• Оптимізація лікування алергічного ентероколіту у дітей раннього віку
До змісту

Оптимізація лікування алергічного ентероколіту у дітей раннього віку

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):49-53; doi 10.15574/SP.2018.93.49

Гайдучик Г. А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

Мета: вивчити ефективність застосування антагоніста лейкотрієнових рецепторів у дітей раннього віку з алергічним ентероколітом (АЕК).
Матеріали і методи. Обстежено 46 дітей раннього віку з АЕК. Основну групу склали 20 дітей, які у складі комплексної терапії отримували антагоніст лейкотрієнових рецепторів (Мілукант) протягом 3-х місяців у дозі 4 мг (1 таблетка для розсмоктування 1 раз увечері), групу порівняння — 26 дітей, які отримували стандартну терапію. Використовували загальноклінічні, імунологічні, алергологічні та статистичні методи дослідження.
Результати. Призначення антагоніста лейкотрієнових рецепторів у складі комплексної терапії дітям раннього віку з АЕК призвело до достовірного зменшення частоти та важкості гастроінтестинальних, шкірних та респіраторних проявів. У дітей основної групи відмічено достовірне зниження концентрації еозинофільного катіонного білка та IL-5 у сироватці крові у динаміці лікування порівняно з дітьми групи порівняння.
Висновки. Клінічна ефективність антагоніста лейкотрієнових рецепторів, відсутність побічних ефектів та алергічних реакцій обґрунтовують доцільність його включення у комплексну терапію АЕК у дітей раннього віку.
Ключові слова: діти, алергічний ентероколіт, антагоніст рецепторів лейкотрієнів, монтелукаст, Мілукант.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аллергические заболевания у детей и окружающая среда (2005). Под ред. Ревякиной ВА, Нетребенко ОН. Москва: 237.

2. Беш ЛВ, Недельська СМ. (2016). Вибрані питання дитячої алергології. Львів: Каменяр: 116.

3. Зайков СВ, Гришило ПВ, Варицкая АА. (2016). Аллергический ринит и эозинофильный эзофагит как возможные коморбидные заболевания. Здоров'я України: 43–45.

4. Мачарадзе ДШ. (2013). Клинические особенности пищевой аллергии у детей. Педиатрия. 92; 3: 110–116.

5. Охотнікова ОМ. (2015). Гастроінтестінальна форма харчової алергії у дітей — актуальна проблема сучасності. Здоровье ребенка. 1(60): 29–35.

6. Уманець ТР, Шадрін ОГ та ін. (2015). Основні положення настанов з ведення хворих з алергією до коров'ячого молока. Современная педиатрия. 3(67): 20–28. doi 10.15574/SP.2015.67.20

7. Шадрін ОГ, Гайдучик ГА та ін. (2015). Оптимізація лікування гастроінтестинальної харчової алергії у дітей раннього віку. Перинатология и педиатрия. 3(63): 84–88. doi 10.15574/PP.2015.63.84

8. Шадрін ОГ, Гайдучик ГА. (2017). Щодо застосування антигістамінних засобів у дітей раннього віку з алергією до білків коров'ячого молока. Здоров'я України: 30–31.

9. Шадрін ОГ, Няньковський СЛ, Добрянський ДО та ін. (2014). Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з алергією до білка коров'ячого молока. Метод. реком. Київ: 28.

10. Buck ML. (2015). Montelukast: a review of recent studies in pediatric asthma and allergic rhinitis. Pediatr Pharm: 4–21.

11. El-Ghoneimy DH, El-Sayed ZA. (2014). Leukotrienes and leukotriene modifiers in pediatric allergic diseases. Egypt J Pediatr Allergy Immunol. 12 (1): 3–12.

12. Global strategy for asthma management and prevention. National institutes of health. National Heart, lung and Blood Institute. Revised 2015. http://www.ginasthma.org.

13. Meyer R, Flemming C, Michaelis L et al. (2012). Manifestations of gastrointestinal food allergies presenting to a single tertiary pediatric gastroenterology unit. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. (in press).

14. Nowak-Wegrzyn A. (2015, May-Jun). Food protein-induced enterocolitis syndrome and allergic proctocolitis. Allergy Asthma Proc. 36(3): 72–84.

15. Papadopoulos NG et al. (2012). International consensus on (ICON) pediatric asthma Allergy. 67; 8: 976–997.

16. Rothenberg ME. (2014). Eosinophilic gastrointestinal disorders (EGID). J Allergy Clin Immunol. 113: 11.

17. Scaparrotta A, Di Pillo S, Attanasi M. (2012). Montelukast versusinhaled corticosteroidsinthe management of pediatric mild persistent asthma. Multidisciplinary Respiratory Medicine. 7 (13): 1–9.

18. Sicherer SH. (2013). Clinical Aspects of Gastrointestinal Food Allergy in Childhood Pediatrics. 111; 6: 1609–1616.

Стаття надійшла до редакції 18.03.2018 р., прийнята до друку 13.09.2018 р.