• Комплекс лікувально-профілактичних заходів для жінок з неалкогольною жировою хворобою печінки на етапі підготовки до програм допоміжних репродуктивних технологій

Комплекс лікувально-профілактичних заходів для жінок з неалкогольною жировою хворобою печінки на етапі підготовки до програм допоміжних репродуктивних технологій

HEALTH OF WOMAN. 2016.6(112):169–172; doi 10.15574/HW.2016.112.169 
 

Комплекс лікувально-профілактичних заходів для жінок з неалкогольною жировою хворобою печінки на етапі підготовки до програм допоміжних репродуктивних технологій


Бойчук О. Г.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ


Мета дослідження: оцінювання ефективності комплексу лікувально-профілактичних заходів для жінок з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) на етапі підготовки до застосування програм допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).


Матеріали та методи. Для оцінювання ефективності лікувально-профілактичних заходів на основі алгоритму прогнозування серед жінок з безплідністю та НАЖХП обстежили 60 жінок з високим ризиком неефективності ДРТ, яких методом рандомізації розподілили на: основну групу – 30 жінок із застосуванням рекомендованого комплексу підготовки до проведення ДРТ; групу порівняння – 30 жінок з підготовкою до проведення ДРТ згідно з протоколами МОЗ. У групу контролю увійшли 50 жінок.


Результати. Застосування системи ведення жінок з безплідністю та НАЖХП, яка включає прогнозування неефективності ДРТ та додаткові лікувально-профілактичні заходи з включенням гепатопротекторів, препаратів урсодексохолевої кислоти, L-аргініну, омега-3-ПНЖК та пробіотиків, дозволило покращити загальний стан жінки, стан печінки, судинну регуляцію, гормональний стан репродуктивної сфери, знизити прояви дисбактеріозу і, як результат, підвищити ефективність програм ДРТ до загальнопопуляційного рівня (вагітність настала у 36,7% жінок).


Заключення. Доведена безпечність та висока ефективність комплексу лікувально-профілактичних заходів для жінок з безплідністю та НАЖХП дозволяє рекомендувати його для впровадження у практику роботи клінік репродуктивної медицини, що підвищить ефективність ДРТ, збереже здоров’я жінки.


Ключові слова: безплідність, допоміжні репродуктивні технології, неалкогольна жирова хвороба печінки, лікування.


Література

1. Blachier M, Leleu H, Peck-Radosavljevic M et al. 2013. The burden of liver disease in Europe: a review of available epidemiological data. J.Hepatol. 58;3:593–608. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2012.12.005; PMid:23419824

2. Byrne CD, Targher G. 2015. NAFLD: a multisystem disease. J. Hepatol. 62; Suppl. 1:S47–64.

3. Miyake T, Kumagi T, Furukawa S et al. 2013. Non-alcoholic fatty liver disease: Factors associated with its presence and onset. J. Gastroenterol Hepatol. 28 Suppl 4:71–78. http://dx.doi.org/10.1111/jgh.12251; PMid:24251708

4. Ratziu V, Goodman Z, Sanyal A. 2015. Current efforts and trends in the treatment of NASH. J. Hepatol. 62; Suppl.1:S65–75.

5. Просоленко КО. 2012. Сучасні підходи до лікування неалкогольної жирової хвороби печінки на фоні метаболічного синдрому. Ліки України 3–4(1):30 –34.

6. Loomba R, Cortez-Pinto H. 2015. Exercise and improvement of NAFLD: practical recommendations. J.Hepatol. 63;1:10–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2015.03.009; PMid:25863525