• Визначення загальної частоти носійства мутації 35delG гена конексину-26 серед новонароджених Дніпропетровської та Запорізької областей
ua До змісту

Визначення загальної частоти носійства мутації 35delG гена конексину-26 серед новонароджених Дніпропетровської та Запорізької областей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):130-134; doi 10.15574/SP.2015.65.130

 

Визначення загальної частоти носійства мутації 35delG гена конексину-26 серед новонароджених Дніпропетровської та Запорізької областей

 

Веропотвелян М. П., Погуляй Ю. С., Журавльова С. А., Шутенко Т. В.

ОКЗ «Міжобласний центр медичної генетики і пренатальної діагностики» м. Кривий Ріг, Україна

 

Мета: визначити популяційну частоту носійства мутації 35delG гена GJB2 серед новонароджених Дніпропетровської та Запорізької областей.

 

Пацієнти і методи. Для проведення молекулярно-генетичного дослідження було відібрано 193 соматично здорових новонароджених. Матеріалом для дослідження слугували сухі плями крові. Виділення ДНК проводилося наборами Pure-Link genomic DNA Kits (Invitrogene, США), Diatom DNA Prep 100 («Изоген», Росія) та NeoPrep DNA Magnet («Неоген», Україна). Для визначення мутації 35delG GJB2 використовувалася тест-система фірми «Неоген», заснована на проведенні алельспецифічної реакції у двох незалежних пробірках. У якості контрольного гена використовувався ген -1-антитрипсину. Детекція продуктів ампліфікації проводилася з використанням 2% агарозного гелю.

 

Результати. Носійство мутації 35delG гена GJB2 (гетерозиготний стан) виявлено у 4,1% новонароджених. Це свідчить про те, що серед новонароджених двох областей носієм даної мутації є кожен 23–25 (враховуючи можливу помилку вибіркової долі 0,24%). Частота патологічного генотипу 35delG/35delG серед новонароджених повинна складати 1:1923.

 

Висновки. Необхідно впровадити обстеження подружніх пар на носійство мутації 35delG GJB2 при плануванні вагітності для попередження народження дітей зі спадковими формами порушення слуху та проведення пренатальної діагностики з метою вчасної корекції слуху у разі збереження вагітності.

 

Ключові слова: нейросенсорна глухота, конексин-26, новонароджені.

 

REFERENCES

1. Барашков НА и др. 2006. Анализ локуса Cx26Au гена GJB2 у больных наследственной нейросенсорной тугоухостью и глухотой из республики Саха (Якутия). Якутский мед журн. 2(14): 11—15.

2. База даних за мутаціями конексинів. http://davinci.crg.es/deafness/index.php?seccion=mut_db&db=freq&freq=cx26freq

3. Барашков НА. 2008.Connexin gene 26 (GJB2) mutations in patients with hereditary non-syndromic sensorineural loss of hearing in the Republic of Sakha (Yakutia). Вестник оториноларингол. 5: 23—28.

4. Блюмина МГ. 1987. Медико-генетическо консультирование семей с нейро-сенсорной тугоухостью неясной этиологии у обоих супругов. Вестн оториноларингол. 4: 33—35.

5. Информационный бюллетень Всемирной организации здравохранения №300. Февраль 2014 г. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/ru/.

6. Лильин ЕТ. 1983. Медицинская генетика для врачей. М.

7. Маркова ТГ. Поляков АВ. 2007. Успехи генетического тестирования и вопросы профилактики наследственных нарушений слуха. Вестн оториноларингол. 4: 7—10.

8. Наследственные болезни в популяциях человека. Под ред. ЕК Гинтера. М, Медицина. 2002: 268.

9. Веропотвелян. НП, Погуляй ЮС, Нетребко ТА и др. 2013. Новые возможности неонатального скрининга: диагностика моногенных причин нейросенсорной глухоты у новорожденных детей с использованием сухих пятен крови. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. ІІІ;4(10).

10. Журавский СГ, Иванов СА, Тараскина АЕ и др. 2009. Распространение «глухой» мутации 35delG гена GJB2 среди здорового населения Северо-Западного региона России. Мед академ журн. 9;2.

11. Таварткиладзе ГА. 2010. Генетический скрининг нарушений слуха у новорожденных, сочетанный с аудиологическим скринингом. Вестн отологингол. 3: 15—18.

12. Некрасова НЮ, Шагина ИА, Петрин АН, Поляков АВ. 2002. Частота мутации 35delG в гене коннексина 26 у детей, страдающих ранней детской нейросенсорной тугоухостью. Медицинская генетика. 1;6: 290—294.

13. Yanakakis N et al. 2009. Carrier frequencies of the common GJB2 (connexin-26) 35delG mutation in the Greek-Turkish area: predominance of the mutation in Crete. Int J Mod Anthrop. 2: 12—23.

14. Abdorrahim Sadeghi et al. 2009. Contribution of GJB2 mutations and Four common DFNB loci in autoso-mal recessive non-syndromic hearingimpairment in Markazi and Qom provinces of Iran. Iranian Journal of Biotechnology. 7;2.

15. Bors A, Andrikovics H, Kalmar L et al. 2004. Frequencies of two common mutations (c.35delG and c.167delT) of the connexin 26 gene in different populations of Hungary. Int J Mol Med. 14(6): 1105—8. http://dx.doi.org/10.3892/ijmm.14.6.1105

16. Hall A. 2012. Prevalence and audiological features in carriers of GJB2 mutations, c.35delG and c.101T>C (p.M34T), in a UK population study Open. BMJ. 2: e001238 doi:10.1136/bmjopen-2012-001238Ear, nose and throat/otolaryngology.

17. Gasparini P et al. 2000. High carrier frequency of the 35delG deafness mutation in European populations and the Genetic Analysis Consortium of GJB2 35delG. Eur J of Human Genetics. 8: 19—23. http://dx.doi.org/10.1038/sj.ejhg.5200406; PMid:10713883

18. http://ghr.nlm.nih.gov/gene/GJB2.

19. Jacobson JT. 1995. Nosology of deafness. Am Acad Audiol. 6: 15—37.

20. Kelley PM. 1998. Novel Mutations in the Connexin 26 Gene (GJB2) That Cause Autosomal Recessive (DFNB1) Hearing Loss. Am J Hum Genet. 62: 792—799.

21. Morton NE. 1991. Genetic epidemiology of hearing impairment. Ann NY Acad Sci. 630: 16—3.

22. Moreira D et al. Screening of Connexin 26 in Nonsyndromic Hearing Loss /— DOI http://dx.doi.org/10.1055/s_0034_1373783.ISSN 1809—9777

23. Shahin H, Walsh T, Sobe T et al. 2002. Hum Genet. 110: 284—289. http://dx.doi.org/10.1007/s00439-001-0674-2; PMid:11935342

24. Van Laer L, Coucke P, Mueller RF et al. 2001. J Med Genet. 38: 515—518. http://dx.doi.org/10.1136/jmg.38.8.515; PMid:11483639 PMCid:PMC1734914

25. Yan D, Park H-J, Ouyang XM et al. 2003. Hum Genet. 114: 44—50. http://dx.doi.org/10.1007/s00439-003-1018-1; PMid:14505035