• Випадок успішної хірургічної корекції множинних природжених вад розвитку в новонародженої дитини
ua До змісту

Випадок успішної хірургічної корекції множинних природжених вад розвитку в новонародженої дитини

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):31-35; doi 10.15574/PP.2014.59.31 
 

Випадок успішної хірургічної корекції множинних природжених вад розвитку в новонародженої дитини

 

Слєпов О. К., Сорока В. П., Пономаренко О. П., Слєпова Л. Ф., Мигур М. Ю., Голопапа Г. В.

 

Резюме. Наведено клінічний випадок успішного хірургічного лікування новонародженої дитини з множинними природженими вадами розвитку: атрезією стравоходу, з біфуркаційним розташуванням дистальної трахеостравохідної нориці і надзвичайно великим (до 5 см) діастазом між його сегментами, атрезією дванадцятипалої кишки, спричиненою кільцеподібною підшлунковою залозою, декстрапозицією дуги аорти та її нисхідної частини. З приводу зазначених природжених вад проведено етапне оперативне лікування: екстраплевральну торакотомію, з пересіченням дистальної трахеостравохідної нориці та накладанням анастомозу стравоходу «кінець до кінця» (на 2-гу добу життя) і лапаротомію зі створенням обхідного дуодено-дуоденоанастомозу, а також гастростомію за Кадером із катетеризацією тонкої кишки за лінію анастомозу (на 26-ту добу життя). Запропоновані тактика, спосіб і техніка хірургічного лікування виявились ефективними, дали змогу відновити ентеральне харчування, пассаж шлунково-кишковим трактом та забезпечили нормальний фізичний розвиток дитини.

 

 

Ключові слова: множинні природжені вади розвитку, асоційовані атрезії стравоходу та дванадцятипалої кишки, кільцеподібна підшлункова залоза, хірургічна корекція. 

Література:

 

 

1. Слєпов ОК, Гордієнко ІЮ, Сорока ВП та ін. 2009. Атрезія стравоходу: пре- і постнатальна діагностика, хірургічна корекція вади, її деяких асоційованих форм та ускладнень. Метод реком. К, ДУ «Інститут педіатрії акушерства та гінекології АМН України»: 36.

2. Ашкрафт КУ, Холдер ТМ. 1996. Детская хирургия. СПБ, ИЧП «Хардфорд» 1: 384.

3. Гойда НГ, Моісеєнко РО, Сулима ОГ та ін. 2002. Проблеми дитячої смертності в Україні. Охорона здоров'я України 2: 50—56.

4. Dave S, Shi E. 2004, Sep. The management of combined oesophageal and duodenal atresia. Pediatric Surgery International 20(Is 9): 689—691.

5. Gonсalves MEA, Viana DC, Rodrigues JC et al. 2008. Duodenal atresia combined with annular pancreas: a case report. ParaMed Reviews 22: 601–289.

6. Choudhry MS, Rahman N, Boyd P et al. 2009, Aug.. Duodenal atresia: associated anomalies, prenatal diagnosis and outcome. Pediatric Surgery International 25(Is 8): 727—730.

7. De Jong M, Felix Janine F, Klein A et al. 2010, Jun. Etiology of Esophageal Atresia and Tracheoesophageal Fistula: «MindtheGap». Current Gastroenterology Reports 12(Is 3): 215—222.

8. Morgan RD, O'Callaghan JM, Wagener S et al. 2012, Oct. Surgical correction of tracheo-oesophageal fistula and oesophageal atresia in infants with VACTERL association: a retrospective case-control study. Pediatric Surgery International: 967—970. http://dx.doi.org/10.1007/s00383-012-3165-8 ; PMid:22991204