• Оптимізація діагностики й ендоскопічного лікування аденоміозу і порушень репродуктивної функції 
До змісту

Оптимізація діагностики й ендоскопічного лікування аденоміозу і порушень репродуктивної функції 

HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):149–150 
 

Оптимізація діагностики й ендоскопічного лікування аденоміозу і порушень репродуктивної функції 
 

Вдовиченко Ю. П., Гніп І. П., Воробій В. Д.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України

Прикарпатський центр репродукції людини МОЗ України, м. Івано-Франківськ 
 

Результати проведеного дослідження свідчать, що відсутність важких ускладнень, які обтяжують репродуктивне здоров’я на тлі пропонованої терапії для відновлення репродуктивного здоров’я не підвищує, а, навпаки, знижує, частоту рецидивів. Нами визначено достовірну зміну ультразвукових ознак в процесі терапії аденоміозу (Ад), які не можна розглядати як діагностичні його критерії, проте, з високим ступенем достовірності у поєднанні з клінічними даними, а також лабораторними показниками, можна використовувати для визначення тривалості терапії, а, можливо, і її якості. Отримані нами дані можна широко використовувати при відновленні репродуктивної функції у пацієнток з Ад. Простота виконання і економічність, а також неінвазивність досліджень підвищує можливість їхнього використання в широкій медичній практиці. 
 

Ключові слова: аденоміоз, порушення репродуктивної функції, тактика лікування. 
 

Література: 
1. Актуальные вопросы гинекологии. Под. ред. Коханевич ЕВ. К, ООО «Книга-плюс». 2010:161.

2. Венцьківська ІБ. 2009. Вибір тактики лікування при генітальному ендометріозі. Лікар. справа 1:85–86.

3. Гладчук I3, Волянська АГ, Непорада СМ. 2010. Оперативна лапароскопія в лікуванні безплідних хворих з ендометріозом. Вісн. морської медицини 4:33–36.

4. Сенчук АЯ, Чермак ІІ. 2012. Деякі особливості внутрішнього ендометріозу. Тези доповідей ІХ конгресу світової Федерації Українського лікарського товариства. К:133.