• Вплив булінгу на стан здоров’я дітей та подолання його наслідків в умовах воєнного стану (огляд літератури)
ua До змісту Повний текст статті

Вплив булінгу на стан здоров’я дітей та подолання його наслідків в умовах воєнного стану (огляд літератури)

Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 117-124; doi 10.15574/PP.2023.95.117
Недоступ І. С., Павликівська Б. М., Мотрюк В. Б., Лотовська Т. В., Ткач Б. Н., Федишин Л. Л., Осадець Н. Б.
Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

Для цитування: Недоступ ІС, Павликівська БМ, Мотрюк ВБ, Лотовська ТВ, Ткач БН, Федишин ЛЛ, Осадець НБ. (2023). Вплив булінгу на стан здоров’я дітей та подолання його наслідків в умовах воєнного стану (огляд літератури). Український журнал Перинатологія і Педіатрія. 3(95): 117-124; doi 10.15574/PP.2023.95.117.
Стаття надійшла до редакції 26.06.2023 р.; прийнята до друку 10.09.2023 р.

Мета – проаналізувати дані літератури щодо особливостей булінгу в дітей, його вплив на психічне і фізичне здоров’я; визначити шляхи подолання і заходи профілактики наслідків цього стану під час воєнного вторгнення в Україну.
Проведено пошук даних у наукометричних базах, зроблено огляд сучасної вітчизняної і зарубіжної медичної літератури, періодичних публікацій та офіційних електронних  ресурсів. Огляд літератури показав, що проблеми шкільного булінгу і пов’язані з ним наслідки погіршують не тільки психічне і фізичне здоров’я, але й чинять негативний вплив на якість освіти підростаючого покоління. Наведено та проаналізовано статистику булінгу щодо кількості складених адміністративних протоколів у школах України за 2019-2023 рр. При цьому правозахисними організаціями відмічено, що в умовах воєнного стану булінг модифікувався і став латентним. Наголошено, що випадки булінгу мають причинно-наслідковий зв’язок із психічним та фізичним здоров’ям у дорослому віці. Зазначено, що з 2020 р. в Україні та в цілому по світі відзначається Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у школі. Описано форми боулінгу, типи агресії та стилі поведінки. Відмічено, що серед вагомих причин поширення булінгу є, на жаль, його ігнорування дорослими. Акцентовано, що найчастіше від булінгу потерпають діти, які чимось відрізняються від інших. Зазначено, що в умовах воєнного стану шкільний булінг виникає частіше щодо тимчасово переміщених осіб. Підкреслено, що вирішення проблеми шкільного булінгу можливе за умови дотримання в роботі принципу комплексності між адміністрацією закладу, її працівниками та батьками. Наведено основні суб’єкти у сфері запобігання та протидії насильству, які надають допомогу за межами освітніх установ. Показано, що допомога та профілактика булінгу полягає в тому, щоб навчити дитину протистояти віктимізації. Відмічено роль шкільної медсестри в мультидисциплінарній команді медиків у подоланні проблем шкільного булінгу та його наслідків. Виокремлено рекомендації для пошуку інформації щодо організацій, які займаються проблемами булінгу, на сайті Міністерства освіти і науки України. Вказано, що найефективнішими діями, які сприяють зниженню кількості випадків насильства в освітньому середовищі, є проведення систематичних просвітницьких заходів із ненасильницької поведінки, впровадження якісних профілактичних програм та пропагування антибулінгової політики.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: булінг, психічне здоров’я, фізичне здоров’я, воєнний стан, діти.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Андрєєнкова ВЛ, Батіна ЯС, Безвершенко АЕ та співавт. (2019). Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник. МОН України. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Громадська організація «Ла Страда-Україна». Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Київ. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/2019-11-25-protydiy-bullingy.pdf.

2. Armitage R. (2021, Mar 11). Bullying in children: impact on child health. Review. BMJ Paediatrics Open. 5 (1): e000939. https://doi.org/10.1136/bmjpo-2020-000939; PMid:33782656 PMCid:PMC7957129

3. Baier D, Hong JS, Klimen S, Bergman MC. (2018). Consequences of bullying on adolescents' mental health in Germany: comparing face-to-face bullying and cyberbullying. J. Child Fam. 28: 2347-2357. https://doi.org/10.1007/s10826-018-1181-6

4. Condon L, Prasad V. (2019). GP views on their role in bullying disclosure by children and young people in the community: a cross-sectional qualitative study in English primary care. British Journal of General Practice. 69(688): e752-e759. https://doi.org/10.3399/bjgp19X706013; PMid:31548299 PMCid:PMC6758915

5. Дуб І. (2020). Асертивна поведінка або як відстоювати себе та поважати інших. Блог психолога. Дитячий центр Карітасу. Борислав. URL: https://caritas.ua/news/asertyvna-povedinka-abo-yak-vidstoyuvaty-sebe-ta-povazhaty-inshyh-blog-psyhologa/.

6. Kim YK, Kim YJ, Maleku A, Moon SS. (2019, Apr 29). Typologies of Peer Victimization, Depression, and Alcohol Use among High School Youth in the United States: Measuring Gender Differences. J Social Work in Public Health. 34: 293-306. https://doi.org/10.1080/19371918.2019.1606750; PMid:31033420

7. Liu TL, Hsiao RC, Chou WJ, Yen CF. (2021). Self-Reported Depressive Symptoms and Suicidality in Adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Roles of Bullying Involvement, Frustration Intolerance, and Hostility. International Journal of Environmental Research and Public Health. 18: 7829. https://doi.org/10.3390/ijerph18157829; PMid:34360120 PMCid:PMC8345765

8. Майорош АА. (2022). Сучасні дослідження стресу та його вплив на психіку людини. Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр». Львів, 1-61. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/4577/1/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%20%D0%90.%D0%90.%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf.

