• Провідні прояви хронічних закрепів у дітей і можливі шляхи їх лікування
ua До змісту

Провідні прояви хронічних закрепів у дітей і можливі шляхи їх лікування

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 5(61):128-134doi 10.15574/SP.2014.61.128 

Провідні прояви хронічних закрепів у дітей і можливі шляхи їх лікування

Корнєва В. В., Козачук В. Г., Боярська К. А., Капічіна М. А., Тараненко Т. В., Маковська Т. Є. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна 
Київська міська дитяча клінічна лікарня №1, Україна

Мета: вивчення та узагальнення даних щодо клінічної ефективності препарату «Біоспорин-Біофарма» при хронічних закрепах у дітей.

Пациєнти і методи. Під спостереженням знаходились 60 дітей віком від одного до 15 років з хронічним закрепом. Пацієнтам основної групи (30 осіб) у комплекс лікування включався Біоспорин. Пацієнти групи порівняння (30 осіб) отримували у комплексній терапії закрепу інші препарати з пробіотичним ефектом.

Результати. Застосування Біоспорину, що має високу антагоністичну активність щодо патогених та умовно-патогенних мікробів, створювало виразні переваги в ефективності терапії, як у динаміці лікування, так і у віддаленому періоді. Відмічено протиалергічну дію препарату та стійке купірування синдрому метеоризму у дітей основної групи.

Висновки. Лікування хронічних закрепів дітей у низці випадків вимагає застосування додаткових методів лікування. Клінічна ефективність препарату «Біоспорин-Біофарма» у терапії хронічних закрепів дітей дозволяє рекомендувати його включення у схеми профілактики і лікування даної патології.

Ключові слова: діти, хронічні закрепи, метеоризм, пробіотики, Біоспорин-Біофарма.

Література: 
1. Бєлоусов ЮВ. 2007. Гастроентерологія дитячого віку. Підр. К, СПД Коляда ОП: 440.

2. Лигеза К, Чаплинский В, Сорокулова И и др. 2004. Биоспорин Биофарма при лечении кишечных инфекций. Доктор 3: 54—56.

3. Борщ СК. 2008. Диференційоване використання пробіотиків для антагоністичного впливу на грампозитивні бактерії у лікуванні кишкових інфекцій і синдрому дисбактеріозу кишечника. Ліки і життя 6: 23—31.

4. Діарея і блювання, спричинені гастроентеритом: діагностика та лікування у дітей до 5 років. National Institute for Health and Clinical Excellence — Національний інститут якості медичної допомоги (Велика Британія). Рекомендації NICE (квітень 2009 р.)

5. Майданник ВГ, Корнейчук ВВ, Хайтович НВ, Салтыкова ГВ. 2008. Заболевания кишечника у детей. К, ВБ «Аванпост-Прим»: 487.

6. 2010. Закрепи у дітей та підлітків. Рекомендації NICE (травень 2010р.). Дитячий лікар 4: 82—89.

7. Захарова ИН, Малова ЕН. Запоры у детей. http:// www.lvrach.ru/2004/01/4530906/

8. Корнева ВВ, Козачук ВГ, Боярская ЕА, Капичина МА. 2010. Использование Биоспорина-Биофарма в терапии хронических запоров у детей. Совр педиатрия 6: 68—72.

9. Сорокулова ІБ, Сафронова ЛА, Виноградов ВП та ін. 2014. Корекція Біоспорином порушень мікробіоцинозу кишечника у новонароджених дітей. Совр педиатрия 3(59): 121—124.

10. 2013. Педіатрія. Національний підручник у 2 т. За ред проф ВВ Бережного. Т.2. К: 423—443.

11. Похиленко ВД, Перелыгин ВВ. 2007. Пробиотики на основе спорообразующих бактерий и их безопасность Химич и биологич безопасность 2—3: 27—33.

12. Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення. Наказ МОЗ України від 29.01.2013 № 59. http://www.moz.gov.ua

13. Сапа ЮС. 2008. Функциональные запоры у детей. Педиатрия 68(3): 22—27. http://rusmg.ru/fordoctor/gastro/ funk_zap_det_1.shtml

14. Смирнов ВВ. 2001. Антибиотики и/или пробиотики: размышления и факты Лікування та діагностика 3: 8—16.

15. Сорокулова ИБ. 2007. Влияние пробиотиков из бацилл на функциональную активность макрофагов. Рос вестн перинатол и педиатрии 2: 28—29.

16. Чаплинский ВЯ. 2004. Биоспорин — эффективный лечебный препарат на основе бацилл. Доктор 4: 75—76.

17. Чернякова ВИ, Береза НМ, Селезнева СИ. 1998. Бактериологическая и иммунобиологическая эффективность биоспорина при неспецифическом язвенном колите. Провизор 11: 12—14.

18. Шадрин ОГ. Синдром раздраженного кишечника у детей. http://www.medicusamicus.com/index.php

19. 2002. American Gastroenterological Association. AGA technical review on irritable bowel syndrome. Gastroenterology 123: 2108—31.

20. Hyman РЕ, Milla PJ, Benninga МА et al. 2006. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate. Toddler Gastroenterology 130(5): 1519—1526.

21. Pinchuk Irena V, Bressollier Philipp. In Vitro активность пробитического штамма Bacillus subtilis 3, направленная против Helicobacter pylori, обусловлена секрецией антибиотиков. Центр de RMN, Universite Claude Bernard, Lyon 1, ESPCPE Lyon, 69622 Vxllerbanne Cedex,Франция.

22. Romano C et al. 2010. Lactobacillus reuteri in children with functional abdominal pain (FAP). Journal of Paediatrics and Child Health: 1011.

23. 2000, July. Pediatric gastroenterology drug formulary. The Therapeutics Subcommittee of the Patient Care Committee, North American. Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition.

24. 1997. University of Michigan Medical Center. Idiopathic constipation and soiling in children. Ann Arbor (MI): University of Michigan Health System; 5 p. 4 references.

25. Youssef NN, Langseder AL, Verga Mones BJ. 2005. Chronic Childhood Constipation Is Associated with Impaired Quality of Life. Case-Controlled Study JPGN 41: 56—60.