• Bіддалені наслідки в дітей, які зазнали впливу штучної вентиляції легень у неонатальному періоді
До змісту

Bіддалені наслідки в дітей, які зазнали впливу штучної вентиляції легень у неонатальному періоді

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):111–113

 

Bіддалені наслідки в дітей, які зазнали впливу штучної вентиляції легень у неонатальному періоді

 

Яблонь О. С., Мазулов О. В., Кислова Ю. О. 
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

 

Мета: дослідити особливості перебігу неонатального періоду в дітей, які зазнали впливу штучної вентиляції легень (ШВЛ) у неонатальному періоді; встановити віддалені наслідки впливу респіраторної підтримки.

 

Пацієнти і методи. Наведено дані ретроспективного аналізу 657 історій хвороб та 420 амбулаторних карт дітей, які в неонатальному періоді зазнали впливу ШВЛ.

 

Результати. Встановлено, що в неонатальному періоді найбільш частими патологічним станом, який потребував проведення ШВЛ, був респіраторний дистрес-синдром.

 

Висновки. Проведення ШВЛ у неонатальному періоді є одним із важливих факторів, який впливає в подальшому на стан здоров'я дітей. Серед віддалених наслідків у дітей, які зазнали впливу ШВЛ в неонатальному періоді, домінує ушкодження центральної нервової системи та патологія органів дихання, які зустрічаються з частотою близько 50,0%.

 

Ключові слова: штучна вентиляція легень, новонароджені діти, віддалені наслідки.

 

Література:

 

1. Беш ЛВ, Мацюра ОІ. 2006. Штучна вентиляція легень у неонатальному періоді: пошук віддалених наслідків. Совр педиатрия. 2(11): 181—182.

2. Давыдов ИВ, Яцык ГВ, Лукина ОФ и др. 2008. Клинико-функциональные особенности течения бронхолегочной дисплазии в первом полугодии жизни. Рос педиатрический журнал. 6: 10—13.

3. Охотникова ОМ, Шарікадзе ОВ. 2009. Бронхолегочная дисплазия как предиктор формирования хронической патологии органов дыхания у детей. Здоровье ребенка. 5(20): 127—135.

4. Яблонь ОС, Биковська ОА. 2009. Дослідження предикторів формування бронхолегеневої дисплазії в недоношених дітей. Одес мед журнал. 3(113): 53—56.

5. Яблонь ОС, Кислова ЮО. 2008. Вартість виходжування недоношених дітей залежно від застосування технологій інтенсивної терапії. Вісник ВНМУ. 12(1): 49—53.

6. Friedrich L. 2005. Pulmonary prognosis in preterm infants. J Pediatr. 81: 79—88. http://dx.doi.org/10.2223/1306 ; http://dx.doi.org/10.2223/JPED.1306

7. Vrijlandt EJ, Boezen HM, Gerritsen J et al. 2007. Respiratory health in prematurely born preschool children with and without bronchopulmonary dysplasia. J Pediatr. 150: 256—261. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2006.12.007 ; PMid:17307541

8. Verheggen М, Wilson А, Pillow J et al. 2009. Relationship between lung function and respiratory symptoms in young children born preterm. Eur Respir J. 34: 770—778.

9. Brostrom ЕВ, Thunqvist Р, Adenfelt G et al. 2010. Obstructive lung disease in children with mild to severe BPD. Respir Med. 104(3): 362—370.