• Вплив пренатальної діагностики на структуру неонатальних кардіохірургічних втручань
ua До змісту

Вплив пренатальної діагностики на структуру неонатальних кардіохірургічних втручань

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):28-31; doi 10.15574/SP.2015.66.28

 

Вплив пренатальної діагностики на структуру неонатальних кардіохірургічних втручань

 

Жовнір В. А., Федевич О. М., Куркевич А. К.

Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», м. Київ

 

Мета: проаналізувати тенденції зміни хірургічної стратегії, яка застосовується в ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» у новонароджених при лікуванні складних критичних вроджених вад серця (ВВС).

 

Пацієнти і методи. Проаналізовано бази даних пренатальної ехокардіографії критичних ВВС та структура і результати хірургічних втручань у новонароджених, що були прооперовані в Центрі у 2009–2014 роках.

 

Результати. Було прооперовано 935 новонароджених з критичними ВВС, у 269 (29%) з них діагноз був встановлений пренатально. Спостерігається збільшення абсолютної кількості прооперованих пацієнтів у віці до 1 місяця — зі 130 у 2009 р. до 163 у 2014 р. При цьому існує чітка тенденція до збільшення частки пренатально встановлених діагнозів з 24% до 42%. Частка первинних радикальних хірургічних корекцій критичних ВВС збільшилася з 69% в 2009 р. до 79% у 2014 р. Післяопераційна летальність в цій групі знизилась з 5,6% в 2009 р. до 3% у 2014 р. У 105 (11%) пацієнтів радикальна корекція була проведена в перші години життя з використанням аутологічної пуповинної крові під час операції. Середня кількість зібраної пуповинної крові становила 76±21мл.

 

Висновки. Спостерігається збільшення частки первинних радикальних корекцій вад серед хірургічних втручань та зменшення післяопераційної летальності серед новонароджених з критичними ВВС. Пренатальна діагностика дозволяє оптимізувати передопераційний етап та проводити радикальну корекцію вади у перші години життя пацієнта з використанням аутологічної пуповинної крові.

 

Ключові слова: пренатальна діагностика, неонатальна кардіохірургія, аутологічна пуповина кров.

 

REFERENCES 
1. Федевич ОМ, Жовнір ВА, Часовський КС и др. 2011. Операція артеріального переключення в перші години життя у новонароджених з пренатально встановленим діагнозом транспозиції магістральних судин. Клін хірургія. 9: 47—50.

2. Руденко НМ. 2003.Система невідкладної допомоги дітям першого року життя зі складними вродженими вадами серця. Дис. д. мед. наук. 14.01.04. К.

3. Bonnet D, Coltri A, Butera G et al. 1999. Detection of transposition of the great arteries in fetuses reduces neonatal morbidity and mortality. Circulation. 99: 916—918.

4. Fedevych О, Chasovskyi K, Vorobiova G et al. 2011. Open cardiac surgery in the first hours of life using autologous umbilical cord blood. Eur J Cardiothorac Surg. 40: 985—989.

5. Reddy VM, McElhinney DB, Sagrado T et al. 1999. Results of 102 cases of complete repair of congenital heart defects in patients weighing 700 to 2500 grams. J Thorac Cardio Vasc Surg. 117: 324—331.

6. Sharland G. 1997. Changing impact of fetal diagnosis of congenital heart disease. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 77.

7. Levey A, Glickstein JS, Kleinman CS et al. 2010. The Impact of Prenatal Diagnosis of Complex Congenital Heart Disease on Neonatal Outcomes. Pediatr Cardiol. 31(5): 587—597. http://dx.doi.org/10.1007/s00246-010-9648-2; PMid:20165844 PMCid:PMC2889000