9. Макарова В. (2023). Проти стресу й булінгу: як працює в школах програма соціально-емоційного та етичного навчання. URL: https://nus.org.ua/articles/proty-stresu-j-bulingu-yak-pratsyuye-v-shkolah-programa-sotsialno-emotsijnogo-ta-etychnogo-navchannya/.

10. Міністерство науки і освіти України. (2019). Протидія булінгу. Відповідно до дослідження ЮНІСЕФ. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/protidiya-bulingu.

11. МОН України. (2021). 4 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/4-listopada-mizhnarodnij-den-borotbi-z-nasilstvom-i-bulingom-u-zakladah-osviti.

12. МОН України. (2023). Організації, які займаються проблемами булінгу в Україні. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/orgaizaciyi-yaki-zajmayutsya-pitannyami-buingu-v-ukrayini.

13. МОН України. (2023, трав 30). Медичне обслуговування учнів: обов’язки шкільної медсестри. URL: https://osvita.ua/school/reform/89274/.

14. News. Womo.ua. (2023). Булінг у школі: скільки адмінпротоколів склали в 2023 році. URL: https://womo.ua/buling-u-shkoli-skilki-adminprotokoliv-sklali-v-2023-rotsi/.

15. Освітній омбудсмен України. (2023). Обов’язки та відповідальність освітян за здобуття шкільної освіти в Україні. URL: https://eo.gov.ua/obov-iazky-ta-vidpovidalnist-osvitian-za-zdobuttia-shkilnoi-osvity-v-ukraini/2023/06/06/.

16. Падучак О. (2019). Булінг. Велика українська енциклопедія. Uniform resource locator (URL) – уніфікований покажчик інформаційного ресурсу. URL: https://vue.gov.ua/булінг.

17. Пиняк Л, Коломієць В. (2023, Трав 15). У 2022 році різко зменшилася кількість адмінпротоколів щодо булінгу. Чому так? Hromadske. URL: https://hromadske.ua/posts/u-2022-roci-rizko-zmenshilasya-kilkist-adminprotokoliv-cherez-buling.

18. Shongwe MC, Dlamini LP, Simelane MS et al. (2021). Are there Gender Differences in the Prevalence and Correlates of Bullying Victimization Among in-School Youth in Eswatini? J School Mental Health. 13: 299-311. https://doi.org/10.1007/s12310-021-09416-y

19. Smith AU, Reidy D. (2021, Dec). Bullying and suicide risk among sexual minority youth in the United States. Prev Med. 153: 106728. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2021.106728; PMid:34298027

20. Tang JJ, Yu Y., Wilcox HC et al. (2020). Global risks of suicidal behaviours and being bullied and their association in adolescents: School-based health survey in 83 countries. EClinicalMedicine. February. 19: 100253. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2019.100253; PMid:32140671 PMCid:PMC7046520

21. Центр громадського здоров’я МОЗ України. (2019, Серп 27). Вплив стресу на організм дитини. Чим можуть допомогти батьки і коли варто звертатися до лікаря. URL: https://phc.org.ua/news/vpliv-stresu-na-organizm-ditini-chim-mozhut-dopomogti-batki-i-koli-varto-zvertatisya-do.

22. UNICEF. (2018, Sep 6). Half of world's teens experience peer violence in and around school – UNICEF. New York. URL: https://youthendowmentfund.org.uk/reports/children-violence-and-vulnerability-2022/?gclid=EAIaIQobChMI0ObLvd2qgAMVGhF7Ch3t3ABDEAAYASAAEgKJwvD_BwE.

23. UNICEF. ESPAD. Україна. (2019). Булінг та кібербулінг у підлітковому середовищі. Статистичні дані щодо булінгу серед підлітків України. URL: https://www.unicef.org/ukraine/bullying-cyberbylling-teens-Ukraine.

24. ВР України. (2022). Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню). Закон України від 01.12.2022 № 2806-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-20#Text.

25. Всеосвіта. (2021). 4 листопада відзначають Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти. URL: https://vseosvita.ua/news/4-lystopada-vidznachaiut-mizhnarodnyi-den-borotby-z-nasylstvom-i-bulinhom-u-zakladakh-osvity-46548.html.

26. Waseem M, Nickerson AB. (2023). Bullying. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing 2023 Jan. 2023 May 3. PMID: 28722959. URL: http://pubmed.ncbi.nih.gov/28722959/.

27. WHO. (2020 Nov 19). Children: new threats to health. (Perehlianuto 10 hrudnia 2021 r.). URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-new-threats-to-health.

28. Xiaoou M, Jiatong L, Zengxin X. (2022). Effects of bullying forms on adolescent mental health and protective factors: a global cross-regional research based on 65 countries. Int J Environ Res Public Health. February. 19 (4): 2374. https://doi.org/10.3390/ijerph19042374; PMid:35206559 PMCid:PMC8874992

29. Zhong MT, Huang XC, Huebner ES, Tian LL. (2021, Nov 1). Association between bullying victimization and depressive symptoms in children: The mediating role of self-esteem. 294: 322-328. https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.07.016; PMid:34311332

30. Zhu XX, Griffiths H, Eisner M et al. (2022). Developmental associations between bullying victimization and suicidal ideation and direct self-injurious behavior in adolescence and emerging adulthood. J Child.Psychol.Psychiatry. 63; 7, 820-828. https://doi.org/10.1111/jcpp.13529; PMid:34595760