• Визначення ступеня гіпоплазії легень у плода при двовимірному ультразвуковому дослідженні
ua До змісту

Визначення ступеня гіпоплазії легень у плода при двовимірному ультразвуковому дослідженні

 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):21-25; doi 10.15574/PP.2014.59.21

 

Визначення ступеня гіпоплазії легень у плода при двовимірному ультразвуковому дослідженні

 

Гребініченко Г. О., Гордієнко І. Ю., Тарапурова О. М., Слєпов О. К., Весельський В. Л., Нідельчук О. В., Носко А. О., Величко А. В. 

 

 

Мета — розробити методику діагностики та оцінки ступеня гіпоплазії легень у плода при двовимірному ультразвуковому дослідженні.

 

 

Пацієнти та методи. Ультразвукове дослідження проведено за допомогою діагностичного сканеру ACCUVIX V20EX!EXP. Вимірювання легень проведено в 300 плодів у терміни 12–37 тижнів вагітності за умови нормального перебігу вагітності, нормального розвитку й відповідності розмірів гестаційному терміну. Патологічний розвиток виявлено у 12 плодів із лівобічною кістозно-аденоматозною вадою розвитку легень та у 21 плода з ізольованою лівобічною вродженою діафрагмальною килою. Вимірювання проведено при поперечному скануванні грудної клітки на рівні клапанів серця (чотирикамерний зріз серця): визначено площу легень за методикою обведення їх контурів безперервною лінією (manual tracing). У плодів проаналізовано показники площі легені, контр-латеральної до сто! рони ураження.

 

 

Результати. Оцінка розмірів контр-латеральної легені у плодів із кістозно!аденоматозною вадою розвитку легень показала, що гіпоплазія середнього ступеня була в 33,30% випадків, у решти плодів спостерігалась гіпоплазія легкого ступеня (50,00%) або нормальні розміри контр-латеральної легені; при лівобічній вродженій діафрагмальній килі відмічалося більш виражене ураження контр-латеральної легені — тяжка гіпоплазія в 9,52% і середньої тяжкості в 57,14% випадків.

 

 

Висновки. Відношення виміряної площі легені плода до нормативного показника не залежить від інших розмірів плода і терміну вагітності, тому запропоноване відношення може бути використане для визначення ступеня гіпоплазії легень при різноманітній патології, що супроводжується змінами основних розмірів плода. Використання наведеного методу дасть змогу при експертному двовимірному УЗД поліпшити діагностику гіпоплазії легень у плода та визначити її ступінь, що дозволить оцінити прогноз життєздатності плода при розробці тактики ведення вагітності та плану надання спеціалізованої допомоги новонародженому, а також удосконалити уніфіковану оцінку та наукову обробку даних пацієнтів, обстежених у різні терміни вагітності.

 

 

Ключові слова: легені плода, гіпоплазіялегень, ультразвукове дослідження. 

Література:

 

 

1. Слєпов ОК, Пономаренко ОП, Гордієнко ІЮ та ін. 2010. Гіпоплазія легень при природжених діафрагмальних грижах у новонароджених. Хірургія дитячого віку 4: 22—28.

2. Гордієнко ІЮ, Гребініченко ГО, Тарапурова ОМ та ін. 2013. Комплексна ультразвукова біометрія легенів плода. Здоровье женщины 6: 139—143.

3. Кохно НИ, Стыгар АМ. 2006. Способ ультразвуковой диагностики нарушений развития легких плода. Ультразвуковая и функциональная диагностика 5: 31—39.

4. Гордієнко ІЮ, Гребініченко ГО, Слєпов ОК та ін. 2013. Новий легенево-феморальний індекс у пренатальній діагностиці гіпоплазії легенів у плода. Перинаталогия и педиатрия 4.

5. Тарапурова ОМ, Гордієнко ІЮ, Величко АВ та ін. 2010. Пренатальна діагностика та ведення вагітності за наявності вроджених аномалій легенів та середостіння у плода. Здоровье женщины 5: 130—134.

6. Гордієнко ІЮ, Гребініченко ГО, Тарапурова ОМ та ін. 2013. Спосіб визначення ступеня гіпоплазії легенів у плода. Патент на корисну модель № 86337. Бюл № 24/3 від 25.12.2013.

7. Jani J, Peralta CF, Benachi A et al. 2007. Assessment of lung area in fetuses with congenital diaphragmatic hernia. Ultrasound Obstet Gynecol 30: 72—76. http://dx.doi.org/10.1002/uog.4051; PMid:17535015

8. Peralta CFA, Cavoretto P, Csapo B et al. 2005. Assessment of lung area in normal fetuses at 12—32 weeks. Ultrasound Obstet Gynecol 26: 718—724.

9. Woodward PG, Kennedy A, Sohaey R et al. 2005. Diagnostic imaging — obstetrics. Altona: Amirsys: 1000.

10. Diagnostic imaging of fetal anomalies. Ed by DA Nyberg, JP McGahan, DH Pretorius, G Pilu. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2003: 1102.

11. Laudy JA, Wladimiroff JW. 2000. The fetal lung. 2: Pulmonary hypoplasia. Ultrasound Obstet Gynecol 16(5): 482—494.

12. Peralta CFA, Cavoretto P, Csapo B et al. 2006. Lung and heart volumes by three-dimensional ultrasound in normal fetuses at 12—32 weeks' gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 27: 128—133.

13. Jani J., Nicolaides K.H., Keller R.L. et al. 2007. Observed to expected lung area to head circumference ratio in the prediction of survival in fetuses with isolated diaphragmatic hernia. Ultrasound Obstet Gynecol 30: 67—71. http://dx.doi.org/10.1002/uog.4377 ; http://dx.doi.org/10.1002/uog.4376 ; http://dx.doi.org/10.1002/uog.5167 ; http://dx.doi.org/10.1002/uog.4052 ; PMid:17587219

14. Done E, Gucciardo EL, Van Mieghem T et al. 2008. Prenatal diagnosis, prediction of outcome and in uterotherapy of isolated congenital diaphragmatic hernia. Prenat Diagn 28: 581—591. http://dx.doi.org/10.1002/pd.2033 ;PMid:18634116

15. Merz E, Miric-Tesanic D, Bahlmann F et al. 1999. Prenatal sonographic chest and lung measurements for predicting severe pulmonary hypoplasia. Prenat Diagn 19(7): 614—619.

16. Metkus AP, Filly RA, Stringer MD et al. 1996. Sonographic predictors of survival in fetal diaphragmatic hernia. J Pediatr Surg 31: 148—151.

17. Hasegawa T, Kamata S, Imura K et al. 1990. Use of lung@thorax transverse area ratio in the antenatal evaluation of lung hypoplasia in congenital diaphragmatic hernia. J Clin Ultrasound 18: 705—709.