• Вплив партнерських пологів на характер пологової діяльності жінок, які народжують уперше і повторно
ua До змісту

Вплив партнерських пологів на характер пологової діяльності жінок, які народжують уперше і повторно

HEALTH OF WOMAN.2015.7(103):32–33 
 

Вплив партнерських пологів на характер пологової діяльності жінок, які народжують уперше і повторно 
 

Вдовиченко С. Ю.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ 
 

Результати проведених досліджень свідчать, що присутність партнера на пологах знижує частоту аномалій пологової діяльності у жінок, які народжують уперше, в 2,9 разу, а в жінок, які народжують повторно, в 2,2 разу. Підтвердженням наведених вище клінічних особливостей перебігу пологів є результати виконаної гістерографії. Це дозволяє нам рекомендувати партнерські пологи як метод профілактики аномалій пологової діяльності, причому як у жінок, які народжують уперше, так і повторно.

Ключові слова: партнерські пологи, аномалії пологової діяльності. 
 

Література: 
1. Абрамченко ВВ. 2011. Психосоматическое акушерство: Теория и практика. СПб, СОТИС:311.

2. Алешина Н. 2005. Почему муж не хочет присутствовать на родах? 7 объективных причин. // http://urology.com.ua/article5917.html

3. Подобед НД. 2011. Партнерские роды как составная часть современных технологий родоразрешения. Роль новых перинатальных технологий в снижении репродуктивных потерь: Сб. науч. тр. Екатеринбург:58–60.

4. Подтетенев АД. 2013. Регуляция родовой деятельности: учеб.-метод. пособие. Под ред. ВЕ Радзинского. М, Изд-во РУДН:54.

5. Подтетенев АД, Стрижова НВ. 2012. Аномалии родовой деятельности: руководство для врачей. М, МИА:127.