• Значення факторів ризику у безплідних чоловіків щодо вибору допоміжних репродуктивних технологій для відновлення фертильності подружньої пари
ua До змісту

Значення факторів ризику у безплідних чоловіків щодо вибору допоміжних репродуктивних технологій для відновлення фертильності подружньої пари

HEALTH OF WOMAN. 2016.10(116):136–139; doi 10.15574/HW.2016.116.136 
 

Значення факторів ризику у безплідних чоловіків щодо вибору допоміжних репродуктивних технологій для відновлення фертильності подружньої пари


Гурженко Ю. М., Куценко А. О.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ


Мета дослідження: обґрунтування персоніфікованого підходу до вибору програми ДРТ на підставі виділення груп ризику.


Матеріали та методи. Проаналізовано 180 подружніх пар з чоловічим фактором безплідності, у яких у 2012–2015 рр. в Інституті репродуктивної медицини (ІРМ) (м. Київ) була проведена програма інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда (ICSI) з метою відновлення дітородної функції. Обстеження та процедура ICSI здійснені відповідно до клінічних протоколів.


Результати. За результатами аналітико-синтетичного аналізу первинних документів (удосконаленої, адаптованої до мети роботи амбулаторної карти) були виявлені фактори ризику (та їхні ознаки) розвитку чоловічої безплідності і згруповані за напрямом їхнього впливу. Унаслідок із 25 факторів та 51 їхньої ознаки утворено три групи: соціальні (поведінкові), біологічні/загальноклінічні та спеціальні медичні. За допомогою математичного аналізу була визначена межа значень мінімальної і максимальної вірогідності несприятливого результату застосування ДРТ.


Заключення. Запропонована прогностична карта з визначення ймовірності вагітності у подружньої пари з чоловічою безплідністю при застосуванні ДРТ. Обґрунтовано виділення трьох груп ризику щодо відновлення фертильності у подружньої пари з чоловічим фактором безплідності за допомогою ДРТ. Описаний принцип персоніфікованого підходу до вибору оптимальної програми ДРТ на основі стратифікації чоловіків за групами ризику.


Ключові слова: чоловіча безплідність, допоміжні репродуктивні технології, фактори ризику, прогностична карта.


Література: 
1. Аляев Ю.Г. Нарушения половой и репродуктивной функции у мужчин / Ю.Г. Аляев, В.А. Григорян, М.Е. Чалый. – Москва: Литера, 2006. – С. 52–96.

2. Брагина Е.Е. Руководство по сперматологии / Под ред. Е.Е. Брагиной, Р.А. Абдумаликовой. – Москва: Медицина, 2002. – 93 с.

3. Голяченко О.М. Соціальна медицина: організація та економіка охорони здоров’я / О.М. Голяченко, А.М. Сердюк, О.О. Приходський. – Тернопіль; Київ; Вінниця, 1997. – 328 с.

4. Горпинченко И.И. Проблемы идиопатического мужского бесплодия / И.И. Горпинченко, К.Р. Нуриманов, Т.В. Порошина, В.С. Савченко, Г.Н. Дранник // Здоровье мужчины. – 2016. – № 1. – С. 133–136.

5. Дахно Ф.В. Безпліддя в Україні : аналіз ситуації / Ф.В. Дахно // Здоров’я України. – 2011. – № 4. – С. 10–14.

6. Комиссарова Ю.В. Оптимизация программы ЭКО и переноса эмбрионов с учетом ангиогенных факторов: Автореф. дисс. … канд. мед. наук: 14.00.01 Акушерство и гинекология / Ю.В. Комисарова. – М., 2010. – 26 с.

7. Малышкина А.И. Полиморфизм генов системы детоксикации в супружеских парах, участвующих в программе экстракорпорального оплодотворения / А.И. Малышкина, И.Н. Фетисова, М.А. Липин // Детская медицина Северо-Запада. – 2012. – Т. 3, № 2. – С. 24–26.

8. Чалый М.Е. Мужское бесплодие / М.Е. Чалый, Н.Д. Ахвледиани, Р.Р. Харчилова // Урология (приложение). – 2016. – № 1. – С. 2–16.

9. Bahadur G. First line fertility treatment strategies regarding IUI and IVF require clinical evidence / G. Bahadur, R. Homburg, A. Muneer, P. Racich [et al.] // Hum Reprod. – 2016. – V. 31 (6). – P. 1141–6. https://doi.org/10.1093/humrep/dew075; PMid:27076499

10. Ferrer-Vaquer A. PLC sequence, protein levels, and distribution in human sperm do not correlate with semen characteristics and fertilization rates after ICSI / A. Ferrer-Vaquer, M. Barragan, T. Freour, V. Vernaeve [et al.] // J. Assist Reprod. Genet. – 2016. – V. 33 (6). – P. 747–56. https://doi.org/10.1007/s10815-016-0718-0; PMid:27138933

11. Klement A.H. Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection versus intracytoplasmic sperm injection: a step toward a clinical algorithm / A.H. Klement, N. Koren-Morag, P. Itsykson, A. Berkovitz // Fertil. Steril. – 2013. – V. 99 (5). – P. 1290–3. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.12.020; PMid:23357455

12. Marci R. Clinical outcome after IMSI procedure in an unselected infertile population: a pilot study / R. Marci, F. Murisier, G. Lo Monte, I. Soave [et al.] // Reprod. Health. – 2013. – V. 22. – P. 10–16. https://doi.org/10.1186/1742-4755-10-16

13. Muratori M. Variation of DNA Fragmentation Levels During Density Gradient Sperm Selection for Assisted Reproduction Techniques: A Possible New Male Predictive Parameter of Pregnancy? / M. Muratori, N. Tarozzi, M. Cambi, L. Boni [et al.] // Medicine (Baltimore). – 2016. – V. 95 (20). – P. 3624. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000003624; PMid:27196465 PMCid:PMC4902407

14. Simon L. Intracytoplasmic morphology-selected sperm injection / L. Simon, A. Wilcox, D.T. Carrell // Methods Mol. Biol. – 2013. – V. 927. – P. 247–56. https://doi.org/10.1007/978-1-62703-038-0_22; PMid:22992919

15. Zagarskikh E.Yu. Experience in the treatment of normogonadotropic infertility in men / E.Yu. Zagarskikh, A.V. Labygina, N.A. Kurashova // Urolog. – 2014. – V. 5. – P. 87–89.