• Психологічні та стресові передумови формування передменструального синдрому
До змісту

Психологічні та стресові передумови формування передменструального синдрому

HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):33–35; doi 10.15574/HW.2018.133.33

Пахаренко Л. В.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Мета дослідження: оцінювання типу темпераменту та рівня стресу у жінок з передменструальним синдромом (ПМС).

Матеріали та методи. Двісті жінок з діагнозом ПМС увійшли до основної групи. У контрольну групу включено 50 жінок без ПМС. Тип темпераменту визначали за допомогою особистісного опитувальника Г. Айзенка. Рівень психоемоційного стресу оцінювали за шкалою Л. Рідера.

Результати. Серед здорових жінок переважали сангвініки. Тоді як серед пацієнток з ПМС зафіксували по одній третині меланхоліків (χ2=10,01; р=0,002) та холериків (χ2=4,19; р=0,04), а кількість сангвініків була у 3,20 разу меншою порівняно з контролем (χ2=29,44; p<0,001). Показник нейротизму серед жінок в основній групі був значно вище – на 17,03% порівняно зі здоровими особами (р=0,002). Найбільший його рівень встановлено у пацієнток з тяжким перебігом хвороби – на 27,50% (p<0,001) вище контролю. Середній бал психоемоційного стресу у здорових жінок був на 10,81% вищий (р=0,01), ніж в осіб основної групи. Це означає більш високий рівень стресу у хворих з ПМС.

Заключення. Серед жінок з ПМС переважають такі типи темпераменту, як меланхолік і холерик (p<0,05). Рівень нейротизму значно підвищений в осіб з ПМС (р=0,002). Високий рівень психоемоційного стресу, який корелює з тяжкістю захворювання, також характерний для даної патології (р<0,05). Найбільші показники стресового навантаження встановлено у пацієнток з нейропсихічною, цефалгічною та кризовою формами ПМС.

Ключові слова: передменструальний синдром, темперамент, рівень стресу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Венцківська І.Б. Функціональний стан гіпофізарно-оваріальної системи у хворих з передменструальними розладами / І.Б. Венцківська // Репродуктивное здоровье женщины. – 2005. – № 4 (24). – С. 125–127.

2. Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги [Електронний ресурс]: наказ М-ва охорони здоров’я України № 676 від 31.12.2004 р. – Режим доступу : URL : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ dn_20041231_676.html. – Назва з екрана.

3. Сметник В.П. Неоперативная гинекология: Руководство для врачей. Книга 1 / В.П. Сметник, Л.Г. Тумилович. – СПб.: СОТИС, 1995. – С. 129–138.

4. Abnormal Spontaneous Brain Activity in Women with Premenstrual Syndrome Revealed by Regional Homogeneity / Liao H., Pang Y., Liu P. [et al.] // Front. Hum. Neurosci. – 2017. – Vol. 11. – Art. No 62. https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00062.

5. Affective temperaments and emotional traits are associated with a positive screening for premenstrual dysphoric disorder / Câmara R.A., Köhler C.A., Maes M. [et al.] // Compr. Psychiatry. – 2016. – Vol. 71. – P. 33–38. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2016.08.008.

6. Cortical and subcortical changes in patients with premenstrual syndrome / Liu P., Wei Y., Fan Y. [et al.] // J. Affect. Disord. – 2018. – Vol. 235. – P. 191–197. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.04.046.

7. Larger volume and different functional connectivity of the amygdala in women with premenstrual syndrome / Deng D., Pang Y., Duan G. [et al.] // Eur. Radiol. – 2018. – Vol. 28, N 5. – P. 1900–1908. https://doi.org/10.1007/s00330-017-5206-0.

8. Sex Hormones and Processing of Facial Expressions of Emotion: A Systematic Literature Review / Osório F.L., de Paula Cassis J.M., Machado de Sousa J.P. [et al.] // Front. Psychol. – 2018. – Vol. 11, N 9. – Art. No 529. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00529.