього віку Шадрін О. Г. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):126-130; doi 10.15574/SP.2017.85.126
стр. 132 Клінічний випадок муковісцидозу із розвитком синдрому поліорганної недостатності у дитини Дробова Н. М., Яновська К. О., Пасічник О. В., Клименко В. А., Піонтковська О. В., Бевз С. І., Сіндєєва Н. Т. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):132-136; doi 10.15574/SP.2017.85.132
стр. 137 Хвороба Кавасакі: особливості клінічної симптоматики та лікування Муквіч О. М., Мацкевич А. М., Бельська О. А., Людвік Т. А., Петренко Л. Б. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):137-141; doi 10.15574/SP.2017.85.137
стр. 142 Стан системи глутатіону у дітей з нефротичною формою хронічного гломерулонефриту Бегляров Р. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):142-146; doi 10.15574/SP.2017.85.142
стр. 147 Інтерактивні методи навчання лікарів-інтернів — дитячих хірургів у Запорізькому державному медичному університеті Боярська Л. М., Корнієнко Г. В., Дмитряков В. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):147-149; doi 10.15574/SP.2017.85.147