• Озонотерапія у лікуванні порушень менструальної функції
До змісту

Озонотерапія у лікуванні порушень менструальної функції

HEALTH OF WOMAN. 2017.10(126):109–111; doi 10.15574/HW.2017.126.109

Авраменко Н. В., Кабаченко О. В., Барковський Д. Є.
Запорізький державний медичний університет
Актуальність даного дослідження зумовлена зростанням частоти порушень менструальної функції і пов’язаним із цим порушенням репродуктивних планів. Загальноприйняті схеми лікування не завжди ефективні, оскільки часто спрямовані на окремі ланки, на окремі гормони, а не на всю систему в цілому. Також відсутній стійкий ефект, тому є необхідним пошук нових методів лікування.
Мета дослідження: аналіз ефективності озонотерапії у лікуванні порушень менструальної функції.
Матеріали та методи. У 109 пацієнток з порушеннями менструальної функції і у 20 здорових жінок були використані анамнестичний, клініко-лабораторний методи, гормональне обстеження на 2–3-й день менструального циклу (ФСГ, ЛГ, пролактин, вільний тестостерон, ДГЕА-сульфат, інсулін – за показаннями), соціологічний (анкетування), статистичний методи дослідження.
Результати. У структурі порушень менструальної функції 47,14% становить гіпоменструальний синдром, 35,71% – гіперменструальний синдром, 17,14% – регулярні менструації зі стійкою ановуляцією. Порушення менструальної функції перебігає на тлі гіперпролактинемії (65,71%), гіперандрогенемії (34,29%), поєднання гіперпролактинемії і гіперандрогенемії (8,57%), вираженій гіпоестрогенії.
Озонотерапія як монотерапія сприяє покращенню загального стану, зниженню рівня пролактину до показників контрольної групи (277,11±32,12 мкМЕ/л; р<0,05), вільного тестостерону вдвічі (2,76±0,23 пг/мл; р<0,01), рівень ДГЕА-сульфату знизився до 2,78 мкг/мл (р<0,05), відзначено виражене зниження рівня ЛГ (р<0,05) у жінок з високим вмістом ЛГ і відповідно зниження коефіцієнта ФСГ/ЛГ. При інсулінорезистентній гіперандрогенії після лікування рівень інсуліну знизився до нормальних величин (р<0,05). Спостереження за жінками протягом 3 років після лікування свідчить про стійкий позитивний ефект, менструальна функція нормалізувалася у 75 (68,81%) жінок.
Заключення. 1. Озонотерапія може використовуватися як альтернативний метод і у комплексі лікування порушень менструальної функції, безплідності. 2. Озонотерапія сприяє нормалізації гормонального фону (достовірному зниженню рівнів пролактину, ЛГ, вільного тестостерону, ДГЕА-сульфату, інсуліну), нормалізації менструальної функції у 68,81% випадків, покращенню якості життя.
Ключові слова: менструальний цикл, гормональні порушення, озонотерапія.

Література

1. Авраменко Н.В., Барковський Д.Є., Постоленко В.Ю. Озонотерапія аденоміозу у безплідних жінок з гіпотиреозом © Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science» № 5(13)2017, 20–23.

2. Авраменко А.А. Патогенетическое обоснование влияния озонотерапии на уровень эрадикации хеликобактерной инфекции у больных хроническим неатрофическим гастритом / А.А. Авраменко, Т.М. Яблонская, Р.Н. Короленко, А.И. Гоженко // Таврический медико-биологический вестник (научно-практический журнал). – 2012. – Т. 15, № 3. – Ч. 2 (59). – С. 9–12.

3. Донець Д.Г. Озонотерапія в клініці внутрішніх хвороб / Д.Г. Донець // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2009. – № 2 (9). – С. 9–14.

4. Озон и озонотерапия /И.С. Чекман, А.О. Сыровая, В.А. Макаров [и др.] / Монография. – К., Харьков, 2013. – 144 с.

5. Озонотерапія в акушерстві, гінекології та андрології / В.П. Кошевой, С.Я. Федоренко, С.В. Науменко [та ін.] // ВМУ. – 2014. – № 4 (218). – С. 22–25.

6. Schlichting D. Recognizing and managing severe sepsis: a common and deadly threat / D. Schlichting, J. McCollam // South. Med. J. – 2007. – Vol. 100, № 6. – Р. 594–600. https://doi.org/10.1097/SMJ.0b013e31804aa29f