• Вплив порушень функціональної активності гіпофізарно-тиреоїдної системи на нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку
ua До змісту

Вплив порушень функціональної активності гіпофізарно-тиреоїдної системи на нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):105-108; doi 10.15574/SP.2015.65.105

 

Вплив порушень функціональної активності гіпофізарно-тиреоїдної системи на нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку

 

Маменко М. Є., Шлєєнкова Г. О., Бєлих Н. А., Донцова К. М.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Харківьска медична академія післядипломної освіти, Україна

ДЗ «Луганський державний медичний університет», Україна

Луганський обласний будинок дитини № 2, м. Сєвєродонецьк, Україна

 

Мета: вивчити взаємозв'язок між функціональним станом гіпофізарно-тиреоїдної вісі, характером ураження нервової системи та рівнем нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

 

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходилось 118 вихованців будинку дитини. Проводили оцінку неврологічного статусу та психомоторного розвитку. Для поглибленого вивчення нервово-психічного розвитку та визначення психічного статусу використовували графік нервово-психічної оцінки малюка (тест «ГНОМ»). Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи вивчали за допомогою визначення рівня тиреотропіну, вільного тироксину та вільного трийодтироніну у сироватці крові методом конкурентного твердофазового хемілюмінесцентного імуноферментного аналізу.

 

Результати. У дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування, спостерігається висока частота клінічних проявів перинатальних уражень нервової системи (94,1±2,2%). У структурі неврологічних порушень домінує синдром затримки стато#кінетичного, психічного і передмовленнєвого розвитку (49,2±4,7%, p<0,001). У третини обстежених дітей спостерігалося напруга у функціонуванні гіпофізарно-тиреоїдної системи, рівень ТТГ більше 4,0 мОд/л (27,1±4,1%). Найбільш виразні зміни були у пацієнтів із синдромом затримки стато-кінетичного, психічного і передмовленнєвого розвитку (32,7±6,1%, p<0,05). Між рівнем тиреотропіну та значенням коефіцієнта психічного розвитку спостерігається виразний зворотний кореляційний зв'язок (ρ=-0,68), а між рівнем вільного тироксину та КПР — прямий кореляційний зв'язок помірного ступеня (ρ=0,52).

 

Ключові слова: неврологічний статус, нервово-психічний розвиток, гіпофізарно-тиреоїдна система, діти раннього віку.

 

REFERENCES

1. Бадалян ЛО. 2010. Детская неврология. М, МЕДпресс-информ: 608.

2. Балаболкин МИ, Клебанова ЕМ, Креминская ВМ. 2007. Фундаментальная и клиническая тироидология (руководство). М, ОАО «Издательство «Медицина»: 816.

3. Дедов ИИ, Петеркова ВА. 2006. Руководство по детской эндокринологии. М, Универсум Паблишинг: 595.

4. Зосин АИ. 2009. Значение скрининга для выявления субклинических нарушений функции щитовидной железы. Междунар эндокринологич журн. 1(19): 33—45.

5. Козловська ГВ. 2007. «ГНОМ». Метод посібн. М: 152.

6. Мартинюк ВЮ, Зінченко СМ. 2005. Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Навчально-методичний посібник. К, Інтермед: 416.

7. Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років. Наказ МОЗ України від 20.03.2008 № 149. http://www.moz.gov.ua.

8. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія». Наказ МОЗ України від 27.04.2006 № 254. http://www.moz.gov.ua.

9. Кияев АВ, Савельев ЛИ, Герасимова ЛЮ и др. 2008. Референтные значения тиреотропного гормона и распространенность субклинических нарушений функции щитовидной железы у подростков в регионе легкого йодного дефицита. Проблемы эндокринол. 4(54): 14—17.

10. Самсонова ЛН, Касаткина ЭП. 2007. Нормативы уровня тиреотропного гормона в крови: современное состояние проблемы. Проблемы эндокринол. 53;6: 40—42.

11. Biondi B, Cooper DS. 2008. The clinical significance of subclinical thyroid dysfunction. Endocr Rev. 29: 76—131.

12. McQuillen PS. 2004. Selective vulnerability in the developing central nervous system. Pediatric Neurology. 4: 227—235.

13. Perlman JM. 2006.Summary proceedings from the neurology group on hypoxic-ischemic encephalopathy. Pediatrics. 3: 2833.