• Проблеми, пов’язані з репродуктивним потенціалом дівчаток із зони військового конфлікту
До змісту

Проблеми, пов’язані з репродуктивним потенціалом дівчаток із зони військового конфлікту

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.1(81):34-38; doi 10.15574/SP.2017.81.34

Динник В. О.
ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків

Мета: визначити стан репродуктивного потенціалу у дітей із зони антитерористичної операції, які перебувають на лікуванні в ДУ «ІОЗДП НАМН».

Матеріали і методи. Обстежено 158 дівчаток 7–17 років, які перебувають на лікуванні в різних відділеннях інституту. Оцінку фізичного розвитку проводили з використанням центильных таблиць, розраховували індекс маси тіла (ІМТ). Стадії статевого розвитку виділено відповідно до класифікації J. Tanner (1969).

Результати. Проведення цільового гінекологічного обстеження когорти дівчаток із зони військового конфлікту дозволило встановити високий рівень порушень статевого дозрівання та розладів менструальної функції. Виявлено, що серед діагнозів переважають функціональні відхилення, найчастіше у формі гіпоменструального синдрому (олігоменореї і вторинної аменореї).

Висновки. Статевий розвиток — це динамічний процес, який слід розглядати як один з основних інформативних критеріїв здоров'я дитячого населення. Своєчасне виявлення відхилень у статевому розвитку, становленні менструальної функції та їх корекція підвищують рівень здоров'я і забезпечують збереження і зміцнення репродуктивного потенціалу.

Ключові слова: репродуктивний потенціал, діти, переселенці.

Література

1. Витрищак С.В. Особенности реакции детского организма на воздействие неблагоприятных экологических факторов / С.В. Витрищак, А.К. Клименко, Е.Л. Савина // Український мед. альм. — 2013. — Т. 16, № 1. — С. 7—11.

2. Володин А. С. Особенности реабилитации подростков, прибывших из зоны социальной катастрофы / А. С. Володин, С. Д. Вольфсон, С. В. Жуков // Фундаментальные исследования. — 2015. — № 1—2. — С. 240—244.

3. Гуркин Ю. А. Проблемы оказания гинекологической помощи девочкам из семей мигрантов / Ю. А. Гуркин, С. С. Феоктистов, В. А. Шапкайц // Педиатр. — 2015. — Т. VІ, № 1. — С. 68—70.

4. Королюк Е.Г. Патоаутокинез снижения уровня здоровья ребенка, находящегося в условиях хронического социального стресса / Е. Г. Королюк // Вестник новых мед. технологий. — 2011. — Т. XVІІІ, № 4. — С. 270—272.

5. Лібанова Е. М. Вимушене переселення з Донбасу: масштаби та виклики для України (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 жовтня 2014 р.) / Е. М. Лібанова // Вісник НАН України. — 2014. — № 12. — С. 15—24.

6. Особенности течения беременности и родов у женщин-переселенцев Калининградской области / Т. А. Густоварова, Г. М. Шарапова, А. Н. Иванян, О. В. Новикова // Вестник Смоленской мед. акад. — 2010. — № 4. — С. 16—18.

7. Половое развитие детей и подростков Московского региона: влияние ожирения / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, Т. В. Чеботарева [и др.] // МРЖ. — 2006. — № 2. — С. 1872.

8. Поширеність розладів функції статевої системи серед сучасних дівчаток і дівчат-підлітків та чинники ризику їх виникнення / С. О. Левенець, Т. А. Начьотова, В. В. Перевозчиков [та ін.] // ПАГ. — 2010. — № 6. — С. 94—96.

9. Силаева Е. Б. Влияние коррекции программ адаптации на фертильность организма женщины / Е. Б. Силаева, М. В. Паньшина // Вестник нов. мед. технологий. — 2013. — Т. 20, № 3. — С. 145—152.

10. Сіліна Т. М. Вплив медико-соціальних факторів на репродуктивне здоров'я дівчаток-підлітків / Т. М. Селіна, Т. М. Бухановская, Д. В. Паламарчук // Україна. Здоров'я нації. — 2016. — № 3 (39). — С. 36—40.

11. Становлення менструальної функції, частота та чинники ризику її порушень у сучасних дівчат / С. О. Левенець, Т. А. Начьотова, В. В. Перевозчиков [та ін.] // Здоровье женщины. — 2009. — № 8 (44). — С. 220—222.

12. Цыбульская И. С. Показатели здоровья и воспроизводства населения среди мигрантов из Чеченской республики (1999—2004 гг.) в сравнении с аналогичными показателями за 1985—1998 гг. / И. С. Цыбульская, М. С. Хациева // Социальные аспекты проблемы населения. — 2009. — Т. 9, № 1. — С. 3—5.

13. Age of Menarche in a Sample of Iraqi Girls and Associated Factors / Najlaa F. Al-Jassar, Lamia Dhia Al-Deen, Najat M. Al-Bayatti, Menahel N. Al-Qadhi // Iraqi J. Comm. Med. — 2006. — № 19 (2). — Р. 108—112.

14. Assessment of reproductive health and violence against women among displaced Syrians in Lebanon / A. Reese Masterson, J. Usta, J. Gupta, A.S. Ettinger // BMC Womens Health. — 2014. — № 14 (1). — P. 25. https://doi.org/10.1186/1472-6874-14-25; PMid:24552142 PMCid:PMC3929551

15. Chynoweth S. K. The need for priority reproductive health services for displaced Iraqi women and girls / S. K. Chynoweth // Reprod Health Matters. — 2008. — № 16 (31). — P. 93—102. https://doi.org/10.1016/S0968-8080(08)31348-2

16. Relevance of age-related growth references: Variations in body measurements among girls in relation to their menarche status / A. M. Bau, A. S. Rosario, S. Wiegand [et al.] // Journal of Public Health. — 2011. — № 19 (3). — P. 215—222. https://doi.org/10.1007/s10389-010-0381-3

17. Tanner J. M. Clinical longitudinal standards for height and height velocity for North American children / J. M. Tanner, P. S. W. Davies // The Journal of Pediatrics. — 1985. — Vol. 107, Issue 3. — P. 317—329. https://doi.org/10.1016/S0022-3476(85)80501-1

18. Violence and reproductive health preceding flight from war: accounts from Somali born womenin Sweden / U. Byrskog, P. Olsson, B. Essen, M. K. Allvin // BMC Public Health. — 2014. — № 14. — P. 892. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-892; PMid:25174960 PMCid:PMC4168062

19. World Health Organization Expert Committee. Physical Status, the Use and Interpretation of Anthropometry / World Health Organization. — Geneva, Switzerland. — 1995. — P. 263—311.

Зміст журналу Текст статті