• Застосування визначення варіабельності серцевого ритму у дітей
ua До змісту

Застосування визначення варіабельності серцевого ритму у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):87-91; doi 10.15574/SP.2015.65.87

 

Застосування визначення варіабельності серцевого ритму у дітей

 

Бережний В. В., Романкевич І. В.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м.Київ, Україна

 

У статті висвітлено головні положення використання визначення варіабельності ритму серця як сучасної

діагностичної методики. Охарактеризовано способи реєстрації, основні показники, співвідношення між ними та їх зміни

при різних фізіологічних і патологічних станах.

 

Ключові слова: варіабельність серцевого ритму, серцево-судинна патологія, діти.

 

REFERENCES

1. Апихтін КО. 2010. Вплив препарату Вітам на варіабельність серцевого ритму осіб напруженої розумової праці. Environmental and Heals. 1: 55—59.

2. Ахназарянц ЄЛ. 2011. Вариабельность сердечного ритма у подростков с первичной артериальной гипертензией. Здоровье ребенка. 8(35). http://www.library.zsmu.edu.ua.

3. Богмат ЛФ, Головко ТА, Ахназарянц ЭЛ. 2011. Вариабельность сердечного ритма у детей с различным уровнем функционирования правогожелудочка сердца. Здоровье ребенка. 6(33). http://www.mif-ua.com/archive/article/26246.

4. Амосова КМ, Конопльова ЛФ, Решотько ДО та ін. 2004. Варіабельність серцевого ритму ї її зв'язок з морфофункціоналим станом правого шлуночка у хворих на хронічне легеневе серце внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень. Укр пульмонолог журн. 3: 33—36.

5. Воронич СМ, Павликівська БМ, Воронич-Семченко НМ. 2010. Фізіологічні аспекти аналізу показників варіабельності серцевого ритму підлітків з латентним гіпотиреозом. Фізіологічний журн. 56;5: 53—61.

6. Герасимова ОВ. 2011.Варіабельність серцевого ритму у дітей з неконтрольованою бронхіальною астмою. Буковин мед вісн. 15;4(60): 173—176.

7. Гурьянова ЕМ, Игишева ЛН, Галеев АР. 2002. Особености вариабельности сердечного ритма у детей с бронхиальной астмой. Вісн Харківського нац ун-ту. 545: 54—58.

8. Жарінов ОЙ. Черняга-Ройко УП, Сороківський МС. Стандарти клінічного застосування холтерівського моніторування ЕКГ. Мистецтво лікування. http://www.m-l.com.ua/?aid=16.

9. Кисленко ОА, Котлукова НП, Романова МП. 2012. Диагностическое значение вариабельности сердечного ритма у детей грудноговозраста с патологией сердечно-сосудистой системы. Детская больница. 3: 23—27.

10. Кравцова ЛА. Макаров ЛМ, Школьникова МА. 2000. Нормативные параметры циркадной вариабельности ритма сердца у детей первого года жизни. Вестн аритмол. 19: 43—44.

11. Макаров ЛМ. Противоречивые аспекты анализа вариабельности ритма сердца при холтеровском мониторировании. http://www.med2000.ru.

12. Султанова І, Іванишин І, Лісовський Б, Арламовський Р. 2013. Особливості варіабельності серцевого ритму у дівчат підліткового віку різних соматотипів Прикарпатського регіону. Вісн Львів ун-ту. 62: 294—301. Серія біологічна.

13. Боярська ЛМ, Іванова КО, Кравець ЛВ, Левчук ТО. 2014. Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей з гастроезофагальною рефлексною хворобою. Запорожский мед журн. 2(83): 39—43.

14. Massin ММ, Maeynsa K, Withofsa N et al. 2000. Circadian rhythm of heart rate and heart rate variability. Arch Dis Child. 83: 179—182.

15. Biswas AK, Scott WA, Sommerauer JF, Luckett PM. 2000. Heart rate variability after acute traumatic brain injury in children. Critical Care Medicine. 28; Is 12: 3907—3912.

16. Dinleyici ЕС, Kilic Z, Sahin S et al. 2013. Heart rate variability in children with tricyclic antidepressant intoxication. Critical Care. 17;Suppl 2: 270—275.

17. Heart Rate Variability. Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical Use. Task Force of the European Society of Cardiology the North American Sociaty. Circulation. 1996. 93: 1043—1065.

18. Rajendra UA, Joseph KP, Kannathal N et al. 2006. Heart rate variability: a review. Med Bio Eng Comput. 44: 1031—1051.

19. Seppala S, Laitinen T, Tarvainen MP et al. 2013. Normal values for heart rate variability parameters in children 6—8 years of age: the PANIC Study. Clinical Physiology and Functional Imaging. http://www.res_earchgate.net/publi cation /261102154_Normal_values_for_heart_rate_variability_parameters_in_children_68_years_of_age_the_PANIC_Study.

20. La Rovere МТ, Pinna GD, Maestri R et al. 2003. Short-Term Heart Rate Variability Strongly Predicts Sudden Cardiac Death in Chronic Heart Failure Patients. Circulation. 107: 565—570.

21. Silvetti MS. 2001. Heart rate variability in healthy children and adolescents in partially related to age and gender. Int J Cardiol. 81(2—3): 169—74.

22. Guzzetti S, Piccaluga E, Casati R et al. 1988. Sympathetic predominance an essential hypertension: a study employing spectral analysis of heart rate variability. Journal of Hypertension. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3183374.

23. Wawryk AM, Bates DJ, Couper JJ. 1997. Power Spectral Analysis of Heart Rate Variability in Children and Adolescents With IDDM. Diabetes Care. 20(9): 1416—1421.