• Клінічний досвід застосування агоністів гонадотропін-рилізинг-гормону у лікуванні лейоміоми матки із супутньою гінекологічною патологією
До змісту

Клінічний досвід застосування агоністів гонадотропін-рилізинг-гормону у лікуванні лейоміоми матки із супутньою гінекологічною патологією

HEALTH OF WOMAN. 2018.10(136):22–25; doi 10.15574/HW.2018.136.22

Камінський В. В. , Прокопович Є. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м Київ
Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини
КУ «Новомосковська центральна міська лікарня», м. Новомосковськ

Мета дослідження: оцінювання ефективності застосування агоністів гонадотропін-рилізинг-гормону (ГнРГ) під час лікування лейоміоми матки на тлі поєднаної гінекологічної патології.

Матеріали та методи. Проведено комплексне обстеження і лікування 40 жінок 20–49 років з міомою матки на тлі поєднаної гінекологічної патології (гіперпластичні процеси ендометрія, ендометріоз, безплідність, дифузна фіброзно-кістозна мастопатія). Пацієнтки були розподілені на дві групи по 20 осіб у кожній. В основній групі жінки отримували бусереліну ацетат 3,75 мг у формі суспензії для парентерального застосування, курс – 2–6 міс. У групі порівняння 20 жінок були піддані оперативному лікуванню за аналогічними показниками, але бусереліну ацетат до операції їм не призначали. Період спостереження за жінками становив 24 міс.

Результати. Після застосування бусереліну ацетату було відзначено зменшення вираженості всіх клінічних симптомів порівняно з вихідними даними, значно покращилася ультразвукова і рентгенологічна картина. Під час проведення порівняльної характеристики перебігу ендоскопічних операцій очевидно зменшення тривалості консервативної міомектомії і субтотальної гістеректомії з одночасним зниженням інтраопераційної крововтрати.

Заключення. Застосування агоністів ГнРГ під час лікування лейоміоми матки на тлі поєднаної гінекологічної патології є високоефективним і перспективним у якості самостійного і комплексного методу терапії.

Ключові слова: міома матки, ендометріоз, агоністи ГнРГ, бусереліну ацетат, гіперпластичні процеси ендометрія, фіброзно-кістозна мастопатія.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Корнацька А.Г. Відновлення репродуктивної функції після комбінованого лікування із застосуванням дифереліну у хворих з лейоміомою матки / А.Г. Корнацька, І.С. Іванюта // Здоровье женщины. – 2012. – № 1. – С. 199–200.

2. Медведєв М.В. Лейоміома матки: нові підходи до застосування органозберігаючих технологій в лікуванні / М.В. Медведєв // Медичні перспективи. – 2012. – Т. 17, № 3. – С. 83–87.

3. Татарчук Т.Ф. Современные принципы лечения лейомиомы матки / Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей // Здоров’я України. – 2012. – Тематичний номер. – С. 10–13.

4. Попов А.А. Хирургическое и медикаментозное лечение больных репродуктивного возраста с миомой матки / А.А. Попов, О.В. Маганските, Т.Н. Мананникова // Русс. вестник акушера-гинеколога. – 2014. – Т. 14, № 5. – С. 111–114.

5. Носенко Е.Н. Прогестерон и лейомиома матки / Е.Н. Носенко Е.А. Скиданова // Медико-социальные проблемы семьи. – 2013. – T. 18, № 3. – С. 105–110.

6. Байлюк Е.А. Клинико-морфологические особенности пролиферативных процессов в молочной железе у женщин с миомой матки / Е.А. Байлюк, Э.К. Айламазян, В.Ф. Семиглазов // Здоровье женщины. – 2008. – Т. 36, № 4. – С. 33–37.

7. Cook H., Ezzati M., Segars J.H., McCarthy K. «The impact of uterine leiomyomas on reproductive outcomes» Minerva Ginecologica. – 2010. – V. 62, № 3. – P. 225–236.

8. Hauptmann S., Kohler G. «Etiology, Pathogenesis, and Malignant Potential of Uterine Leiomyoma – A Review» Curr Obstet Gynecol Rep. – 2014. – V. 3. – P. 186–190. https://doi.org/10.1007/s13669-014-0091-x

9. Stovall Dale W. «Alternatives to hysterectomy: focus on global endometrial ablation, uterine fibroid embolization, and magnetic resonance-guided focused ultrasound» Menopause. – 2011. – V. 4, № 18. – P. 443–450. https://doi.org/10.1097/gme.0b013e318207fe15; PMid:21701430

10. Radosa M.P., Owsianowski Z., Mothes A. «Long-term risk of fibroid recurrence after laparoscopic myomectomy» European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. – 2014. – № 180. – P. 35–39. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2014.05.029; PMid:25016181