• Вплив гормональних рилізинг-систем на клінічний перебіг передменструального синдрому 
ua До змісту

Вплив гормональних рилізинг-систем на клінічний перебіг передменструального синдрому 

HEALTH OF WOMAN.2015.7(103):169–171; doi 10.15574/HW.2015.103.169 
 

Вплив гормональних рилізинг-систем на клінічний перебіг передменструального синдрому 
 

Адамчук Н. В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ 
 

Результати проведених досліджень свідчать про високу контрацептивну ефективність гормональних рилізинг-систем, низький рівень різних побічних ефектів, а також про зниження частоти клінічних проявів передменструального синдрому. 
 

Ключові слова: гормональні рилізинг-системи, передменструальний синдром. 
 

Література:

1. Влияние гормональных контрацептивов на состояние шейки матки. Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы. Под ред. ВН Прилепской. М, Медпрес-синформ. 2015:895-911.

2. Прилепская ВН, Назарова НМ. 2014. Комбинированные оральные контрацептивы. Лекарственные средства, применяемые в акушерстве и гинекологии. Под ред. Кулакова ВИ, Серова ВН. М, ГЭОТАР-Медиа:298-304.

3. Прилепская ВН, Назарова НМ. 2014. Трансдермальная контрацептивная система ЕВРА: новый подход к контрацепции. Фарматека 15:8-10.

4. Прилепская ВН, Межевитинова ЕА. 2013. Современные методы контрацепции. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. М, Литтерра:895-911.