• Іригаційно-осмотична терапія супроводу дітей з хронічними риносинуситами 
ua До змісту

Іригаційно-осмотична терапія супроводу дітей з хронічними риносинуситами 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):69–71; doi 10.15574/SP.2014.63.69 

Іригаційно-осмотична терапія супроводу дітей з хронічними риносинуситами 

Кокоркін Д. Н., Скоробогатий В.В., Хоролець О. В. 

Мета: вивчити ефективність іригаційної терапії у післяопераційному лікуванні дітей з хронічними риносинуситами. 

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходились 90 дітей віком 5–15 років: 68 дітей з хронічним ринітом і викривленням перегородки носа, 32 дитини з хронічними гіперпластичними синуситами. У комплекс післяопераційного ведення хворих включали сольові розчини «Аква'Марис». 

Результати. Використання сольових спреїв «Аква'Марис» у дітей з хронічними риносинуситами показало результат лікування, що був порівнянний з ефектом назальних стероїдів. Після проведення резекції перегородки носа з ультразвуковою дезінтеграцією носових раковин застосування назального спрею «Аква'Марис» дозволило швидко відновити носове дихання та ефективно боротися із симптомами сухості слизової оболонки. Використання сольових розчинів у поєднанні з Декспантенолом покращувало трофіку миготливого епітелію та нормалізувало мінеральний обмін ураженої слизової оболонки. 

Висновки. Сольові розчини «Аква-Марис» є цінним терапевтичним засобом у найближчому і віддаленому післяопераційному періоді синусної хірургії у дітей. 

Ключові слова: хронічний риносинусит, синусна хірургія, іригаційна терапія, сольовий розчин. 

ЛІТЕРАТУРА

1. Богомильский М. Р. Применение элиминационного препарата Аква-Марис (Ядран, Хорватия) в комплексном лечении аллергического ринита у детей / М. Р. Богомильский, Т. И. Гаращенко, Л. А. Бабакина // Клінічна імунологія. Аллергологія. Інфектологія. — 2009. — №3(22). — С. 52—56.

2. Тарасова Г. Д. Возможности совершенствования ведения пациентов, перенесших хирургические вмешательства в полости носа и околоносовых пазух / Г. Д. Тарасова, Н. Э. Бойкова, Т. В. Бурмистрова // Вестник оториноларингологии. — 2008. — №2. — С. 67—69.

3. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA(2)LEN and AllerGen. / Bousquet J., Khaltaev N., Cruz A. A. et al. / Allegy. — 2008. — V. 63 (Suppl. 86). — P. 8—160.

4. Effects of saline sprays on symptoms after endoscopic sinus surgery / J. M. Pinto, S. Elwany, F. M. Baroody, R.M. Naclerio // Am J Rhinol. — 2006. — Vol. 20, №2. — Р. 191—196.

5. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps / Fokkens W. J., Lund V. J., Mullol J. at al. // Rhinology. — 2007. — V. 45 (Suppl. 20). — Р. 1—139.

6. Fooanant S. Nasal saline irrigations Dexpanthenol for endonasal surgery chronic rhinosinusitis in children / S. Fooanant, S. Chaivasate, K. Roongrotwattanasiri // J. Med. Assoc. Thailand. — 2008. — Vol. 91, № 10. — P. 1558—1563.

7. Nasal saline irrigations for the symptoms of chronic rhinosinusitis / R. Harvay, S. A. Hannan, L. Badia, G. Scadding //Cochrane Database Syst. Rev. — 2007. — №3. — CD006394.

8. Talbot A.R. Mucocilliary clearance and buffered hypertonic saline solution. / A. R. Talbot, T. M. Herr, D. S. Parsons // Laringoscope. — 1997. — Vol. 107, №4. — Р. 500—503.